fotopyrEl Pirineu és un massís muntanyós situat entre els estats d'Espanya, Andorra i França. Els seus 415 km que van des del mar Mediterrani a l'est fins a l'oceà Atlàntic a l'oest, descobreixen un territori de muntanyes amb pics de més de 3.000 metres, petites glaceres, llacs i un gran nombre de valls i congostos amb una fauna i una flora extraordinària. Extenses àrees forestals i zones naturals es beneficien de mesures de protecció del paisatge i del medi ambient.

Aquest espai geogràfic presenta una diversitat climàtica que s'estén des del clima oceànic fins al clima mediterrani, passant per zones amb clima de tendència més continental. Aquestes característiques determinen el conjunt dels ecosistemes, així com els tipus de producció o l'organització de l'agricultura.

Encara avui en dia, el massís pirinenc és molt rural. Emmarcats dins dels muntanyes, l'agricultura i el pasturatge han donat forma al paisatge dels Pirineus que avui coneixem, permetent mantenir les activitats i, per tant, el teixit social, a les zones rurals. Els sistemes agrícoles, que reuneixen diversos tipus de producció, representen més d'una quart de les explotacions. El bestiar herbívor predomina al massís pirinenc.  No obstant això, actualment l'economia de muntanya s'ha orientat, principalment, cap al sector serveis i a les activitats turístiques.

Perímetre geogràfic dels Pirineus

El massís dels Pirineus està dividit en vuit entitats administratives que pertanyen als tres estats diferents: al nord, tres regions franceses: Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, al sud, quatre comunitats autònomes espagnoles: Euskadi, Navarra, Aragón i Catalunya; i a l’est el Principat d'Andorra.

La definició de la zona del massís és la utilitzada per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). En el cas de l' Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) s'ha inclòs també la ciutat de Pamplona.

En el conjunt de regions hi ha uns 18.000.000 d'habitants, d'aquests però, més d'1.100.000 persones viuen al massís pirinenc. D'aquest total, 510.000 es troben al costat francés  (Apem 2010), 555.000 a la banda espanyola i 76.000 a Andorra (Departament d'Estadística 2013). La població es concentra principalment en les 2 façanes marítimes i a la plana nord, però també al voltant de les principals ciutats i prop de les xarxes de transport.

map1 es


> Per saber més sobre el territori pirinenc pot consultar el diagnòstic territorial de l’ “Estudi sobre l'adaptació al canvi climàtic als Pirineus “  (Capítulo 1. El macizo de los Pirineos: un enfoque dinámico) realitzat en el marc del projecte OPCC-POCTEFA.

> Altres enllaços:
     - Atlas Statistique de la CTP
     - SIG Pyrénées (versant français)
     - Datar Pyrénées (France)

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre