KAPBk deialdi bat egin du SUDOE MONTCLIMA proiektuaren esparruan natura-arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak aplikatzeko.

Hemen zaude

KAPBk deialdi bat egin du SUDOE MONTCLIMA proiektuaren esparruan natura-arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak aplikatzeko.

 • 04 Aug

Mendiko eremuek aukera gehiago dituzte natura-arriskuak pairatzeko, eta, aurreikuspenen arabera, arrisku horiek gora egingo dute klima-aldaketaren ondorioz (lehorte larriagoak, batez besteko tenperatura altuagoak, aldaketak prezipitazioen erregimenean). Arrisku horiek ez dute administrazio-mugarik, eta koordinazio transnazionala behar dute.

SUDOE MONTCLIMA proiektuaren helburua da SUDOE espazioaren mendiko lurraldeen erresilientzia sendotzea, natura- eta klima-arriskuak (suteak, lehorteak, uholdeak, uraldiak eta narriadura) prebenitzeko eta kudeatzeko proiektu arrakastatsuen kapitalizazioan oinarritutako esparru estrategiko transnazional baten bitartez. 

MONTCLIMA proiektuak mendiko eremuetako klima-aldaketari eta natura-arriskuei buruzko mintegi transnazional bat antolatzen du. Mintegia urriaren 20an eta 21ean antolatuko da Sorian (eta birtualki ere bai), eta horren helburua izango da klima-aldaketaren eta lotutako muturreko gertaeren maiztasun eta intentsitate handiagoaren arteko loturaren inguruko ezagutza-oinarriak ezartzea. 

Kontsultatu hemen  jardunaldien behin-behineko egitaraua. 

Proiektuaren ikuspegia babesten duen oinarrietako bat da natura-arriskuak kudeatzeko eta prebenitzeko ekimen praktiko eta gobernantza-modu arrakastatsuko kasuen kapitalizazioa.

Hori dela eta, ezinbestekoa da gauzatu diren edo planifikatuta dauden natura-arriskuak kudeatzeko eta prebenitzeko adibide bertutetsuen eta jardunbide egokien adibideak identifikatzea. 

Gai nagusiak, baina ez bakarrak, honako hauek izango dira:

 • Naturan inspiratutako neurriak (naturan oinarritutako irtenbideak) ezartzeko kasu praktikoak.
 • Mendiko eremuetan natura-arriskuak (suteak, narriadura, lehorteak eta uholdeak) prebenitzeko eta kudeatzeko gobernantzaren jardunbide egokien helburuak.
 • Kudeaketa arriskuaniztunaren sistema bertutetsuen adibideak.
 • Mendiko eremuetan natura-arriskuak kudeatzeko tresnak eta plataformak. 
 • Mugaz gaindiko dimentsioa barne hartzen duten gobernantza- eta prebentzio-ekimenak.
 • Dauden eta sor daitezkeen arriskuak goiz hautemateko eta alertak egiteko sistemetarako ekimen berritzaileak. 
 • Proiektatutako aldagaiek (proiekzio klimatikoak) aintzat hartzen dituzten arrisku-mailak kalkulatzeko metodologiak. 
 •  Arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko eskemetan klima-aldaketara egokitzea barne hartzen duten gobernantza-adibideak. 

Frantzia, Espainia, Andorra eta Portugalgo adituek osatutako Hautaketa Batzorde batek bost jardunbide egoki bertutetsuenak aukeratuko ditu aurrez definitutako irizpide batzuen arabera (eremu geografikoa, egokitasuna, lurralde-ordezkaritza, jorratutako gaiak, landutako arrisku berrien ordezkaritza). Bost kasu horietan, bizipenak aurkeztu ahal izango dituzte urriaren 21eko jardunaldian. Antolakuntzak bere gain hartuko ditu hizlarien ostatu eta garraio publikoaren gastuak. Jasotako gainerako jardunbide egokiak MONTCLIMA plataformaren jardunbide egokien tresnan balioztatuko dira. 

Nork aurkeztu dezake egokitzeko bere jardunbide egokia?

SUDOE lurraldean natura-arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko jardunbide egoki batean parte hartu duen edo parte hartzen ari den edozein pertsona, entitate publiko, pribatu edo partikular. 

Zein dira irizpideak?

Besteak beste, hauexek dira natura-arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak: goiz hautemateko alerta-sistemak, lurzoruan bertan ezartzeko neurri zehatzak eta klima-aldakortasuna barne hartzen duten arriskua kalkulatzeko metodologia berrien ezarpena edo ezagutza hobetzeko neurriak.  

Jardunbide egokiaren deialdi honetan adierazgarri diren adibide bertutetsu hauei emango diegu lehentasuna: arriskua kalkulatzeko eta kudeatzeko metodologietan klima-aldakortasuna osatzea, batik bat mendiko eremuetan; maila transnazionaletako natura-arriskuen gobernantzaren adibideak; arriskuaniztasunaren kontzeptua barne hartzen duten kudeaketa-eskemak, eta lurralde anitzeko, arrisku anitzeko eta ekosistemikoak diren zerbitzuetan oinarritutako prebentzio- eta kudeaketa-neurrien kasu praktikoak. 

Hain zuzen ere, hauek izan beharko lirateke jardunbide egokien ezaugarriak: 

 • SUDOEren (Frantzia hegoaldea, Espainia, Portugal, Andorra eta Gibraltar) testuinguru geografikoan ezarriak egotea edo ezartzen egotea.
 • Jada ezarrita dauden edo ezarpen-fasean dauden arriskuak prebenitzeko eta kudeatzeko ekimenak edo neurriak izatea, benetan aplikatzekoak.
 • Aztertuko diren natura-arriskuren bat (lehorteak, narriadura, uholdeak eta baso-suteak) prebenitzeko edo murrizteko diseinatzea eta aplikatzea. 
 • Jardunbide egokiari buruzko informazioa egon behar da eskuragarri; ekimenak dagokion jardunbide egokiari buruzko informazio zehatzeko eta eskuragarriko iturri bat izan behar du, ahal dela hainbat hizkuntzatan (gaztelania, portugalera, frantsesa eta ingelesa).

Nola aurkeztu jardunbide egokia?

            Izangaiek excel fitxa sintetiko hau bete behar dute eskatutako datuekin (frantsesez, gaztelaniaz, portugaleraz edo ingelesez), eta posta elektronikoz bidali, hona: Info@montclima.eu

Zein da azken eguna?

            Jardunbide egokiak aurkezteko azken eguna 2020ko irailaren 1a izango da.

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri