Klima-aldaketarako egokitzapena Pirinioetako pinudietan: unadaren dentsitatea kontrolatzea, klima motaren arabera

Hemen zaude

Klima-aldaketarako egokitzapena Pirinioetako pinudietan: unadaren dentsitatea kontrolatzea, klima motaren arabera
Gaikako sektoreak: 
Basoak
Etorkizuneko klima
Goi-mendiko ekosistema sentsibleak
Fauna
Landaredia
EBko politika sektoreak: 
Biodibertsitatea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2013 - 12/31/2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Kondizio biogeoklimatikoek eta unaden kudeaketa motak eragina dute pinudietako mantenugaien zirkulazioan. Pinudiak hazteko etorkizuneko ereduei dagokienez, klima-aldaketak sortzen duen ziurgabetasuna gutxitu egin daiteke prozesu ekologikoak eta baso-kudeaketako estrategien ondorioak simulatzen dituzten ereduak erabilita.
Azterlan honek eredu horiek aztertzen ditu, pinudien bariazioa ulertzeko, prezipitazioaren, ebapotranspirazioaren eta zur-erauzketaren intentsifikazioaren arabera; izan ere, alderdi horiek mantenugaien eskuragarritasunean eragin dezake. Ikerketak kudeaketa modu ugari proposatzen ditu (espazioaren testuinguruan), Nafarroako basogintza klima-aldaketara egokitzeko.
Bi unadatan egindako ikerketen emaitza nagusiak deskribatzen dira: unada bat Aurrepirinioan dago (Aizpurgi) eta bestea, klima aldaketaren bi agertokitan (A2: larria, B2: moderatua).

Erronkak: 

» Mantenugaien zikloari buruzko azterketa.
» Hazkundean eta produktibitatean duen eraginari buruzko azterketa.
» Prozesu ekologikoen modelizazioa eta simulazioa. 
» Baso-kudeaketarako gomendioak.

Helburuak: 

» Prozesu ekologikoak eta baso-kudeaketaren ondorioak simulatzea ahalbidetzen duten ereduak erabiltzea.
» Unadak hazteko etorkizuneko pautei buruzko ziurgabetasuna murriztea.
» Nafarroako basogintza klima-aldaketara eta joera sozioekonomiko eta baso-kudeaketako joera berrietara egokitzen laguntzea.

Soluzioak: 

Mediterraneoagoak diren unadetan, Aizpurgin adibidez, klima-aldaketak estres hidrikoaren igoeran dituen ondorioek haien produktibitatea gutxituko dute. Kasu horretan, prebentziozko soilketa izan daiteke zuhaitz batzuen eta besteen arteko lehiakortasuna gutxitzeko tresna. Hala ere, soiltzeak orbela berotu eta lehortzea ere eragiten du; hori dela eta, deskonposatzaileen jarduera gutxitzen da eta, ondorioz, mantenugaien zirkulazioa mantsotu. Beraz, garrantzitsua da itzala mantentzea, bai eta oihanpearen zati bat ere.
Beste aukera bat baso mistoen aldeko apustua egitea litzateke. Baso mistoen hedapena modu pasiboan ari da gertatzen, landa-eremuak jendez hustearen ondorioz baso-jarduera murriztu delako.
Gardeko pinudiaren kasuan, klima-aldaketak ez du hain eragin negatiborik izango; izan ere, tenperaturen igoerak hazkunde aldi luzeagoa ekarriko du zuhaitzentzat eta lehortea ez da hain larria izango.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako kasua. 

Hitz-gakoak: 
Basoen kudeaketa
egokitzapena
kondizio biogeoklimatikoak
mantenugaien zikloak
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Nafarroa
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Lurraldekoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Zientzien Departamentua

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Langileak (pertsona kopurua, prestakuntza eta dedikazioaren ehunekoa): 
Nafarroako Pirinioetako basoak aztertzen diharduen NUPeko Ekologia eta Ingurumen taldea osatzen dute doktoregoa duten bost lagunek
eta masterra duten bi lagunek.
Erabilitako bitartekoak:
NUPeko Nekazaritzako Ingeniaritzako eta Biozientzietako Goi Mailako Eskola Teknikoan eskuragarri daudenak (lur orotako ibilgailua, ekologia-laborategia, ekipo informatikoak, FORECAST modelizazio-softwarea eta estatistikoa).

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Pinuen hazkundearen simulagailua (FORECAST-Climate) ez da eredu espazial bat (ez du kontuan hartzen zuhaitzek espazioan duten kokapena), baina deterministikoa da (ereduaren erabiltzaileak deskribatzen ditu guztiak; ez du ausazko gertaerarik sorrarazten). Bestalde, egindako modelizazioa pinuarena da soilik, masa mistoen presentziarik gabe.

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Inbertsioa guztira: 105.300,00 euro
Gauzatutako inbertsioaren %, guztizkoarekiko: % 100
Urteko banakapena: 1. urtea: 2013 (% 40) - 2. urtea 2014 (% 30) - 3. urtea 2015 (% 30). 
Finantzaketa:
Propioa (%): % 0                                                             
Kanpoko iturria: % 100, Espainiako Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa, AGL2012-33465 erreferentziako proiektua

Alderdi legalak: 

Ez du plangintza-tresnarik 

Erreferentziazko informazioa: 

01/01/2013 - 12/31/2015 (2 urte - Amaitua)

Reference information

Kontaktua: 
Juan A. Blanco
Kontakturako emaila: 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri