El projecte de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic i els quatre projectes que hi estan associats a l'Observatori (Climpy, Replim, Canopee y Florapyr) han estat programats amb un finançament de més de tres milions d'euros provinents de Fons FEDER par cooperació transfronterera en matèria d'adaptació al canvi climàtic durant els propers tres anys.

Changement climatique RMP07281 HD Foto OPCCGràcies a aquest suport financer l'Observatori Pirinenc podrà executar, durant els pròxims tres anys, el seu ambiciós pla d'acció d'adaptació al canvi climàtic, consolidant-se així com la iniciativa de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra més rellevant en aquesta matèria.

La Comunitat de Treball dels Pirineus és el soci principal (cap de fila) del projecte de l'Observatori Pirinenc i compta amb sis socis estratègics d'ambdós costats de la frontera, que lideren els següents eixos temàtics de treball: Universidad de Zaragoza, climatologia; l'Institut Pirinenc d'Ecologia del CSIC, els ecosistemes de torberes i llacs d'alta muntanya; Forespir, boscos; el Conservatori Botànic del Pirineu, flora i l'estació experimental Aula Dei del CSIC, juntament amb l'Agència d'Investigació Geològica i Minera (BRGM), l'eix temàtic de recursos hídrics. Els quatre primers socis coordinaran, a més, els quatre projectes associats a l'Observatori: Climpy, Replim, Canopee i Florapyr, respectivament.

En concret, en climatologia, es completarà la base de dades fins a 2016 amb valors diaris de temperatura i precipitació i es realitzaran escenaris de futur regionalitzats. En torberes i llacs d'alta muntanya s'establirà una xarxa d'observatoris a escala de tot el massís d'aquests ecosistemes sensibles, considerats sentinelles del canvi climàtic. En boscos es donarà seguiment als indicadors de fenologia (cicles de les estacions de l'any) i decaïment d'espècies com l'avet, roure, faig, pi negre i pi silvestre i s'establiran criteris per a pràctiques de gestió forestal sostenible. En flora es millorarà l'atles florístic dels Pirineus, es col•laborarà amb el programa internacional de seguiment d'espècies vegetals en alta muntanya Glòria i s'elaborarà la primera llista vermella d'espècies amenaçades dels Pirineus.

En el marc del projecte de l'Observatori Pirinenc s'editaran publicacions temàtiques i informes globals sobre l'impacte del canvi climàtic als Pirineus, s'organitzaran seminaris científics i sectorials, es gestionarà la plataforma d'informació online i el geoportal, entre altres accions. Així mateix, l'Observatori establirà acords de col•laboració amb altres projectes i/o organitzacions representants de sectors socioeconòmics amb la finalitat d'ajudar-les en el seu camí d'adaptació al canvi climàtic.
Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre