Mendiko sozioekosistemetan erresilientzia hobetzea, klima-aldaketara egokitzeko tresna gisa

Hemen zaude

Mendiko sozioekosistemetan erresilientzia hobetzea, klima-aldaketara egokitzeko tresna gisa
Gaikako sektoreak: 
Nekazaritza-artzaintza
Basoak
Etorkizuneko klima
Goi-mendiko ekosistema sentsibleak
Fauna
Landaredia
Gobernantza
Baliabide hidrikoak
Arrisku naturalak eta biztanleak
Osasuna
Turismoa
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza-sektorea, biodibertsitatea, arriskuak gutxitzea, osasuna, baliabide hidrikoen kudeaketa.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
03/01/2019 - 6/30/2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Bero-boladak eta kanpoko beste klima-gertakari batzuk
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Klima-aldaketaren ondorioen aurrean, mendiko lurraldeak dira sentikorrenetako batzuk. Proposamen honen helburua da klima-aldaketak mendi-sistemetan dituen ondorioak ikuspegi sozial eta lurralde eta parte-hartze ikuspegi batetik aztertzea, eta lurralde-erresilientzia hobetzeko ekintza-planak egitea, ekosistemetan oinarrituta, klimaren aldaketara egokitzeko tresna gisa, eta, horretarako, ekintza erraz, errealista eta egingarri batzuk identifikatzea.
Proiektua bi lurralde pilotutan gauzatu da: Ordesa Viñamala Biosferaren Erreserban (Huesca) eta Omaña eta Luna Haranetako Biosferaren Erreserban (Gaztela eta Leon).

Erronkak: 

» Lehenengo fasea:  klima-aldaketaren arazoa tokiko biztanleengana hurbiltzea, eta, horretarako, funtsezko ekosistemak eta lotutako jarduera ekonomikoak identifikatzea. 
» Bigarren fasea: parte-hartze prozesu bat egitea sozioekosistema aztertzeko eta etorkizunerako ikuspegi komuna definitzeko; dauden oztopoak eta palanka potentzialak identifikatzea, eraldaketa positibo bat sortzeko, espero diren inpaktuetara egokituz. 
» Hirugarren fasea: ekintza zehatzak, errazak eta parte-hartze prozesuaren bidez gauzatzeko modukoak identifikatzea; esperientziak eta inspirazioa trukatzea lurralde horien eta beste mendi-eremu batzuen, biosfera-erreserben eta interesa duten beste erakunde batzuen artean; aurkeztutako ekintzak hobetzea eta ekintza-plan pilotua egitea, esleitutako egutegiarekin eta baliabideekin, beste arlo batzuetara estrapolatu ahal izateko.

Helburuak: 

Helburu orokorra: mendiko biosfera-erreserben klima-aldaketara egokitzeko gaitasuna hobetzea, ekosistemetan oinarritutako egokitzapen-ikuspegiaren bidez.
Berariazko helburuak:
» Hautatutako bi mendi-lurraldeetan klimaren aldaketak dituen ondorioak aztertzea eta diagnostikatzea.
» Tokiko biztanleak sentsibilizatzea lurralde horien kalteberatasunaren inguruan eta ekosistema eta sektore jakin batzuetan egokitzeko beharraren inguruan. 
» Etorkizuneko ikuspegi komun bat definitzea, potentzialtasunetatik eta kalteberatasunetik bertatik.
» Lurraldea klima-aldaketara egokitzeko ekintza errealistak, errazak eta egingarriak identifikatzea.
» Mendiko beste lurralde batzuekin esperientziak eta inspirazioa trukatzea.
» Ekintza-plan bat egitea lurralde horietako bakoitzerako.

Soluzioak: 

» Klima-aldaketaren aurrean bereziki urrakorrak diren ekosistemak eta ekoizpen-sistemak identifikatzea eta arriskuak identifikatzea. Sentsibilizazio-hitzaldi bat, lurralde bakoitzeko funtsezko aditu batek emana.
» Sektore anitzeko partaidetza-prozesu bat egitea parte hartzen duten bi biosfera-erreserbetan, arazoak eta ahalmenak aztertzeko eta ekintza errazak, errealistak eta egingarriak identifikatzeko.
» «Elkarlanerako, ideiak sortzeko eta esperientziak trukatzeko topaketa» bat egitea, parte-hartze prozesuan bi biosfera-erreserba horietan identifikatutako ekintzak parte-hartzaileen ekarpenekin aberasteko eta, horrela, inspirazio gurutzatua bultzatzeko.
» Ekintza-plan pilotu bat egitea Ordesa Viñamala eta Omaña eta Luna Haranetako biosferaren erreserbetarako, hurrenez hurren identifikatutako 11 eta 15 ekintzaren bidez.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako kasua. 

Hitz-gakoak: 
egokitzapena
klima-aldaketa
sozioekosistemak
Pirinioak
Biosfera Erreserba
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Aragoi
Castilla y León
Otras regiones europeas
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Lurraldekoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

Asociación Territorios Vivos (erakunde bultzatzailea), Ordesa Viñamala Biosferaren Erreserba, Omaña eta Luna Haranetako Biosferaren Erreserba, Biodiversidad Fundazioa eta Iberdrola Fundazioa (erakunde finantzatzaileak)

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

Etapa guztietako parte-hartzaileak: sektore zibileko erakundeak, naturagune babestuen arduradunak, erakunde publikoak, erakunde pribatuak, erregio-administrazioa, toki-administrazioa, elkarte sektorialak, unibertsitateak eta ikerketa-zentroak, lehen eta hirugarren sektoreko profesionalak, teknikariak eta gaiarekin (kontserbazioa, tokiko garapena, mendia eta klima-aldaketa) lotutako proiektuen arduradunak.
Prozesu parte-hartzailea jasangarritasunerako trantsizioarekin eta erresilientziarekin lotutako bi metodologiatan oinarritu da: The Natural Step (https://thenaturalstep.org) y Wayfinder (https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-09-12-in...)

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

*Arrakasta-faktoreak: 
» Klima-aldaketa bezalako kontzeptu konplexu bat lurralde-errealitatera hurbiltzea
» Berrikuntza, ekosistemetan oinarritutako egokitzapen-ikuspegia
» Tokiko parte-hartzearen aldeko apustua, zailtasunak zailtasun
» Parte-hartze prozesua ondo diseinatzea eta errazteari arreta berezia jartzea
» Irtenbide ukigarriak, zehatzak eta aurrekontu txikikoak bilatzea
» Energiak norabide egokian mobilizatzean jartzea arreta, arazo konplexuak konpontzean baino gehiago
» Esperientzia-trukeen eta lankidetzen bilaketa aktiboa
» Komunikazioa
*Faktore mugatzaileak:
» Biosfera-erreserbek kanpoko funtsekiko duten mendekotasuna eta aurrekontu mugatua; horiek identifikatutako zenbait ekintza abian jartzea zailtzen dute
» Gerora ekintzen inplementazioa erraztea (frustrazioaren kudeaketa)

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Proiektuak 58.556 euroko finantzaketa du; horietatik % 66 Biodiversidad Fundaziotik dator, eta gainerakoa proiektuko bazkideetatik.

Alderdi legalak: 

Proposamen hau Espainiako Biosfera Erreserbetarako Ordesa-Viñamala Ekintza Planaren barruan kokatzen da, eta bertan planteatutako zenbait helbururi erantzuten die.
Bestalde, bat egiten du Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Nazionalarekin mendi-eremuei dagokienez, eta bat dator Klima Aldaketaren eta Energia Garbien Aragoiko Estrategiaren helburuekin, bereziki ekosistemak lehengoratzeari dagokionez, eta Gaztela eta Leongo Klima Aldaketaren Erregioko Estrategiarekin, haren egokitzeko helburuari dagokionez.

Erreferentziazko informazioa: 

03/01/2019 - 6/30/2019 (3 hilabete - amaitua)

Reference information

Kontaktua: 
Roberto Aquerreta, proiektuen koordinatzailea. Territorios Vivos elkartea

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri