Portal d'indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic a Navarra

Esteu aquí

Portal d'indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic a Navarra
Sectores temáticos: 
Clima futur
Clima passat i present
Sectores política EU: 
Reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017 - 12/31/2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Grey o infraestructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El portal d'indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic a Navarra és una eina desenvolupada per l'Observatori Territorial de Navarra, que permet cercar, visualitzar i descarregar una bateria d'indicadors en matèria de canvi climàtic.
Aquesta iniciativa forma part del projecte integrat LIFE-IP-NAdapta-CC i s'emmarca dins les accions de monitoratge, que tenen l'objectiu d'establir sistemes de control i alerta que permetin processos de presa de decisions ràpids.
S'han definit i calculat més de 100 indicadors als sectors de bosc, aigua, agricultura i ramaderia, infraestructures i planificació territorial i salut de Navarra, d'una manera coordinada i consensuada. La plataforma en línia recull tota aquesta informació tan complexa de forma metòdica i visual basant-se en 4 objectius: caracteritzar el perill o amenaça (variables climàtiques), caracteritzar l'exposició i vulnerabilitat, monitorar els impactes associats i aplicar mesures d'adaptació.

Retos: 

El canvi climàtic és una realitat inequívoca i suposa un dels majors reptes mediambientals per a la humanitat. El projecte LIFE-IP NAdapta-CC és una estratègia integrada per a l'adaptació al canvi climàtic d'una regió, Navarra, i forma part de l'aportació de Navarra al compromís internacional davant el canvi climàtic.

Aquest projecte busca avançar-se als canvis que es puguin produir per mitjà del desenvolupament de mesures d'adaptació que limitin els efectes negatius derivats d'aquests canvis i, en la mesura que es pugui, aprofitar els impactes positius. Aquestes mesures d'adaptació precoces i ben platejades asseguraran un millor futur i un estalvi econòmic.

Objetivos: 

» Desenvolupament i seguiment d'indicadors de canvi climàtic en les diferents àrees per monitorar els seus efectes a Navarra. 
» Identificació de la vulnerabilitat del territori. 
» Plataforma web pública per facilitar el coneixement sobre com s'afronta l'adaptació al canvi climàtic a Navarra.
» Document macro per maximitzar la consideració del canvi climàtic en les polítiques. 
» Quadre de comandament d'indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic a Navarra, que està publicat al web. 

Pel que fa a la plataforma web: 
» Dissenyar i desenvolupar un quadre de comandament per avaluar l'impacte territorial dels efectes del canvi climàtic.
» Posar a disposició un portal que permeti cercar, visualitzar i descarregar una bateria d'indicadors en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

Soluciones: 

Els indicadors representen l'evolució de les dades en el temps i recullen informació a diferents escales (municipal, regional...). També es desenvolupa el quadre de comandament que permet que tota aquesta informació aparegui en una única pantalla. El personal tècnic ja l'ha presentat i està rebent peticions d'accés de diverses entitats. 

La recopilació de dades sobre la base dels indicadors genera una bona i detallada anàlisi de Navarra i, en relació al Pacte d'Alcaldies, dels municipis que hi estan adscrits.

Les dades per a cada indicador són de diferent naturalesa. Pel que fa a la longitud de la sèrie històrica, es mostren des de sèries de quasi 100 anys (dades d'estacions meteorològiques), fins a sèries de tan sols 2 o 3 anys. Quant a l'escala espacial de les dades, n'hi ha a escala municipal, comarcal, regional, xarxes de parcel·les, etc.

Enllaç al portal d'indicadors.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Indicadors
adaptació
canvi climàtic
vulnerabilitat
mesures adaptatives
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Govern de Navarra, NASUVINSA, GAN, NILSA, INTIA, Universitat Pública de Navarra (UPNA).

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Govern de Navarra (Departament de Desenvolupament Rural i Medi Ambient; Departament de Salut - Institut de Salut Pública i Laboral de Navarra; Departament d'Ordenació del Territori, Habitatge, Paisatge i Projectes Estratègics), NASUVINSA, GAN, NILSA, INTIA i Universitat Pública de Navarra (UPNA).

Factores de éxito y limitantes: 

L'àmbit de l'adaptació està menys treballat que la mitigació i, alhora, resulta més eteri i complex de quantificar. És important destacar que l'evolució que mostren la majoria dels indicadors respon a múltiples causes i el canvi climàtic és un catalitzador que pot modificar o alterar determinades tendències, de manera que cal evitar assignar categòricament a l'efecte del canvi climàtic l'evolució positiva o negativa d'indicadors concrets.
D'altra banda, treballar una gran quantitat d'indicadors provinents de sectors diversos és complex i requereix una gran coordinació i una àmplia consulta. Aquest és, de fet, el repte d'un projecte integrat com és el cas del LIFE NAdapta. 

Valoración de costes y beneficios: 

Inversió total: per al conjunt de l'acció de monitoratge: 308.000 €
» Percentatge d'inversió executada respecte del total: 38% (desglossament anual: Fase 1 (2017-2019) 100% - Fase 2 (2020-2021) 50% - Fase 3 (2022-2023) 0% - Fase 4 (2024-2025) 0%). 
» Finançament: programa LIFE 60% i Govern de Navarra 40%

Aspectos legales: 

Portal d'indicadors de seguiment dels efectes del canvi climàtic a Navarra s'emmarca en el Full de Ruta del Canvi Climàtic a Navarra (KLINa). En la memòria anual de KLINa es recull un apartat relatiu als indicadors estratègics, tant de mitigació com d'adaptació. Aquests últims provenen totalment de l'acció de monitoratge de NAdapta.

Tiempo de implementación: 

01/01/2017 - 12/31/2025 (8 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Nasuvinsa-Lursarea. Observatori Territorial de Navarra (OTN)
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar