Des de 2009 fins a l'abril de 2012, la regió d'Aquitània ha coordinat el projecte ANCORIM (Atlantic Network For Coastal Risks Management) relatiu a les zones costaneres de l'arc atlàntic de quatre països (Portugal, França, Irlanda, Espanya). El projecte pretenia reforçar les capacitats d'acció dels actors de les regions del litoral atlàntic en matèria de gestió i prevenció de riscos costaners, tenint en compte especialment el canvi climàtic com a factor agreujant.

Els resultats de les accions del projecte: després de l'inventari de recursos científics existents, es va realitzar un anuari d'actors. Paral·lelament s'han dut a terme cinc casos d'estudi. També diverses eines estan operatives actualment: kit d'informació sobre els riscos costaners, kit pedagògic per a centres escolars, publicació tècnica sobre la protecció de les costes.

Fonts i més informació:  http://ancorim.aquitaine.fr et http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&;cid=1250263757121

Partager

 

logoCtp

 

logoTourbillon2


ue feder.png

logoAndorre

logoAquitaine

logoAragon

logoCatalogne

logoPaysBasque

logoLr

logoMP

logoNavarre