Bones pràctiques

Esteu aquí

A continuació trobareu una llista de bones pràctiques. Podeu filtrar les bones pràctiques per sector o segons el tipus, i accedir a les fixes d'informació a través de la llista o directament en el mapa.

Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
En ejecución
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Sectores política EU: 
Biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2013 - 12/31/2015
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Turismo
Sectores política EU: 
Biodiversitat, reducció de riscos, sector financer, infraestructures, gestió de recursos hídrics, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
09/01/2018 - 07/01/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, gestión recursos hídricos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2017-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Sectores temáticos: 
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Recursos hídricos
Urbanismo
Sectores política EU: 
Infraestructures, gestió de recursos hídrics, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017 - 06/01/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Grey o infraestructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2010-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
agricultura
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2015-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Gobernanza
Urbanismo
Sectores política EU: 
Urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2017 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Clima futuro
Sectores política EU: 
agricultura i silvicultura.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/06/2016 - 30/11/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sectores temáticos: 
Bosques
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
Agricultura i silvicultura, biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
02/01/2018 - 31/03/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Turismo
Sectores política EU: 
Gestió dels recursos d'aigua, turisme.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
08/01/2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
biodiversity
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Flora
Riesgos naturales y población
Turismo
Sectores política EU: 
biodiversidad, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2003-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Educación y sensibilización
Fauna
Flora
Turismo
Sectores política EU: 
biodiversitat.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
02/01/2017 - 31/03/2020
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Impactes sobre la biodiversitat
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
Reducció de riscos, infraestructures
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
01/01/2018 - 12/31/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Energía
Urbanismo
Sectores política EU: 
habitatge
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/06/2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Salud
Sectores política EU: 
Reducció de riscos, salut
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2007 -2008
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Bosques
Flora
Sectores política EU: 
Biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2018 - 12/31/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Sectores política EU: 
otros (investigación sobre escenarios CC)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
Biodiversitat, reducció de riscos, gestió de recursos hídrics
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
09/01/2017-6/30/2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Clima futuro
Sectores política EU: 
agricultura i sector forestal.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017 - 12/31/2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Recursos hídricos
Urbanismo
Sectores política EU: 
Gestió de recursos hídrics, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2018 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Sectores política EU: 
Agricultura i sector forestal.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
07/01/2019 - 6/30/2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Bosques
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2006-2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Urbanismo
Sectores política EU: 
Ordenació del territori/Urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2018 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Salud
Urbanismo
Sectores política EU: 
biodiversitat, reducció de riscos, salut, infraestructures, gestió de recursos hídrics, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/01/2015 - 12/31/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, reducción de riesgos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Riesgos naturales y población
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2019-2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Malalties i vectors
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sequeres
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2019-2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres
Sequeres
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2019-2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres
Sequeres
Sectores temáticos: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos, sector financiero, salud, infraestructuras y gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2014-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Clima pasado y actual
Sectores política EU: 
Biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2016 - 12/31/2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
gestión de recursos hídricos, biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2013-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
"agricultura y sector forestal, biodiversidad, reducción de riesgos, sector financiero, salud, infraestructuras y gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2018-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Turismo
Sectores política EU: 
Biodiversitat, clima i turisme.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
11/01/2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Gobernanza
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Salud
Turismo
Sectores política EU: 
Agricultura i sector forestal, biodiversitat, reducció de riscos, salut, gestió de recursos hídrics.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
03/01/2019 - 6/30/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
gestió de recursos hídrics.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
09/01/2019 - 12/31/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2017-2020
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
Salud
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2016-2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Urbanismo
Sectores política EU: 
Infraestructures, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2011 - 2015
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sectores temáticos: 
Ciencia participativa
Flora
Sectores política EU: 
biodiversitat, ciència participativa.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Sensibilització i Educació ambiental
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
05/01/2018 - 4/30/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres
Tempestes
Sectores temáticos: 
Turismo
Sectores política EU: 
Biodiversitat, educació.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
11/01/2017 - 12/31/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Sensibilització i Educació ambiental
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Salud
Sectores política EU: 
Salut
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
06/01/2004
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Malalties i vectors
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
agricultura y sector forestal, Biodiversidad, reducción de riesgos, gestión de recursos hídricos, urbano, otros
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
2018-2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
otros (energía)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2017-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Educación y sensibilización
Energía
Turismo
Urbanismo
Sectores política EU: 
agricultura i silvicultura.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2015
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Sectores política EU: 
Reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017 - 12/31/2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Grey o infraestructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Sectores política EU: 
agricultura y biodiversidad
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
En ejecución
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
Sectores política EU: 
forestal, biodiversidad, urbano, salud
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2010-2015
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Salud
Urbanismo
Sectores política EU: 
Biodiversitat, salut, infraestructures, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/04/2021 - 30/04/2023
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Impactes sobre la biodiversitat
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems
Sequeres
Sectores temáticos: 
Gobernanza
Urbanismo
Sectores política EU: 
Urbà, infraestructures
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2016 - 2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes
Sectores temáticos: 
Energía
Gobernanza
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Urbanismo
Sectores política EU: 
Reducció de riscos, gestió de recursos hídrics, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
04/01/2018 - 12/31/2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Riesgos naturales y población
Turismo
Sectores política EU: 
otros (turismo invernal)
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2013-2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Sequeres
Sectores temáticos: 
Urbanismo
Sectores política EU: 
infraestructures, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
10/01/2019 - 5/31/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Grey o infraestructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació forestal i de terres
Sectores temáticos: 
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
biodiversitat, reducció de riscos, gestió de recursos hídrics.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/01/2010 - 05/05/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
Agricultura i silvicultura, reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
08/01/2015 - 31/12/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Tempestes
Sectores temáticos: 
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Turismo
Urbanismo
Sectores política EU: 
Biodiversitat.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Mediterrània
Durada del Projecte: 
06/01/2017 - 12/01/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Impactes sobre la biodiversitat
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, infraestructuras
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2016-2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Riesgos naturales y población
Sectores política EU: 
reducción de riesgos, infraestructuras
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
2018-2020
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Inundacions
Tempestes
Sectores temáticos: 
Recursos hídricos
Sectores política EU: 
Gestió de recursos hídrics
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
1/1/2018 - 1/31/2028
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Sectores temáticos: 
Energía
Gobernanza
Sectores política EU: 
urbà, energia
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
07/01/2018 - 04/30/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar