El dilluns 26 de novembre s'inaugura a Madrid el Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA), l'esdeveniment biennal sobre medi ambient més important a Espanya.

Aquest any, la Generalitat de Catalunya presenta al seu estand l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) que s’ha aprovat recentment.

L'ESCACC proposa 182 mesures d'adaptació a Catalunya que permeten reduir els impactes del canvi climàtic. Les mesures identificades, 30 de les quals són mesures transversals d'adaptació i 152 són específiques per als sectors i sistemes analitzats, se centren en dos objectius: augmentar la capacitat d’adaptació de sectors i sistemes, i generar i transferir tot el coneixement sobre l'adaptació al canvi climàtic.

Els estudis científics i les projeccions futures de les variables meteorològiques preveuen que els Pirineus i el litoral seran les àrees geogràfiques de Catalunya que presentin una major vulnerabilitat. Els Pirineus es veuran afectats per un augment de la temperatura mitjana anual que pot assolir els 4,6º C a finals de segle.

El diagnòstic tècnic sobre la vulnerabilitat de Catalunya de l'ESCACC conclou, a més a més, que els sectors i sistemes naturals més vulnerables al canvi climàtic del territori són: Aigua, Agricultura i ramaderia, Biodiversitat, Boscos, Mobilitat i transports, Salut i Turisme.

Atès la varietat d'àmbits i la importància de les administracions locals en l'aplicació de les polítiques efectives de canvi climàtic, és fonamental per a l’adaptació una bona coordinació intersectorial i entre administracions.

Un bon exemple de funcionament d'aquesta coordinació és l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC). A l'Observatori hi ha representats els punts focals climàtics de l'administració regional del massís de França, Espanya i Andorra i els centres d'investigació, articulant-se en cinc eixos: aigua, biodiversitat, boscos, riscos naturals i clima.

És per això que aquest projecte es destacarà a l'estand de Catalunya al CONAMA, on 8 regions treballen conjuntament per analitzar els impactes del canvi climàtic al massís i proposar mesures específiques d'adaptació.

Fonts i més informació: CONAMA i ESCACC
Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre