En marxa la fase final del Pla Operatiu de la EPiCC

Usted está aquí

En marxa la fase final del Pla Operatiu de la EPiCC

  • 01 Dec

El OPCC continua treballant perquè l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic – EPiCC - sigui una realitat aplicada en el territori. Aquesta vegada, ha centrat els seus esforços en l'organització d'uns tallers participatius per a avançar en la concreció del Pla Operatiu de la EPiCC i a afavorir el networking entre les entitats interessada en la seva aplicació. Aquest Pla Operatiu permetrà desplegar sobre el territori, les línies d'actuació contemplades en la EPiCC mitjançant accions concretes.

Durant els dies 23 i 24 de novembre han tingut lloc en la seu de la CTP-OPCC a Jaca, quatre trobades en format híbrid en els quals han participat un total de 54 persones provinents dels 7 territoris CTP. L'objectiu d'aquests tallers ha estat avançar en la concreció de les accions del Pla Operatiu, millorant-les, completant-les i reforçant-les. Així mateix, es pretenia afavorir el diàleg i debat entre entitats, la qual cosa ha permès identificar aquelles entitats del territori que poden participar en el desenvolupament de les accions, establir sinergies i col·laboracions entre elles, així com consolidar actuals i futures línies de treball.

El Pla Operatiu que té un horitzó temporal fins al 2030, igual que la pròpia EPiCC, està organitzat entorn de 5 sistemes: Clima, Espais Naturals Resilients, Economia de Muntanya Adaptada, Població i Territori i Governança.

Durant la celebració d'aquests tallers s'han rebut un total de 424 propostes de diferents entitats del territori per a desenvolupar accions concretes de la EPiCC.

Aquestes propostes abasten un ampli ventall responent als desafiaments plantejats; des de la cerca d'indicadors específics de seguiment del canvi climàtic i canvi global als Pirineus, l'establiment d'una xarxa de seguiment permanent d'espècies sentinelles de flora, fauna i hàbitats sensibles, la generació i intercanvi de bones pràctiques per a impulsar l'important rol dels sòls pirinencs, el foment de l'ús de solucions basades en la naturalesa (SBN); la valorització dels serveis ecosistèmics proporcionats pel territori de muntanya, l'acompanyament a iniciatives turístiques sostenibles i locals que millorin la qualitat ambiental i integrin els escenaris climàtics, la promoció i sensibilització de les produccions locals de qualitat i ecològiques, o la potenciació de la coordinació per a la previsió, gestió i seguiment transfronterer de malalties i plagues emergents.

Totes aquestes iniciatives tenen en comú dos aspectes clau:
• La seva especificitat a la muntanya Pirinenca I
• l'enfocament transfronterer

Amb totes les iniciatives recollides, s'inicia una nova fase d'anàlisi interna i un procés de de interrelació entre les entitats interessades, que permetrà finalitzar l'elaboració del Pla Operatiu per a poder presentar el document a consulta pública en el primer trimestre de 2022.

Accede al Geoportal

 

 

 

 

Acceder

OBSERVATORIO PIRENAICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar