Arrisku naturalak eta biztanleak

Hemen zaude

Oso litekeena da Pirinioetan muturreko fenomeno meteorologikoak ugaritzea.

Hobekien dokumentatutako bilakaera bero-boladena bada ere, oso litekeena da lehorteek, eurite handiek eta hotz-boladek ere maiztasuna eta intentsitatea handitzea hurrengo hamarkadetan. Txingorra soilik intentsitateari dagokionez areagotuko da.

Berotze globalak eragina izan dezake uholdeen eta ur-goraldien maiztasunean eta intentsitatean.

Prezipitazioen erregimena aldatzeak eta udaberriko izotza urtzeko egutegia aurreratzeak uholdeen kopurua handitzea eta horien intentsitatea handitzea eragin dezake. Egia da ez dagoela lurralde osorako joera argirik, baina jokoan dauden faktoreen kopuruak, eta, bereziki, baso-masaren hazkundeak eta lurzoru-erabileren aldaketek, joera hori estali lezakete.

Azken hamarkadetan “ezohiko” uholdeak ohikoagoak izan dira Pirinioetako zati handi batean, nahiz eta, esposizio-mailak murrizteko egindako ahaleginei esker horiek eragindako kalteak txikiagoak izan diren.

Landa-eremuetan populazioa galtzeko prozesu etengabearen eta baso-estalkia handitzearen ondorioz, oso litekeena da etorkizunean arazoak Pirinioetako zenbait turismo-eremuri eragitea batez ere.

Klimaren aldaketaren ondoriozko klimaren aldakortasun handiagoaren ondorioz, lur-irristatze, harkaitz-jausi eta elur-jausi gehiago gerta daitezke.

Litekeena da meteorologia-klima faktoreen (tenperatura altuak, prezipitazio handiak) eraginez lehertutako gertaera naturalak ohikoagoak izatea etorkizunean.

Tenperaturen igoerak eta bero-boladek harkaitzen, elur-jausien eta lur-jausien fenomenoak areagotzea eragin dute.
Pirinioetako zenbait gunetan elur-jausi handien kopuruak gora egin du azken urteotan. Hala ere, oraindik ere zaila da zehaztasunez adieraztea prezipitazioen intentsitatearen edo tenperaturen igoeraren eta harri-erorketak, irristatzeak edo luiziak bezalako gertaeren hazkundearen arteko erlazioa.

Batez besteko tenperaturen igoerak glaziarren eta eremu izoztuen degradazio-prozesua bizkortzearekin lotutako arriskuak areagotzea eragin dezake.

Litekeena da berotze globalak Pirinioetako eremu izoztuen eta glaziarren dinamika aldatzea, haien egonkortasuna aldaraziz. Horrek arriskutsuak izan daitezkeen gertakari gehiago gertatzeko arriskua areagotu dezake, harkaitz-erorketak edo materialen luiziak, besteak beste, malda handiko eremuetan batez ere.

Vignemale mendiaren ipar-mendebaldeko isurialdean luizien gorakada antzeman da azken urteotan, permafrost izenekoak (une oro izoztutako lurrak) hondatzearekin loturik, tenperatura altuek eragindako degradazio-prozesuen ondorioz, ziurrenik.

Aholkuak 

  • Arrisku naturalen tokiko karakterizazioari buruzko azterlanak sustatzea, ahal den neurrian klimaren etorkizuneko proiekzioak txertatuz (adibidez, egungo erreferentzia-balioen ordez, arriskuak kalkulatzeko ereduetan balizko klimaren bilakaera txertatzen dituzten beste batzuk erabiltzea).
  • Horien emaitzak positiboak izango dira klimaren bilakaera eta ziurgabetasunak hor dauden arren (adibidez, naturan oinarritutako soluzioak egiturazko neurriekin eta kudeaketa-neurriekin konbinatzea).
  • Klimaren aldaketak hondamendi naturaletan duen eraginaren ezagutza hobetzea eta, bereziki, uholdeak prebenitzeko dauden neurrien inbentarioa egitea; arrisku naturalen mapak egitea; erabakiak hartzen laguntzeko tresnak sortzea eta, aldi berean, klimaren proiekzioak integratzea. 
  • Arrisku naturalen jarraipena egiteko egungo sistemak mantentzea eta optimizatzea, altueran dauden edo/eta iristeko zailak diren eremuak hobeto monitorizatu ahal izateko, eta, gainera, lankidetza sustatzea. 

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri