Phusicos – Naturan oinarritutako neurriak, mendiko eremuetako arrisku naturalen eta klima-arriskuen aurkakoak

Hemen zaude

Phusicos – Naturan oinarritutako neurriak, mendiko eremuetako arrisku naturalen eta klima-arriskuen aurkakoak
Gaikako sektoreak: 
Arrisku naturalak eta biztanleak
EBko politika sektoreak: 
arriskuak gutxitzea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
05/01/2018 - 4/30/2022
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Baso eta lurren degradatzea
Ekaitzak

Aztertutako kasuaren deskribapena

Azterlanaren kasua naturan oinarritutako neurriak aplikatzean datza, Tena haraneko (Aragoi) depositu morreniko ezegonkor batean klima-aldaketari lotutako arrisku naturalak murrizteko. Kasu pilotu hori H2020 Phusicos proiektuko WP2ren testuinguruan garatu da.  
Haren helburua da ingurune menditsu kaltebera horretako tokiko komunitateetara hurbiltzea, komunitatea elkarrizketa-prozesu batean eta naturan oinarritutako neurriekin lotutako estrategien, finantzaketa-eskemen, monitorizazio-sistemen, zerbitzuen eta politiken baterako diseinuan inplikatzeko, horiek klima-aldaketak eragindako arrisku naturalei aurre egiteko aukera erresiliente gisa hartuta. Santa Elenako kasu-pilotuari Akitania Berriko beste bi kasu pilotu gehitu behar zaizkio. Kasu horietan living labs eta tailer parte-hartzaileak ari dira egiten, naturan oinarritutako neurriak batera diseinatzeko prozesu integral baten barruan.

Erronkak: 

Kasu pilotu horren erronka nagusia naturan oinarritutako soluzioak batera diseinatzea eta inplementatzea da, klima-aldaketaren ondorioz luiziak gero eta ohikoagoak diren depositu morreniko batean, honako hauek kontuan hartuta: 
» Naturan oinarritutako eta soilik grisak ez diren konponbideak ezartzeko premia
» Iritzia integratzearen garrantzia, lurraldeko eragile guztien onarpena ziurtatzeko moduan.
» Ezarritako soluzioaren eragina monitorizatzeko sistema bat integratzea.
» Neurriak ekologikoki izan behar duen eragin positiboa (jarduketaren osteko lurzoruaren kalitatearen eta biodibertsitatearen adierazleak).
» Neurriaren eraginkortasun- eta efizientzia-maila egokiak lortzea.
Erronka nagusia da soluzio natural eta eraginkorrak ezartzea, klima-aldaketaren ondorioz neurri batean areagotu egiten den erronkari aurre egiteko.

Helburuak: 

Helburu nagusia naturan oinarritutako soluzioak aplikatzea da; kasu honetan, tokian tokiko materialekin egindako terrazamenduak gauzatzea eta, horren osagarri, espezie autoktono eta tokiko substratu motara eta klima-kondizioetara egokitutakoekin landareztatzeko ekintzak. Soluzioak eragin edafiko txikiko eta inplikatutako eragileen onarpen oneko estandar altuak bete behar ditu, eta, aldi berean, efikazia- eta eraginkortasun-maila ezin hobeak bete behar ditu ezponda morreniko bat egonkortzean; izan ere, ezponda horrek gero eta kalte handiagoak eragiten ditu mugaz gaindiko errepide garrantzitsuenetako batean.

Soluzioak: 

Jarduketa oraindik garapen-fasean dago. Orain arte, nabarmen egin da aurrera neurriak lurraldeko eragile nagusiekin batera sortzeko prozesuan: 
» Aragoiko Gobernua. Errepide Zerbitzua eta Ingurumen Saila
» Biescasko Udala.
» Gallego Garaiko Eskualdea
» Guardia Zibila
» Auzo-elkarteak eta kontserbazio-elkarteak.
Hurrengo urratsak hauek dira: 
1. Esku-hartzearen aurreko eta osteko lurzoruaren kalitatea monitorizatzeko eredua ezartzea. 
2. Lur-eremuaren Eredu Digitala (LED) ad hoc sortzea, gerora obra birplanteatzean soluzioak ongi posizionatzea ahalbidetzeko, eta LED hori modelizazioetan erabiltzea.
3. Santa Elenan inplementatu beharreko alternatibarik onenen azterlanaren balorazioa.
4. Gauzatze-proiektua idaztea lizitazio publiko baten bidez; proiektu horrek jarduketa-eremuaren arazo eta baldintzatzaile guztiak bildu beharko ditu, mota horretako jarduketetan soluziorik onena emateko.

Egokitzapenaren garrantzia: 

Klimaren aldaketara egokitzeko neurri gisa garatutako eta inplementatutako kasua. 

Hitz-gakoak: 
Naturan oinarritutako neurriak (NON)
Baterako diseinua
Luiziak
Esku hartzen duten eskualdeak edo/eta hiriak: 
Aragoi
Esku hartzen duten herrialdeak: 
Espainia
Gobernantzaren maila-geografikoa: 
Lurraldekoa
Parte hartzen duten erakundeak: 

CTP, AECT Espacio PORTALET, NGI, CREAF

Additional Information

Interesa duten eragileen parte-hartzea: 

» Diseinua: IGN, CTP, CREAF, Espacio Portalet
» Gauzatzea: CTP, Espacio Portalet, CREAF
» Neurri/jardunbide egokia ebaluatzea: CREAF, IGN eta, oro har, H2020 Phusicos proiektuko partzuergo osoa.
» Parte-hartzea eta baterako sorkuntza dira Phusicos proiektu osoaren funtsezko bi zutabe. 
» Harremanak tokiko agintariekin eta gai horretan eskumenak dituzten lurralde-erakundeekin:  aldebiko bilerak eta aurkezpenak osoko bilkuran.
» Inplementatu beharreko neurriak baloratzeko irizpideak zehaztea: partzuergoko adituen panela eta Delphi metodoa
» Jarraipen-adierazleak hautatzea (kalitatea, eraginkortasuna eta efizientzia): tool box-a eta adituen panela
» Batera diseinatzeko eta inplementatu beharreko neurriak hautatzeko prozesua: living lab edo parte hartzeko tailer gidatuak. 

Arrakasta-faktoreak eta faktore mugatzaileak: 

Arrakasta-faktoreen artean honako hauek nabarmendu daitezke: 
» H2020 Europako Programaren finantza-babes sendoa
» Harremana inplikatutako toki-erakundeekin, tokiko eragile bitartekari ezagun batek kudeatuta
» Ingurumen-inpaktu txikia eta onarpena duten soluzioak.
Batera sortzeko prozesuak inplikazio- eta kontzientziazio-maila handiak bermatzen ditu herritarren eta tokiko eragileen artean.
Faktore mugatzaile batzuk: 
» Inplementatu beharreko soluzioak gauzatzean, toki-erakundeak finantza-arloan inplikatzeko beharra.
» Prozesu parte-hartzaileek baliabide-inbertsio handia eskatzen dute.
» Azken batean, erabaki asko toki-administrazioaren mende daude, eta udal-hauteskundeak daudenean, berriz hastea bezala da. 
Batzuetan, naturan oinarritutako neurriak babes-neurri grisekin osatu behar dira (landaredia egonkortu arte)

Kostuen eta mozkinen balorazioa: 

Ez modu kuantitatiboan. Kualitatiboki eta, batez ere, epe luzean, neurri horiek, oro har, eraginkorragoak dira, eta kostu/onura erlazio hobea dute neurri grisek edo azpiegiturek baino.

Alderdi legalak: 

Horrelako obrak gauzatzeko kanpo-zerbitzuen kontratazio publikoarekin lotutako gaiak prozesu luze eta neketsuak izan daitezke.
Ekintza hori ez dago esplizituki ezein ibilbide-orritan edo dokumentu estrategikotan, baina haren kokalekua kritiko edo funtsezkotzat identifikatu zen, Aragoiko eskualdeko errepideen bideragarritasunari dagokionez, Aragoiko Zuzendaritza Nagusiak egindako azterlan batean. Ildo horretan, jardunbide egokia bat dator bide-segurtasuneko helburuekin eta mendiko errepideen egoera hobetzearekin. 

Erreferentziazko informazioa: 

05/01/2018 - 4/30/2022 (4 urte - Gauzatze-fasean )

Reference information

Kontaktua: 
Amy P. Oen
Kontakturako emaila: 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri