Pedro Zuazo Onagoitia, Director del Servei de Qualitat Ambiental del Govern de Navarra, responsable dels temes de Canvi Climàtic i referent navarrès a l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC), va assistir a l’acta de presentació de la plataforma.

L'adaptació consisteix a anticipar-se als efectes del canvi climàtic i prendre les mesures adequades per tal d'evitar o reduir al mínim els danys que pugui ocasionar, o explorar les possibles oportunitats.

La Plataforma Europea d'Adaptació al Clima és una plataforma interactiva, d’accés públic, ideada per donar suport als responsables polítics locals, regionals, nacionals i europeus per formular mesures i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Es tracta de la web més exhaustiva, a Europa, quant a informació sobre impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic.

La web explica la necessitat de canviar la nostra forma de funcionar, esmenta els possibles escenaris, els riscos i els costos associats. L'eina d'ajuda a l'adaptació, "adaptation support tool" adreça els usuaris a documents i publicacions relacionats amb les seves problemàtiques nacionals/regionals, enllaços...CLIMATE-ADAPT és sobretot una important base de dades on trobar les mesures ja instaurades a Europa, estudis de casos, glossari, mapes interactius, etc.
CLIMATE-ADAPT s'ha creat amb el suport de les comunitats científica i política europees i ajudarà els usuaris a accedir, difondre i integrar informació sobre:

- Canvi climàtic previst a Europa
- Vulnerabilitat de les regions, els països i els sectors, en l’actualitat i en el futur
- Informació sobre les activitats i estratègies d'adaptació nacionals, regionals i transnacionals
- Estudis de casos d'adaptació i possibles futures opcions d'adaptació
- Eines en línia que recolzin la planificació de l'adaptació
- Projectes de recerca, documents d'orientació, fonts d'informació, enllaços, notícies i esdeveniments relacionats amb l'adaptació.

Després de l'acte de presentació, Pedro Zuazo es va reunir amb personal de l'AEMA relacionat amb l'adaptació al canvi climàtic: Ronan Uhel (Cap del Programa Natural systems and vulnerability), André Jol (Cap del Grup Vulnerability and adaptation), Branislav Olah (Project mànager Land use análisis) i Stephane Isoar (Project mànager Climate change adaptation and economics).

En aquesta reunió es va plantejar donar contingut a l'Acord de cooperació entre l'AEMA i la CTP-OPCC, signat el juliol de 2011, amb la idea de col•laborar i compartir informació disponible a ambdues organitzacions.

Cal destacar que, actualment, l’OPCC està treballant en un estudi específic sobre l'adaptació al canvi climàtic dels territoris pirinencs, per tal d’identificar i analitzar tots els procediments d'adaptació existents als Pirineus i a Europa.

Així mateix, l'AEMA va organitzar a Brussel•les els dies 22 i 23 de maig el sisè taller EIONET sobre Impactes del Canvi Climàtic, Vulnerabilitat i Adaptació. En aquest taller ha participat un representant de l'OPCC, membre de l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya. Properament s'oferiran més detalls.

Per a més informació podeu consultar:
-Plataforma CLIMATE-ADAPT:
http://climate-adapt.eea.europa.eu
-Adaptació al canvi climàtic a Europa:
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/index_en.htm
-Difusió del llançament de la Plataforma CLIMATE-ADAPT:
http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/archive.html?viewConference=14401&;catId=14329

Fonts: AEMA i OPCC
Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre