El passat dia 9 d’abril, es va presentar el treball de l'Observatori i els primers resultats de l'estudi sobre adaptació al canvi climàtic als Pirineus, en la reunió del Grup de Treball d’Impacte i Adaptació al Canvi Climàtic del MAGRAMA. La presentació va anar a càrrec de Pedro Zuazo Onagoitia, del Servei de Qualitat Ambiental del Govern de Navarra, referent de l’OPCC.

El Grup de Treball d'Impactes i Adaptació al Canvi Climàtic (GTIA) és un grup de treball intern del Ministeri en què participen l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, representants de les comunitats autònomes, així com altres ministeris i institucions relacionats amb la matèria. Entre les seves funcions, hi ha la de servir com a plataforma d'intercanvi d'informació intersectorial i intergovernamental sobre impactes i adaptació al canvi climàtic, i és òrgan de consulta per a polítiques sobre canvi climàtic.

Actualment s'està elaborant el Tercer Informe de Seguiment del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC), on s'inclou informació actualitzada sobre els marcs estratègics, els plans, programes i iniciatives de les comunitats autònomes en matèria d'adaptació. És en aquest marc que es va presentar la iniciativa de l’OPCC des de Navarra.

Per saber més sobre el treball del MAGRAMA en canvi climàtic:: http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre