« L’adaptació no consisteix només en fer més,
sinó en noves formes de pensar i fer front als riscos i perills,
la incertesa i la complexitat » (EEE 3/2013)L'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) té com a missió acompanyar els territoris dels Pirineus en l'adaptació a aquest fenomen. En aquesta línia, a l’agost de 2011, es va iniciar l'“Estudi sobre l'adaptació al canvi climàtic als Pirineus", projecte liderat per la Regió Midi-Pyrénées i la CTP en el marc del Projecte OPCC-POCTEFA EFA/235/11. L’estudi ha estat realitzat per ACTeon (França), BC3 (Espanya) i FreshThoughts (Àustria).

L'estudi presenta tres documents complementaris amb l’objectiu d’aportar reflexions sobre el canvi climàtic als Pirineus i que responen als tres objectius principals del projecte:
          -  Analitzar la vulnerabilitat del territori pirinenc davant el canvi climàtic,
          -  Inventariar i analitzar les iniciatives d'adaptació més rellevants desenvolupades en aquest camp, tant als Pirineus, com a nivell europeu, i promoure pràctiques que siguin transferibles per recolzar la seva difusió i implementació efectiva,
          -  Elaborar recomanacions amb l’objectiu d'integrar el canvi climàtic als projectes, polítiques i decisions a escala de cadascun dels actors dels Pirineus.

Per acomplir els objectius de l'estudi, un comitè de seguiment format per les representants de les diferents institucions membres de la CTP i per membres del Consell Científic, va orientar el grup consultor, tot i contribuint a millorar substancialment els resultats, durant l’estudi. Metodològicament, es van seguir tres etapes:

etudeEls resultats.
Feu click sobre els títols per a més informació:

Diagnòstic del territori

Aquest document es basa en una àmplia revisió bibliogràfica. Algunes dades s’han completat amb entrevistes amb actors clau del territori. Això ha permès realitzar una primera aproximació de la vulnerabilitat del territori pirinenc en relació al canvi climàtic, per cadascun dels sectors més afectats: turisme, agricultura i ramaderia, boscos, gestió de l'aigua, ecosistemes i biodiversitat, riscos naturals, població i infraestructures i producció energètica i industrial.

Documents per descarregar*:
Etude des impacts et vulnerabilité dans les Pyrénées
Estudio sobre impactos y vulnerabilidad al cambio climático
Guide ‘Le climat change, les Pyrénées s’adaptent’
Guía 'El clima cambia, los Pirineos se adaptan

Recensement et analyse des démarches d'adaptation

La col·laboració d'actors de diferents sectors i territoris ha permès inventariar als Pirineus 85 iniciatives en matèria d'adaptació en els sectors prioritaris, a les que cal afegir 18 iniciatives desenvolupades en altres massissos europeus que poden ser transferibles.
Un cop finalitzat l’inventari es va realitzar una anàlisi de les iniciatives. Per a això, es va elaborar un marc d'anàlisi considerant un ampli ventall de paràmetres i criteris. El resultat d'aquest procés constitueix la base de dades de bones pràctiques d'adaptació al canvi climàtic en àrees de muntanya.


Documents per descarregar*:

Analyse des démarches d’adaptation recensées dans les Pyrénées
Análisis de iniciativas de adaptación en los Pirineos
Analyse des démarches d'adaptation européennes
Análisis de las iniciativas europeas
Base de données des démarches d'adaptation au changement climatique en milieu montagnard 
Base de datos de iniciativas de adaptación al cambio climático en áreas de montaña

Les recommandations

Finalment, tota aquesta feina queda reflectida en una sèrie de recomanacions sobre la integració de l'adaptació al canvi climàtic per a cadascun dels set sectors tractats, i que quedaran reflectits en una guia adreçada als actors dels Pirineus - Guia ‘Integració de l’adaptació al canvi climàtic en les seves activitats i polítiques’-.

Documents per descarregar*:

Guide 'Intégrer l'adaptation aux changements climatiques dans vos activités et politiques'
Guía 'Integración de la adaptación al cambio climático en sus actividades y políticas'

 

L’estudi ha contribuït a involucrar actors, responsables i autoritats al voltant del desafiament del canvi climàtic i de l’adaptació, per fer possible el desenvolupament, enfortiment i posada en marxa d’iniciatives a mitjà termini, coordinades i coherents, a escala dels Pirineus.
L’OPCC desenvolupa un paper clau en aquest context, ja que permet generar i recollir el coneixement per difondre’l posteriorment de manera prioritària a un primer cercle d’actors clau (esfera pública i institucional, xarxes i organitzacions de sector), que el puguin al seu torn transmetre als actors locals del territori.

Descarregar
Synthèse du rapport final
Síntesis del informe final

Contact

Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la

* Els documents estan disponibles en francès i castellà. Una versió en català estarà disponible.

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre