Life CLIMARK: klimaren aldaketa arintzeko baso-kudeaketa sustatzea, klimari buruzko kredituen tokiko merkatua diseinatuz

Hemen zaude

Life CLIMARK: klimaren aldaketa arintzeko baso-kudeaketa sustatzea, klimari buruzko kredituen tokiko merkatua diseinatuz
Gaikako sektoreak: 
Basoak
Baliabide hidrikoak
Arrisku naturalak eta biztanleak
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza, arriskuak murriztea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Europako basoek berebiziko garrantzia dute Europako karbono-balantzeetan, eta EBko isurketa guztien %13ko eragina dute klimaren aldaketa arintzean. Hori, batez ere, basoetan eta zur-produktuetan karbonoa biltegiratzeko, finkatzeko eta erregai fosilak ordezkatzeko duten ahalmenaren ondorio da. Dena den, azken urteetan saturazioaren lehen sintomak ikusi dira Europako basoetako karbono hustubideetan, eta handitu egingo direla aurreikusten da. Egoera hori iraultzeko, baso-kudeaketaren bitartez basoen ahalmena indartu behar da, nahiz eta orain arte ez dagoen pizgarri espezifikorik basoa estimulatzeko, eta ezinbestekoak dira Mediterraneoko testuinguruan errentagarritasuna bermatzeko.

Erronkak: 

LIFE CLIMARK proiektuak klimaren aldaketa arintzen eta klimaren aldaketara egokitzen laguntzen du, hustubide-gaitasuna handituz eta Mediterraneoko basoetako karbono-stockak babestuz. Horretarako, funtzio anitzeko baso-kudeaketa sustatzen du, klimaren kredituen merkatu bat sortuz, baso-kudeaketa berritzailea sustatzeko tresna gisa.

Helburuak: 

CLIMARK proiektuaren helburu nagusia klimaren aldaketa arintzen laguntzea eta baso mediterraneoen hustubide-ahalmena handitzea da, baso-kudeaketa multifuntzionala eta arintzailea sustatuz, klimaren kreditu merkatu bat sortuz. Sustatutako funtzio anitzeko baso-kudeaketak hiru ardatz nagusi ditu: karbonoa, ura eta bioaniztasuna.
Hauek dira proiektuaren helburu espezifikoak:
- Europa mediterraneoko basoen ahalmen aringarria mantentzea eta hobetzea.
- “Klimaren inguruko kredituen” tokiko merkatua diseinatzea, kudeaketa multifuntzionala eta aringarria sustatzeko tresna gisa.
- Isuriak “klimaren inguruko kredituen”  bidez konpentsatzeko interesa duten eragile guztiak sentsibilizatzea, gaitzea eta tresnez hornitzea.

Proiektuaren ekintzak Kataluniako Pirinioetan banatutako hainbat baso-eremutan eta paisaia-unitatetan gauzatzen dira: Els Aspres, Capçaleres del Llobregat, Replans de Berguedà eta La Vall de Rialp. Gainera, ekintza horiek Veneto eskualdean (Italia) erreplikatzen dira.

Soluzioak: 

Proiektu honen esparruan soluzio hauek inplementatu dira:
- 6 paisaia-unitateren ingurumen arloko diagnostikoa eta kudeatu beharreko unada pilotuak hautatzea.
- Baso-kudeaketako jardunbideak eta landaketak ezartzea, hautatutako adierazleetan lortutako eragina ezaugarritzeko. Hauek dira ekintzak:
# Baso-masen kudeaketa sutearen osteko birsortze-fasean (Quercus suber, Pinus halepensis, P. sylvestris, Q. faginea).
# Baso helduen baso-kudeaketa (Q. suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
# Basogintzako eta nekazaritzako landaketak.
# Karbonoak lurzoruan duen eragina kudeatzeko jardunbideak.
# Baso-suteak prebenitzeko kudeaketa estrategikoa.
- Ezarritako ekintzen jarraipena eta monitorizazioa. Kalkulurako metodologiak definitzea.
- Klimaren kredituen merkatu baten diseinua eta proba pilotua, ezagutza zientifikotik eta tokiko partaidetzatik abiatuta.
- Komunikazioa, emaitzak barreiatzea eta proiektua erreplikatzea.
Hauek dira proiektuaren Pirinioetako lurraldeetan (CTP) aurrera eramandako ekintzak:
# Els Aspres: 20 ha-tan jardungo da, guztira, sutearen osteko birsorkuntzako masen eta artelatz masa helduen gainean (Q. suber).
# Capçaleres del Llobregat: guztira 15 ha-tan jardungo da, Pirinioetako basa-pinuen masetan, 5 ha-tan.
# Replans de Berguedà: 15 ha-tan jardungo da, sutearen osteko birsorkuntzan eta pinu basatiaren masa helduetan.
# La Vall de Rialp: 20 ha-tan jardungo da, hariztien (Q. faginea) eta larizio pinuaren masa helduen birsorkuntza osteko masen gainean.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako eta modu partzialean finantzatuko kasua

Hitz-gakoak: 
baso-suteak
bioaniztasuna
baso-kudeaketa
karbonoa bahitzea
biomasa
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Katalunia
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Mugaz gaindikoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Centre de la Propietat Forestal de Catalunya, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterráneo, Consorci Centre de Ciència i Tecnología Forestal de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Universitat de Lleida.

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Centre de la Propietat Forestal de Catalunya izenekoak sustatutako eta koordinatutako proiektua da, eta Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i sistemi Agricoli e Forestali del Mediterráneo, Consorci Centre de Ciència i Tecnología Forestal de Catalunya, Oficina Catalana del Canvi Climàtic eta Universitat de Lleida ditu bazkide. Gainera, aztertutako eremuan dagoen mendi bakoitzaren jabetzako baso-elkarteek, Tokiko Ekintza Taldeetako ordezkariek, Udalek eta Aldundiek ere parte hartzen dute. Adituen batzorde bat ere eratu da, Europako hainbat erakundeetako ordezkariz osatua, eta ezagutza handia ematen dute karbonoa finkatzeari, bioaniztasunari, urari eta basoek eskaintzen dituzten zerbitzuen balorizazioari eta baso-kudeaketari dagokienez.

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Arrakasta: baso-kudeaketaren kateko eragile guztiak daude proiektuan sartuta, klimaren inguruko kredituen borondatezko merkatuaren izaera berritzailea, klimaren inguruko kredituen merkatuaren gainbegirale independentearen garapena.

Mugatzaileak: klimaren kredituak kudeatzeko ezarritako neurrien eskasia, baso-munduan karbonoaren ikuspegiaren kudeaketaren aurreko kultura falta.

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Proiektu honek 1,212,883.00€-ko aurrekontua du guztira, eta horietatik LIFE programa europarrak 716.947€-ko ekarpena egiten du; gainerako zenbatekoa proiektuko bost bazkideetatik dator.

Alderdi legalak: 

Ekimen hori EBren LIFE laguntzen deialdiaren barruan sartzen da (2017).

Erreferentziazko informazioa: 

2017-2021 (4 urte - gauzatzen)

Reference information

Kontaktua: 
Lluís Guitard Sein-Echaluce
Kontakturako emaila: 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri