LIFE MixForChange. Katalunian baso-kudeaketako teknika berritzaileak garatuz, inplementatuz eta frogatuz

Hemen zaude

LIFE MixForChange. Katalunian baso-kudeaketako teknika berritzaileak garatuz, inplementatuz eta frogatuz
Gaikako sektoreak: 
Basoak
Fauna
Landaredia
Arrisku naturalak eta biztanleak
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Life MIXforChange proiektuak Europako baso mediterraneo azpi-heze mistoak klimaren aldaketaren aurrean egokitzen eta erresilientzia handiagoa izaten laguntzen du, eta haien kontserbazioa eta ekoizpen, ingurumen eta gizarte funtzioak mantentzen laguntzen du.

Erronkak: 

Proiektuak aurrean duen erronka nagusia baso-kudeaketako eredu berriak definitzea da, klimaren aldaketa egoera batean, baso mediterraneo azpi-hezeko baso-formazio mota desberdinen gainean. Formazio natural horiek klimaren aldaketaren aurrean urrakortasun handia duten ekosistemak dira, eta, beraz, haien benetako eta berehalako ezarpenerako kudeaketa-neurriak zehaztea da erronka handienetako bat.

Helburuak: 

Hauek dira proiektuaren helburu nagusiak:
- Baso-kudeaketako teknika berriak garatzea, inplementatzea eta frogatzea.
- Tresna berriak garatzea baso azpi-heze mediterraneoaren klimaren aldaketarako egokitzapenaren kudeaketan eragiten duen politikan eta arau-esparruan integratzeko.
- Baso azpi-heze mediterraneoko produktuekin erlazionatutako ekonomia indartzeko tresna berriak garatzea, kudeaketaren epe ertain eta luzeko jasangarritasun ekonomikoa handitzeko, klimaren aldaketara egokitzeko, bertan behera uztearen aurrean.
- Tresnak, baso mediterraneo azpi-hezea banatzen den eskualdeko eta Europako eragile nagusiei ezarritako teknikak eta garatutako transferitzea.

Hori garatzeko, jarduera-eremu gisa Kataluniako Ripollés eta Collsacabra eskualdeetako eremu jakin batzuk hautatu dira, Pirinioetako lurraldeen barruan, eta baita Montseny eta Montnegre-Corredor mendiguneetako beste gune batzuk ere.

Soluzioak: 

Proiektuak egokitzapenerako soluzio hauek ezarri ditu:
- Erreferentziako unadak identifikatzea, azterketa xehatua egiteko eta egokitzapen arloko jardueren diseinu partikularra egiteko.
- Akordioak sinatzea hautatutako basoko finken jabeekin, erakusketa jarduerak gauzatzeko.
- Quercus ilex subsp. ilex, Castanea sativa, haritzak (Quercus petraea, Q. pubescens, Q. canariensis) eta Pinus sp. nagusi diren basoetan kudeaketa-eredu berritzaileak ezartzea 164 ha-tan.
- Baso azpi-heze mediterraneoen kudeaketarekin erlazionatutako ekonomia hobetzeko tresna berriak garatzea (zuhaitzak kalitatearen arabera sailkatzeko protokoloak, balio erantsi handiko produktuen prospekzioa eta katalogoa, logistika-sistema pilotua eta eraldatu gabeko baso-produktuen merkaturatzea).
- Baso azpi-heze mediterraneoaren klimaren aldaketarako egokitzapena politika eta arau-esparruan integratzeko tresna berriak diseinatzea (urrakortasun-ereduak, gida teknikoak eta politikoak, arau-esparruaren berrikuspena eta egokitzapena).
- Proiektuaren ondorio ekologikoak, basogintzakoak eta eragin sozioekonomikoa ebaluatzea, zehaztasun handiko urteko monitorizazio-sistema baten bidez.
- Hartzaile mota guztiei (jabeak, baso teknikariak eta kudeatzaileak, tokiko politikariak eta administrazioa, gizartea) zuzendutako komunikazio eta hedapen ekintzak, toki mailan eta nazioartean eragina izanik (networking-a barne).

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako kasua.

Hitz-gakoak: 
Erabakiak hartzen laguntzea
biodianiztasuna
baso-kudeaketa
erriberako ekosistemak
baso azpi-heze mediterraneoa
baso-baliabideak
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Katalunia
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Lurraldekoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Kataluniako Baso Zientzia eta Teknologiako Zentroa (CTFC), Baso Jabetzaren Zentroa (CFP), *Serra Bellmunt-Collsacabrako Baso Jabeen Elkartea (APFSBE) eta Montnegre Corredoreko Jabeen Elkartea (APMC).

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Kataluniako Baso Zientzia eta Teknologiako Zentroak (CTFC) koordinatutako proiektua, hauekin lankidetzan: Baso Jabetzaren Zentroa (CFP), Serra Bellmunt-Collsacabrako Baso Jabeen Elkartea (APFSBE)  eta Montnegre Corredoreko Jabeen Elkartea (APMC).

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Arrakasta: bertako bazkide moduan jokatzen duten baso jabeek eta kudeatzaileek eskatutako proiektua; basoko lursail pribatuetan ekintza pilotuak ezartzea, etorkizunean kudeaketa erreala hobetzeko neurriak integratzeko; azken produktuen produktibitatea eta balio erantsia hobetzeko estrategia; zuraren sektorea balio-katearen estrategian integratzea ahalbidetzen duena; Kataluniarako Baso Kudeaketa Iraunkorreko Orientazioen sistemaren (ORGEST) barruan proposatutako ereduak; eragileen eta udalen parte-hartze handia networking-jardunaldietan;

Mugatzaileak: baso-kudeaketan berrikuntza beste jabe eta lurralde batzuetara transferitzeko laguntza espezifikoen beharra; “nahierara” egokitzeko neurriak definitzeko mendi eskalako planak gauzatu beharra; kudeaketa-ereduen emaitzak aztertzeko denbora luzeek baso-kudeatzaileei beren onurak “saltzea” zailtzen diete.

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Proiektuak 1.308.001€-ko aurrekontua du guztira, eta EBko LIFE programak 781.229€ finantzatzen ditu.

Alderdi legalak: 

Proiektua EBren LIFE proiektuen deialdiaren barruan sartzen da. Gainera, klimaren aldaketara egokitzeko EBren Estrategiaren (2013) helburuak lortzen laguntzen du.

Erreferentziazko informazioa: 

2016-2021 (4 urte - gauzatzen)

Reference information

Kontaktua: 
Miriam Piqué
Kontakturako emaila: 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri