Instal·lades Open Top Chambers en quatre localitats de congesteres pirinenques

Esteu aquí

Instal·lades Open Top Chambers en quatre localitats de congesteres pirinenques

  • 25 May

Dins del projecte POCTEFA FLORAPYR, des de la Universitat de Barcelona s’ha coordinat la instal·lació d’uns dispositius d’escalfament passiu coneguts com Open Top Chambers (OTC) durant l’estiu de 2017. Amb aquests dispositius es provoca un lleuger increment de temperatura que permet fer prediccions sobre les conseqüències a curt-mig termini de l’escalfament global en la vegetació objecte d’estudi, dins el context de canvi climàtic actual. Aquestes OTC aconsegueixen un sobre-escalfament moderat en la superfície del sòl i en la vegetació, sense modificar gaire altres variables atmosfèriques. En experiències anteriors efectuades en vegetació subarbustiva d’alta muntanya dels Pirineus catalans, la mitjana estival en l’increment de temperatura ha estat d’entre 1,1 ºC i 2,1 ºC. El seu disseny segueix les especificacions fixades en els International Tundra Experiments (ITEX), que s’estan duent a terme des de fa més de 20 anys en diferents hàbitats àrtics i alpins. És en forma de tronc de piràmide de base hexagonal, està pensat perquè resisteixin diferents agents meteorològics, com ara ventades i nevades.


Figura 1. Localitats de seguiment de congesteres del projecte FLORAPYR (punt blau) i de simulació de canvi climàtic (cercle vermell).

Segons les previsions actuals de canvi climàtic, les espècies de congestera són de les més amenaçades de manera imminent. El seu hàbitat són aquells indrets llargament innivats de l’alta muntanya on les espècies dels prats veïns no són competitives degut a la brevetat del període vegetatiu. Una reducció de la precipitació i de la durada de la neu faria permetria que aquests ambients fossin colonitzats per espècies dels prats, o de distribució més àmplia. Amb la instal·lació de les OTC es vol simular l’escalfament previst en els escenaris de canvi climàtic, per poder preveure com respondrà la vegetació de congestera, i l’espècie subarbustiva Salix herbacea en particular, a l’increment real de temperatures. Amb aquesta finalitat s’ha caracteritzat la vegetació existent en cada OTC i també en un mateix número de parcel·les control (parcel·les on no s’aplica l’escalfament) a cada localitat d’estudi. També, durant l’estiu de 2018, s’obtindran mostres de sòl i de material vegetal de Salix herbacea, per tal d’elaborar una caracterització ecològica i funcional en el moment inicial de l’experiment. D’aquí uns anys, a poder ser cinc, es tornaran a obtenir mostres de dins i fora de les OTC, per avaluar les possibles diferències degudes a l’escalfament provocat, i al canvi climàtic real.


Figura 2. Evolució entre els anys 2013 i 2017 de les temperatures en superfície del sòl en una localitat de congestera amb Salix herbacea.

 

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar