FLORAPYR

Esteu aquí

FLORAPYR
Mecanisme de finançament: 
Poctefa Interreg 65% Cofinançaments:Etat Français, Région Occitanie y altres socis
Data d'inici: 
06/2016
Cap de fila: 
CBNPMP
Nom de la coordinadora: 
Gérard Largier
Persona de contacte: 
Gérard Largier
Enviar un missatge: 

1.Reptes del projecte

 

El programa FLORAPYR constitueix la continuació, la capitalització i el reforç de les col·laboracions, dels recursos compartits i dels resultats de l’apartat de Biodiversitat de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic els anys 2011-2014 (OPCC – EFA235/11).

A partir dels recursos compartits de l’Atles de la Flora dels Pirineus i del dispositiu de seguiment de congesteres pirinenques, el programa FLORAPYR segueix desenvolupant noves accions conjuntes, per tal de reforçar la cooperació transfronterera en tot l’àmbit pirinenc amb els actors del coneixement del patrimoni florístic dels Pirineus, i de manera transversal amb els organismes socis de l’OPCC.

El massís dels Pirineus, situat entre l’oceà Atlàntic i el Mediterrani, és particularment representatiu dels principals reptes climàtics en zona de muntanya. El territori pirinenc presenta un elevat grau de vulnerabilitat en front dels efectes derivats del canvi climàtic. La flora i la vegetació dels Pirineus són susceptibles de veure’s afectades per l’evolució climàtica, amb conseqüències tant sobre el manteniment d’aquest patrimoni excepcional (espècies, comunitats, paisatges, i condicions de vida) com sobre el valor dels recursos que representen.

El programa FLORAPYR permetrà, d’una banda, mantenir, desenvolupar i difondre els coneixements sobre la flora i la vegetació dels Pirineus, indispensables per estudiar les afectacions degudes al canvi climàtic,  i d’altra banda, contribuirà activament al desenvolupament  d’indicadors de canvi, gràcies a diferents dispositius de seguiment en parcel·les permanents.

 

2.Objectius del projecte   

 

L’Atles de la flora dels Pirineus permet disposar d’una base de coneixements actualitzada sobre la flora, utilitzable per part del conjunt d’actors, per cononèixer els seus valors i per definir les prioritats d’actuació i  seguiment en relació amb la seva conservació. La seva ampliació a d’altres grups biològics (briòfits), i també la catalogació de les comunitats vegetals, en faran una base sòlida per avaluar i gestionar la diversitat vegetal pirinenca. Entre els objectius del projecte, es pretén millorar la funcionalitat de l'Atles per facilitar el seu accés i utilització als diferents àmbits socials (investigadors, pedagogs, educadors, gestors del medi natural i públic en general). En aquest sentit, s'afegiran noves possibilitats de cerca (per territoris, grups d'espècies, èpoques, etc.) i visualització de diferents capes d'informació que podran ser consultades al portal web de l'OPCC.

D'altra banda, el dispositiu de seguiment de comunitats de congesteres, ja en marxa des de 2011, va ser ampliat i millorat en la presa de dades per optimitzar la informació obtinguda i incrementar la seva consistència. S’afegirà un sistema de dispositius de simulació dels efectes de l'escalfament (OTCs) i es farà un seguiment de les congesteres per teledetecció, el que constitueix un enfocament original i innovador, que aprofitarà les tecnologies de satèl·lit més recents. La participació en el programa internacional GLORIA augmentarà l'interès d'aquest dispositiu als Pirineus i contribuirà a la visibilitat internacional de l'OPCC.

El projecte proposa a més nous objectius:

- L'elaboració d'una llista vermella de la flora pirinenca, que serà exemplar en l'àmbit d'Europa en contemplar un territori biogeogràfic i fronterer, no delimitat per fronteres polítiques o administratives, és a dir, més pertinent a l'hora d'avaluar el risc d'extinció o bé de promoure polítiques de conservació, en coherència amb les característiques poblacionals i amb les àrees de distribució de les espècies en el conjunt de la cadena muntanyosa.

- La implicació d'un públic ampli en la presa de dades contribuirà a la divulgació i sensibilització dels efectes del canvi climàtic sobre la flora de muntanya, dels seus fenòmens i dels seus valors per part de la població pirinenca.

 

3.Metodologia

 

Aquests objectius s’aconseguiran a través de tres accions principals:

- Completar, sintetitzar i facilitar l'accés dels coneixements sobre l'estat de la flora i la vegetació dels Pirineus per relacionar-los amb els de l'evolució del clima;

- Delimitar els principals problemes de conservació de la diversitat vegetal, seleccionar les espècies i comunitats prioritàries per a la conservació i orientar polítiques de conservació comunes per al conjunt del territori pirinenc;

- Produir i completar els indicadors per al seguiment de la flora i la vegetació pirinenques en relació amb el clima.

El programa es recolza sobre l'experiència i els resultats obtinguts per institucions especialitzades en el territori d'actuació. La missió d'aquestes institucions els permetrà mantenir les estructures i continuar amb la gestió de dades i els protocols de seguiment relacionats amb aquest projecte a més llarg termini.

Respon igualment a les expectatives i necessitats dels gestors i del gran públic d'accedir a una informació adequada i organitzada a escala d'un territori tan excepcional com els Pirineus, el que contribueix a assegurar la seva permanència a llarg termini. Les parcel·les permanents per al seguiment de les comunitats de congesteres, localitzades i descrites amb precisió, són referències imprescindibles per a comparacions diacròniques futures.

 

4.Resultats

 

Els principals resultats que s’espera obtenir del programa FLORAPYR són l'intercanvi d'experiència i la coordinació entre els actors del coneixement de la flora i la vegetació per produir resultats utilitzables i apropiats a escala pirinenca:

- Accés a les dades sobre la flora i a dades sintètiques sobre el patrimoni florístic pirinenc (atles en línia de la flora dels Pirineus, catàleg de la vegetació d'alta muntanya);

- Producció d'eines d'avaluació d'amenaces i de problemàtiques a escala del massís pirinenc, i dels seus territoris (llista vermella de la flora vascular dels Pirineus);

- Producció d'indicadors de seguiment en relació amb el clima (dispositiu de seguiment de les congesteres, participació en el programa internacional GLORIA, programa de ciència ciutadana Phenoclim;

- Comunicació i apropiació de problemàtiques i valors per part del públic, especialment a través de ciència ciutadana.

 

5.Socis del Projecte  

 

Socis Logotip coporativo Regió / CCAA
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées (CBNPMP)

Occitania / Nova Aquitània
Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles (CBNMed), Instituto Botánico de Barcelona (IBB-CSIC),

Occitania

 

Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC),

Altre

 

Aranzadi Zientzia Elkartea - Sociedad de Ciencias Aranzadi

Gipuzkoa

 

Bazzania S.C., Investigación y Gestión en Biodiversidad, Universitat de Barcelona (UB),

Catalunya

 

Socis associats Logotip coporativo Regió / CCAA
Institut d’Estudis Andorrans (IEA-CENMA)

Andorra
Comunidad de Trabajo de los Pirineos

Aragon
Organismes tercers participants en algunes accions    

Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Catalunya
Ligue pour la protection des oiseaux

Altre
Office national des Forêts

Altre
Nature Midi-Pyrénées

Occitania

 

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

Comitè tècnic i Comité executiu

Govern d'Andorra Région Nouvelle-Aquitaine Gobierno de Aragón Generalitat de Catalunya Eusko Jaurlaritza | Gobierno Vasco Occitanie Nafarroako Gobernua | Gobierno de Navarra


Comitè de coordinació i socis del projecte OPCC2

FORESPIR CTP Universidad Zaragoza IPE - CSIC Conservatorie Botanique National EEAD - CSIC brgm


Cofinançadors del projecte OPCC2

Occitanie alima'agri POCTEFA Fundación Biodiversidad PIMA adapta

OBSERVATORI PIRINENC DEL CAMBI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactà