Phusicos-mesures basades en la natura contra els riscos naturals i climàtics en zones de muntanya

Esteu aquí

Phusicos-mesures basades en la natura contra els riscos naturals i climàtics en zones de muntanya
Sectores temáticos: 
Riscos naturals
Sectores política EU: 
reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
05/01/2018 - 4/30/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El cas d'estudi consisteix en l'aplicació de mesures basades en la natura per reduir els riscos naturals vinculats al canvi climàtic en un dipòsit morènic inestable de la vall de Tena (Aragó). Aquest cas pilot es desenvolupa en el context del WP2 del projecte H2020 Phusicos.  
El seu objectiu és apropar-se a les comunitats locals d'aquest enclavament muntanyós vulnerable per involucrar la comunitat en un procés de diàleg i codisseny d'estratègies, esquemes de finançament, sistemes de monitoratge, serveis i polítiques relacionades amb les mesures basades en la natura com a opció resilient per fer front als riscos naturals exacerbats pel canvi climàtic. Al cas pilot de Santa Elena, se n'hi sumen dos més a Nouvelle-Aquitaine, on s'estan duent a terme living labs i tallers participatius, com a part d'un procés integral de codisseny de mesures basades en la natura.

Retos: 

El repte principal d'aquest cas pilot és codissenyar i implementar solucions basades en la natura en un dipòsit morènic on els despreniments són cada cop més freqüents, en part a causa del canvi climàtic, tenint en compte: 
» La necessitat d'implementar solucions basades en la natura i no exclusivament grises
» La importància d'integrar l'opinió, per assegurar l'acceptació de tots els actors del territori.
» La integració d'un sistema de monitoratge de l'efecte de la solució implementada.
» És necessari l'impacte positiu de la mesura en termes ecològics (indicadors de qualitat i biodiversitat del sòl postactuació).
» Aconseguir nivells adequats d'eficàcia i eficiència de la mesura.
El desafiament principal rau a implementar solucions naturals però eficaces per afrontar un repte que s'intensifica, en part a causa del canvi climàtic.

Objetivos: 

L'objectiu principal és aplicar solucions basades en la natura, en aquest cas aterrassaments amb materials locals, complementats amb accions de revegetació amb espècies autòctones i adequades al tipus de substrat i les condicions climàtiques de la zona. La solució ha de complir uns estàndards elevats de baix impacte edàfic i bona acceptació dels actors implicats, i alhora complir uns nivells òptims d'eficàcia i efectivitat en l'estabilització d'un talús morènic que causa cada cop més afectacions en un punt clau d'una de les carreteres transfrontereres més importants dels Pirineus.

Soluciones: 

L'actuació encara està en desenvolupament. Fins ara, s'ha avançat considerablement en el procés de cocreació de les mesures amb els principals actors implicats del territori: 
» Govern d'Aragó. Servei de Carreteres i Departament de Medi Ambient
» Ajuntament de Biescas.
» Comarca de l'Alto Gállego
» Guàrdia Civil
» Associacions veïnals i conservacionistes.
Els pròxims passos són: 
1. Implantació del model de monitoratge de la qualitat del sòl preintervenció i postintervenció. 
2. Creació d'un model digital del terreny ad hoc, que permeti posicionar adequadament les solucions per al seu posterior replantejament d'obra, així com l'ús d'aquest MDT en modelitzacions.
3. La valoració de l'estudi de les millores alternatives a implementar a Santa Elena.
4. Redacció del projecte d'execució mitjançant una licitació pública que reculli totes les problemàtiques i els condicionants de la zona d'actuació per donar la millor solució en aquest tipus d'actuacions.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Mesures basades en la natura (NBS)
codisseny
despreniments
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

CTP, AECT Espai PORTALET, NGI, CREAF

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

» Disseny: IGN, CTP, CREAF, Espai Portalet
» Execució: CTP, Espai Portalet, CREAF 
» Avaluació de la mesura/bona pràctica: CREAF , IGN i, en general, tot el consorci del projecte H2020 Phusicos.
» La participació i cocreació són dos pilars fonamentals de tot el projecte Phusicos. 
» Contactes amb les autoritats locals i organismes territorials amb competències en la matèria:  reunions bilaterals i presentacions en ple.
» Definició de criteris de valoració de les mesures a implementar: panel d'experts del consorci i mètode Delphi
» Selecció dels indicadors de seguiment (qualitat eficàcia i eficiència): tool box i panel d'experts
» Procés de codisseny i selecció de les mesures a implementar: living lab o tallers participatius guiats. 

Factores de éxito y limitantes: 

Entre els factors d'èxit es poden destacar: 
» Suport financer sòlid del programa europeu H2020
» Relació amb les entitats locals involucrades, gestionades per un actor local intermediari conegut
» Solucions amb baix impacte ambiental i acceptació.
El procés de cocreació assegura graus elevats d'implicació i conscienciació per part de la població i dels actors locals.
Alguns factors limitants: 
» La necessitat que les entitats locals s'impliquin financerament en l'execució de les solucions a implementar.
» Els processos participatius requereixen molta inversió de recursos.
» Moltes decisions depenen, en última instància, de l'administració local i, quan hi ha eleccions municipals és com tornar a començar. 
De vegades, cal complementar les NBS amb mesures grises de suport (fins que s'estabilitza la vegetació)

Valoración de costes y beneficios: 

No de manera quantitativa. Qualitativament i sobretot a llarg termini, aquestes mesures són, en general, més eficaces i tenen una relació cost-benefici superior que la de les mesures grises o infraestructurals.

Aspectos legales: 

Les qüestions relatives a la contractació pública de serveis externs per a l'execució d'obres d'aquesta mena poden ser processos llargs i laboriosos.
Aquesta acció no està emmarcada explícitament en cap full de ruta o document estratègic, però el seu emplaçament va ser identificat com a crític o clau per part d'un estudi de la Direcció General d'Aragó en relació a la viabilitat de les carreteres regionals d'Aragó. En aquest sentit, la bona pràctica s'alinea amb els objectius de seguretat viària i de millora de l'estat de les carreteres de muntanya. 

Tiempo de implementación: 

05/01/2018 - 4/30/2022 (4 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Amy P. Oen
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar