Millora de la resiliència en socioecosistemes de muntanya com a eina d'adaptació al canvi climàtic

Esteu aquí

Millora de la resiliència en socioecosistemes de muntanya com a eina d'adaptació al canvi climàtic
Sectores temáticos: 
Agropastoralisme
Boscos
Clima futur
Ecosistemes sensibles d'alta muntanya
Fauna
Flora
Governança
Recursos hídrics
Riscos naturals
Salut
Turisme
Sectores política EU: 
Agricultura i sector forestal, biodiversitat, reducció de riscos, salut, gestió de recursos hídrics.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
03/01/2019 - 6/30/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

Els territoris de muntanya es presenten com uns dels més sensibles als efectes del canvi climàtic. Aquesta proposta neix amb l'objectiu d'analitzar des d'un enfocament social, territorial i participatiu les implicacions del canvi climàtic en els sistemes de muntanya i elaborar plans d'acció per a la millora de la resiliència territorial basada en els ecosistemes com a eina d'adaptació al canvi climàtic, identificant un conjunt d'accions senzilles, realistes i abordables.
El projecte s'ha dut a terme en dos territoris pilot: Reserva de la Biosfera d'Ordesa Viñamala (Osca) i Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna (Castella i Lleó).

Retos: 

» Primera fase:  apropament de la problemàtica del canvi climàtic a la població local, identificant ecosistemes essencials i activitats econòmiques relacionades. 
» Segona fase: procés participatiu per a l'anàlisi del socioecosistema i definició de visió de futur comuna; identificació de les barreres existents i les potencials forces per generar una transformació positiva, adaptant-nos als impactes esperats. 
» Tercera fase: identificació d'accions concretes, senzilles i abordables a través d'un procés participatiu; intercanvi d'experiències i inspiració entre aquests territoris i altres àrees de muntanya, reserves de la biosfera i altres institucions interessades; millora de les accions presentades i pla d'acció pilot amb calendari i recursos assignats, potencialment extrapolable a altres àrees.

Objetivos: 

Objectiu general: millorar la capacitat d'adaptació de reserves de la biosfera de muntanya al canvi climàtic a través d'un enfocament d'adaptació basada en ecosistemes.
Objectius específics:
» Anàlisi i diagnòstic de les implicacions del canvi climàtic en els dos territoris de muntanya seleccionats.
» Sensibilització de la població local sobre la vulnerabilitat d'aquests territoris i la necessitat d'adaptació en ecosistemes i sectors concrets. 
» Definició d'una visió de futur comuna, des de la pròpia vulnerabilitat i potencialitats.
» Identificació d'accions realistes, senzilles i abordables per potenciar l'adaptació del territori al canvi climàtic.
» Intercanvi d'experiències i inspiració amb altres territoris de muntanya.
» Elaboració d'un pla d'acció per a cadascun d'aquests territoris.

Soluciones: 

» Identificació d'ecosistemes i sistemes productius especialment vulnerables davant el canvi climàtic i identificació de riscos. Una xerrada de sensibilització impartida per un expert clau en cada un dels territoris.
» Realització d'un procés participatiu multisectorial a cadascuna de les dues reserves de la biosfera participants, per a l'anàlisi de problemes i potencialitats i la identificació d'accions senzilles, realistes i abordables.
» Realització d'una “Trobada per a la Col·laboració, Ideació i Intercanvi d'Experiències”, amb l'objectiu d'enriquir les accions identificades durant el procés participatiu en ambdues reserves de la biosfera amb les aportacions dels participants, afavorint la inspiració creuada.
» Elaboració d'un pla d'acció pilot per a les reserves de la biosfera Ordesa-Viñamala i Valles de Omaña y Luna, amb 11 i 15 accions identificades, respectivament.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
adaptació
canvi climàtic
socioecosistemes
Pirineus
Reserva de la Biosfera
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Castilla y León
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Asociación Territorios Vivos (entitat impulsora), Reserva de la Biosfera d'Ordesa-Viñamala, Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, Fundación Biodiversidad i Fundación Iberdrola (entitats finançadores)

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Participants en totes les etapes: organitzacions del sector civil, responsables d'espais naturals protegits, organismes públics, entitats privades, administració regional, administració local, associacions sectorials, universitats i centres de recerca, professionals del sector primari i terciari, tècnics i responsables de projectes lligats a la temàtica (conservació, desenvolupament local, muntanya i canvi climàtic).
El procés participatiu s'ha inspirat en dues metodologies relacionades amb transició a la sostenibilitat i resiliència: The Natural Step (https://thenaturalstep.org) i Wayfinder (https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-09-12-in...)

Factores de éxito y limitantes: 

*Factors d'èxit: 
» Apropament a la realitat territorial d'un concepte complex, com és el canvi climàtic
» Innovació, enfocament d'adaptació basada en ecosistemes 
» Aposta per la participació local malgrat les dificultats
» Bon disseny del procés participatiu i especial atenció a la facilitació
» Cerca de solucions tangibles, concretes i de baix pressupost
» Focus en la mobilització d'energies en la direcció correcta més que en la solució de problemes complexos
» Cerca activa d'intercanvi d'experiències i col·laboracions
» Comunicació
*Factores limitants:
» Pressupost limitat i dependència de fons externs per part de les reserves de la biosfera, que dificulten la posada en marxa de diverses de les accions identificades 
» Facilitació posterior per a la implementació d'accions (gestió de la frustració)

Valoración de costes y beneficios: 

El projecta disposa d'un finançament de 58.556 €, el 66% dels quals provenen de la Fundación Biodiversidad i la resta dels socis del projecte.

Aspectos legales: 

Aquesta proposta s'emmarca en el Pla d'acció Ordesa-Viñamala per a les reserves de la biosfera espanyoles, i dona sortida a diversos dels objectius que s'hi plantegen.
D'altra banda, s'alinea amb el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic pel que fa a àrees de muntanya i és conseqüent amb els objectius de l'Estratègia Aragonesa de Canvi Climàtic i Energies Netes, particularment pel que fa a restauració d'ecosistemes, i amb l'Estratègia Regional de Canvi Climàtic de Castella i Lleó en relació al seu objectiu d'adaptació.

Tiempo de implementación: 

03/01/2019 - 6/30/2019 (3 mesos - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Roberto Aquerreta, coordinador de projectes. Asociación Territorios Vivos

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar