Andorra

Esteu aquí

Andorra és un petit país amb una població de 77.543 habitants i una superfície de 468 km2 ubicat al cor dels Pirineus, amb una alçada mitjana de 2.044 m, essent el punt més baix del Principat a 850 m i el més alt a 2.942 m, un dels cims del parc natural de les valls del Coma Pedrosa.

Tot i que la contribució d’Andorra a les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a nivell mundial és extremadament petita, s’ha pres una acció climàtica ferma, decidida i immediata davant l’amenaça dels efectes del canvi climàtic als territoris de muntanya, els quals són especialment vulnerables a aquest fenomen. Mostra d’aquest compromís internacional, Andorra és Part del Conveni Marc de les Nacions Unides del Canvi Climàtic des del 2011 i signatària de l’Acord de París al 2016.

En el marc de les polítiques adreçades al desenvolupament sostenible d’Andorra, que tenen com a objectiu generar un model de societat on el creixement econòmic, la cohesió social i la protecció del medi ambient es tractin conjuntament com un únic repte estratègic, Andorra va aprovar la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Aquesta Llei dona impuls a totes les accions en matèria de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, amb la promoció d’un nou model energètic més sostenible, on l’usuari passa a tenir un rol actiu en el sistema, i integrant l’adaptació al canvi climàtic en totes les polítiques públiques.

Així mateix, el 23 de gener de 2020 el Consell General va aprobar la Declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, elaborada amb la participació activa dels joves, la qual encomana al Govern que impulsi la transició cap a la neutralitat en carboni d’acord amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible d’acció pel clima (núm. 13) i l’adopció de mesures urgents en la matèria.

L’any 2020 Andorra ha actualitzat les contribucions determinades a nivell nacional (NDC) en el marc de l’Acord de París. En aquest document es pren el compromís d’esdevenir un territori neutre en carboni al 2050, així com continuar treballant per a millorar la resiliència del territori revisant i incorporant noves mesures d’adaptació si es considera necessari, d’acord al full de ruta que estableixi la futura estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic.

Pel que fa a les mesures d’adaptació, al 2014 es va dur a terme un procés participatiu sobre l’adaptació d’Andorra al canvi climàtic (PAACC) amb l’objectiu d’identificar el possibles impactes al canvi climàtic sobre els sectors socioeconòmics i ambientals  al país, i valorar així quines eren les vulnerabilitat de cada un d’ells, així com identificar les mesures d’adaptació per a reduir la vulnerabilitat i fer front a aquests impactes.

Durant el PAACC es van identificar els principals impactes produïts pel canvi climàtic al Principat a partir de treballs científics previs, com els elaborats en el marc del projecte de cooperació de l’Observatori Pirinenc del canvi climàtic. En total es van identificar 43 mesures d’adaptació, aquestes mesures estan en procés de revisió i l’Estratègia energètica nacional i de lluita contra el canvi climàtic en preveu la incorporació de noves mesures si es considera necessari, tenint en compte els serveis ecosistèmics i prioritzant solucions basades en la natura per a incrementar la resiliència del territori, i en especial relatives a les temàtiques prioritzades d’acord a la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, que són  la salut, l’agricultura, l’energia i el turisme.

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar