La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) va creat en 2010, l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC). L’OPCC té com a finalitat realitzar un seguiment i comprendre millor el fenomen del canvi climàtic, així com realitzar estudis i iniciar una reflexió per identificar les accions necessàries per limitar els impactes i adaptar als seus efectes..

Les primeres accions (2012-2014) s'han executat gràcies al desenvolupament d'un projecte desenvolupat entre la CTP (els 8 territoris membre), i 11 organismes socis, en el marc del del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013 - POCTEFA (proyecto OPCC-EFA 235/11) cofinançat al 65% pels fons europeus FEDER. El 35% restant correspon a la part autofinançada del projecte pels membres de la CTP i els seus socis en el marc del projecte.

> OPCC : ‘Qui som?'
> Socis OPCC-POCTEFA

El projecte OPCC-POCTEFA està articulat al voltant de:

thematiques ES
      > 5 grans temes:
           - Clima
           - Aigua
           - Biodiversitat
           - Boscos
           - Riscos naturals
   
  > 2 accions transversals:
           - Teledetecció
           - Adaptació
 
    > una eina d'accés a la informació:
           - Geoportal

 
Els principals resultats d'aquest projecte han permès:
        - Desenvolupar metodologies comunes i d'homogeneïtzació de dades a escala de Pirineus (veure accions)
        - Elaborar els indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic
        - Realitzar un estudi sobre l'adaptació al canvi climàtic als Pirineus
        - Contribuir al desenvolupament de la visibilitat europea dels Pirineus en matèria d'observació i adaptació al canvi climàtic

> Descargar el balance sintético de las acciones OPCC-POCTEFA.

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre