Klima aldaketak Nafarroan dituen ondorioen jarraipena egiteko adierazleen ataria

Hemen zaude

Klima aldaketak Nafarroan dituen ondorioen jarraipena egiteko adierazleen ataria
Gaikako sektoreak: 
Etorkizuneko klima
Iraganeko eta egungo klima
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak gutxitzea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
01/01/2017 - 12/31/2025
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Grey o infraestructurales
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Klima-aldaketak Nafarroan eragindako ondorioen jarraipena egiteko adierazleen ataria Nafarroako Lurralde Behatokiak garatu du eta, horri esker, klima-aldaketaren alorreko adierazle sorta bat bilatu, ikusi eta deskargatu daitezke.
Ekimen hori LIFE-IP-NAdapta-CC proiektu integratuaren parte da, eta monitorizazio-ekintzen barruan sartzen da. Ekintza horien helburua da kontrol- eta alerta-sistemak ezartzea, erabakiak azkar hartzeko prozesuak ahalbidetzeko.
100 adierazle baino gehiago definitu eta kalkulatu dira honako sektore hauetan: basoa, ura, nekazaritza eta abeltzaintza, azpiegiturak eta Nafarroako osasungintza eta lurralde-plangintza, modu koordinatu eta adostuan. Online plataformak modu metodiko eta bisualean biltzen du informazio konplexu hori guztia, 4 helburutan oinarrituta: arriskua edo mehatxua ezaugarritzea (klima-aldagaiak), esposizioa eta kalteberatasuna ezaugarritzea, lotutako inpaktuak monitorizatzea eta egokitzapen-neurriak aplikatzea.

Erronkak: 

Klima-aldaketa zalantzarik gabeko errealitatea da, eta ingurumen-erronka handienetako bat da gizateriarentzat. LIFE-IP NAdapta-CC proiektua estrategia integratu bat da, erregio bat, Nafarroa, klima-aldaketara moldatzeko, eta klima-aldaketaren aurreko nazioarteko konpromisoari Nafarroak egindako ekarpenaren parte bat da.

Proiektu honek gerta daitezkeen aldaketei aurrea hartu nahi die, aldaketa horien ondorio negatiboak mugatuko dituzten egokitzapen-neurriak garatuz eta, ahal den neurrian, inpaktu positiboak aprobetxatuz. Egokitze goiztiarreko eta ondo planteatutako neurri horiek etorkizun hobea eta aurrezte ekonomikoa bermatuko dute

Helburuak: 

» Klima-aldaketaren adierazleen garapena eta jarraipena hainbat arlotan, Nafarroan dituzten eraginak monitorizatzeko. 
» Lurraldearen kalteberatasuna identifikatzea. 
» Web-plataforma publikoa, Nafarroan klima-aldaketara egokitzeari nola aurre egiten zaion ulertzea errazteko.
» Makro dokumentua, politiketan klima-aldaketaren gaineko arreta maximizatzeko. 
» Klima-aldaketak Nafarroan dituen ondorioen jarraipenerako adierazleen aginte-koadroa, webgunean argitaratua dagoena. 

Web-plataformari dagokionez: 
» Klima-aldaketaren ondorioen lurralde-inpaktua ebaluatzeko aginte-koadro bat diseinatzea eta garatzea.
» Atari bat jartzea eskuragarri, klima-aldaketara egokitzeari buruzko adierazle-sorta bat bilatu, bistaratu eta deskargatzeko.

Soluzioak: 

Adierazleek datuek denboran izan duten bilakaera adierazten dute, eta hainbat eskalatako informazioa jasotzen dute (udal mailakoa, erregio mailakoa...). Informazio hori guztia pantaila bakar batean agertzea ahalbidetzen duen aginte-koadroa ere garatu da. Teknikariek dagoeneko aurkeztu dute, eta erakunde ugariren sarbide-eskaerak ari dira jasotzen. 

Datuak adierazleetan oinarrituta biltzeak Nafarroako egoeraren azterketa on eta zehatza dakar, eta, Alkatetza Hitzarmenari dagokionez, hari atxikitako udalerriena.

Adierazle bakoitzerako datuak izaera desberdinekoak dira. Serie historikoaren luzerari dagokionez, askotariko serieak erakusten dituzte, hala nola ia 100 urteko serieak (estazio meteorologikoen datuak) edota 2 edo 3 urteko serieak. Datuen eskala espazialari dagokionez, hainbat motatakoak daude: udal-mailakoak, eskualde-mailakoak, erregio-mailakoak, partzela-sareak eta abar.

Adierazleen atarirako esteka.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako kasua. 

Hitz-gakoak: 
Adierazleak
egokitzapena
klima-aldaketa
kalteberatasuna
neurri moldagarriak
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Nafarroa
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Lurraldekoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Nafarroako Gobernua, NASUVINSA, GAN, NILSA, INTIA, Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP).

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Nafarroako Gobernua (Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua; Osasun Departamentua - Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua; Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua), NASUVINSA, GAN, NILSA, INTIA eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa (NUP).

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Egokitzapenaren alorra arintzearena baino gutxiago landu da, eta, aldi berean, kuantifikatzeko etereoagoa eta konplexuagoa da. Garrantzitsua da azpimarratzea adierazle gehienek erakusten duten bilakaera hainbat arrazoiren ondorio dela, eta klima-aldaketa joera jakin batzuk alda ditzakeen katalizatzaile bat dela; beraz, saihestu egin behar da klima-aldaketaren efektuari kategorikoki esleitzea adierazle zehatzen bilakaera positiboa edo negatiboa.
Bestalde, sektore desberdinetatik datozen adierazle asko lantzea konplexua da, eta koordinazio handia eta kontsulta zabala eskatzen ditu. Hori da, hain zuzen ere, LIFE NAdapta bezalako proiektu integratu baten erronka. 

 

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Inbertsioa, guztira: monitorizazio-ekintza osorako: 308.000 €
» Gauzatutako inbertsioaren ehunekoa guztizkoarekiko: % 38 (urteko banakapena: 1. fasea (2017-2019) % 100 - 2. fasea (2020-2021) % 50 - 3. fasea (2022-2023) % 0 - 4. fasea (2024-2025) % 0. 
» Finantzaketa: LIFE programak, % 60; eta Nafarroako Gobernuak, % 40

Alderdi legalak: 

Klima-aldaketak Nafarroan dituen ondorioen jarraipenerako adierazleen ataria Nafarroako Klima Aldaketaren Bide Orriaren (KLINa) barruan kokatzen da. KLINa-ren urteko memorian adierazle estrategikoei buruzko atal bat jasotzen da, bai arintzeari dagokionez, bai egokitzeari dagokionez. Azken horiek NAdapta monitorizatzeko ekintzatik datoz oso-osorik.

Erreferentziazko informazioa: 

01/01/2017 - 12/31/2025 (8 urte - Gauzatze-fasean)

Reference information

Kontaktua: 
Nasuvinsa-Lursarea. Nafarroako Lurralde Behatokia (NLB)
Kontakturako emaila: 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri