Solucions basades en la naturalesa per als riscos naturals als Pirineus: seminari de clausura i presentació dels llocs de demostració del projecte PHUSICOS

Esteu aquí

Solucions basades en la naturalesa per als riscos naturals als Pirineus: seminari de clausura i presentació dels llocs de demostració del projecte PHUSICOS

  • 24 Apr

PHUSICOS ha permès desenvolupar solucions basades en la naturalesa per a reduir el risc que suposen els fenòmens meteorològics extrems en els paisatges rurals de muntanya en quatre llocs dels Pirineus, : Capet, Artouste Santa Elena i Erill la Vall
L'aplicació d'aquestes solucions, el treball amb els socis i les parts interessades ha posat de manifest beneficis, dificultats i ensenyaments que l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic i la Comunitat de Treball dels Pirineus (OPCC-*CTP) han volgut organitzar en un acte, l'objectiu del qual era donar a conèixer en profunditat el treball realitzat, i el de posar en comú i compartir entre agents públics i privats de la zona els ensenyaments obtinguts. Entre els beneficis destaquen l'aconseguir solucions molt més adaptades a les necessitats i que responen millor a la problemàtica del canvi climàtic, la implicació i dinàmica generada amb recursos i ocupació local. Entre les dificultats a treballar figuren els procediments administratius d'autorització de les obres, les responsabilitats jurídiques dels responsables de les obres, els problemes relacionats amb la definició dels projectes o les dificultats relacionades amb les capacitats i els coneixements de les empreses locals a l'hora de posar en pràctica aquest tipus de solucions per a fer front als riscos naturals.

L'OPCC-CTP, en col·laboració amb els socis de PHUSICOS implicats en el lloc de demostració dels Pirineus, va organitzar :

  • Una jornada de formació l'11 d'abril de 2023, amb l'objectiu de presentar als participants les principals tècniques d'enginyeria biològica, especialment adaptades als entorns de muntanya.
  • Un seminari de resultats el 12 d'abril de 2023, amb l'objectiu de presentar els resultats obtinguts en el marc de PHUSICOS i debatre sobre el rendiment de les solucions basades en la naturalesa per a fer front als riscos naturals en les zones de muntanya.

L'objectiu de l'esdeveniment era, per tant, augmentar el compromís de les autoritats locals i les principals parts interessades amb les solucions basades en la naturalesa per als riscos naturals, fomentar un espai de lliure intercanvi entre homòlegs sobre els reptes, èxits i fracassos en el desenvolupament de solucions basades en la naturalesa per als riscos naturals en els seus territoris, i enriquir i aprendre dels intercanvis per a millorar el progrés cap a normes i reglaments.

L'esdeveniment, de dos dies de durada, estava dirigit principalment a autoritats i tècnics de les administracions públiques forestals i de carreteres, petites i mitjanes empreses dels sectors de la fusta i la construcció, i consultories especialitzades en riscos naturals, geotecnia, etc.

Es van enviar més de 150 invitacions a autoritats i tècnics de municipis veïns afectats per riscos naturals, cambres de comerç i indústria dels Pirineus, petites i mitjanes empreses dels sectors de la fusta i la construcció, administracions municipals, departamentals i regionals responsables de la gestió i manteniment de carreteres, consultories i enginyeries, associacions de protecció del medi ambient, centres de recerca, etc.

A la jornada de formació de l'11 d'abril de 2023 van assistir 26 participants procedents d'administracions locals, empreses i associacions. El 12 d'abril de 2023, 32 persones van assistir al seminari de resultats, i la resta de participants procedien principalment d'autoritats municipals.

Les principals presentacions de l'esdeveniment van ser a càrrec de membres convidats de la Federació Europea de Bioingeniería de Sòls (EFIB), EIFORSA, empresa especialitzada en el sector de la fusta, i els experts tècnics responsables de les definicions de NBS en cadascun dels quatre emplaçaments en els quals PHUSICOS ha intervingut (Alain Bruzy, Santiago Fábregas i Carles Raïmat), l'expert en tècniques participatives associat als Living Labs de Santa Elena, Artouste i Erill la Vall (Xavier Carbonell) i els alcaldes dels pobles dels quatre emplaçaments (Robert Casadebaig, Pascal Arribet, Jean-Louis Noguère i Sònia Bruguera). A més, tres socis de PHUSICOS, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), l'Oficina de Recerca Geològica i Minera (BRGM) i Risk & Development (R&D; Risques & Développement) van assistir a l'acte i van presentar el seu treball sobre el desenvolupament de les NBS en l'emplaçament de demostració dels Pirineus. El CTP va fer una presentació en nom de la Universitat de Ginebra (UNIGE; Université de Genève) i l'Institut Internacional d'Anàlisi de Sistemes Aplicats (IIASA), que va enviar una presentació centrada en les barreres a les NBS, comparant-les amb les infraestructures grises i examinant les percepcions dels empresaris privats.

Per a més informació:

 

Allaus de neu en el bosc del Capet

Barèges i Sers són dos pobles situats al peu dels vessants del bosc estatal de Capet, en el departament d'Alts Pirineus dels Pirineus. Els dos pobles compten amb una població permanent d'uns 300 habitants, que es duplica o triplica durant les temporades d'estiu i hivern, a causa de l'atractiu dels esports d'hivern a la vall.

El lloc està amenaçat per les allaus de neu en el corredor d'allaus del "Midaou". Les allaus poden aconseguir el poble de Barèges, la qual cosa ha ocorregut diverses vegades en el passat, l'última en 2013. El vessant i la zona de desencadenament alberguen nombroses estructures de protecció "grises" antigues, les primeres de les quals daten de mitjan segle XIX, la qual cosa constitueix un autèntic "museu de les estructures de protecció contra les allaus". A causa de la direcció dels vents dominants, el mantell de neu pot elevar-se uns 4 m per sobre de les estructures existents. En 2013, l'allau es va desencadenar per primera vegada en els 0,3 m superiors de neu, superant una cota de neu de 4 m. Les mesures grises estan dissenyades per a protegir contra allaus amb un període de retorn de 100 anys. Aquestes estructures estan destinades a coexistir amb les noves solucions naturals aplicades per PHUSICOS.

Les solucions basades en la naturalesa desenvolupades per PHUSICOS des de 2020 consisteixen en la reforestació mitjançant la plantació d'arbres de 9 espècies diferents (Pinus uncinata, Larix decídua, Abies concolor, Picea engelmanii, Pinus cembra, Pinus ponderosa, Pinus bougetii, Pinus sylvestris, Cedrus deodora), totes elles provadament més ben adaptades al clima i l'altitud del lloc (entre 1800 i 2200 m). Les plantes estan protegides per 88 trípodes de fusta de nova construcció, per estructures grises ja existents o per grups d'arbres naturals ja existents. Els trípodes de fusta també estan destinats a actuar com a estructures de protecció contra allaus. Aquesta funció és especialment important en les zones nues on hi ha poca o cap vegetació o estructures grises.

Descobreixi l'obra i els testimoniatges dels principals interessats en el projecte en un vídeo de 3 minuts en el nostre canal de YouTube.

  

 

Despreniments de roques en Artouste

El lloc es troba al costat de la presa hidroelèctrica de Artouste, on la carretera RD-934 descendeix en corba des del nivell de l'embassament fins a la base de la presa. L'emplaçament es troba en el municipi de Laruns.

El perill en Artouste es deu als despreniments de roques, tant de sortints rocosos exposats com de roques soltes que descansen en la superfície del sòl en el pendent pronunciat. El pendent és pronunciat i els despreniments de roques solen colpejar la carretera, provocant situacions perilloses. En 2013, es va produir un accident mortal quan un cotxe va ser colpejat per una roca. La carretera és molt transitada i constitueix un enllaç estratègic entre França i Espanya. La densitat mitjana de trànsit en Artouste supera el milió de vehicles a l'any.

Les solucions basades en la naturalesa desenvolupades per PHUSICOS consisteixen en diverses estructures de fusta i/o pedra local. Les solucions es basen en mesures actives (estabilització manual i/o estructures de fusta) per a estabilitzar les zones d'origen, i en mesures passives (estructures mixtes de fusta i/o pedra) per a frenar i/o detenir els pedruscos en el seu camí, reforçant així el paper protector del bosc. Com a complement a la intervenció de NBS, s'han creat instal·lacions d'assaig de les mesures NBS contra la caiguda de roques en La Penya Estació (Espanya), en els locals de l'empresa fustera, i en un emplaçament a l'aire lliure en Gourzy (França), amb característiques similars a les de Artouste.

Descobreixi l'obra i els testimoniatges dels principals interessats en el projecte en un vídeo de 3 minuts en el nostre canal de YouTube.

 

 

Talús de morrena inestable en Santa Elena

El talús de Santa Elena ha estat assenyalat com un dels llocs d'alt risc de la carretera A-136, una de les principals vies de comunicació entre Espanya i França (coneguda com a rD-934 a França). El lloc està situat en el cor de la vall pirinenca de Tena, que atreu a turistes a l'estiu per a practicar senderisme i, a l'hivern, a l'estació d'esquí de Formigal.

En aquest tram de la A-136 s'han produït en el passat nombrosos incidents amb roques i/o enderrocs en la carretera, però s'han registrat pocs accidents greus. Les velocitats solen ser altes i la visibilitat és escassa a causa del terreny, per la qual cosa hi ha poc temps per a reaccionar si cauen obstacles a la carretera. La carretera rep molt trànsit i és un eix estratègic entre França i Espanya; la densitat mitjana de trànsit en Santa Elena supera els 4.000 vehicles al dia.

Les mesures aplicades per PHUSICOS en Santa Elena consisteixen en terrasses formades per un mur de maçoneria seca de 5 m d'altura en la base, seguit de 10 terrasses construïdes amb troncs. Les construccions de troncs adopten la forma de gaviones de fusta, emplenats amb sediments locals i coberts amb una capa de 10 cm de terra orgànica per a la plantació d'arbustos a les terrasses. Totes les plantes utilitzades són autòctones i estan adaptades al clima, l'altitud i la geologia local (till glacial) (Pinus sylvestris, Betula pendula, Sorbus ària, Populus nigra, Salix capraea, Hippophae ramnoides i Salix eleagnos). Hippophae ramnoides és un arbust especialment recomanat per a l'estabilització de talussos; les seves arrels s'estenen ràpida i àmpliament, el que permet fixar el nitrogen no lleguminós en el sòl circumdant.

Descobreixi el lloc i els testimoniatges dels principals interessats en el projecte en un vídeo de 3 minuts en el nostre canal de YouTube.

 

 

Mitigació del flux d'enderrocs en Erill-la-Vall

Erill la Vall és un poble de la vall de Boí, Catalunya, situat en el fons d'un barranc. El problema en el lloc de Erill-la-Vall a Catalunya, Espanya, és l'erosió i els fluxos de detritus procedents d'un complex de till ric en còdols (>50 m). Nombrosos barrancs petits alimenten el canal principal del flux d'enderrocs, que finalment arriba al poble de Erill-la-Vall. Aquest poble ja s'ha vist afectat per fluxos d'enderrocs en el passat. Les fortes pluges desencadenen una reacció immediata en els sediments superficials, amb erosió i transport cap avall d'enderrocs i grans roques, que abunden en el material del till. No obstant això, un piezòmetre situat a 30 m de profunditat mostra una resposta a les fortes pluges al cap de 10 a 15 dies, la qual cosa pot desencadenar esdeveniments de major envergadura i profunditat. Un d'aquests esdeveniments es va produir en 1907 després d'un llarg període de pluges. Els NBS s'utilitzen principalment per a mitigar esdeveniments poc profunds.

Les mesures aplicades per PHUSICOS consisteixen en terrasses construïdes amb murs de pedra seca i fusta. Es construeixen en les parts baixes de la part més empinada dels dos barrancs principals. Les terrasses es cobreixen amb terra orgànica i es planten amb vegetació local: herba, arbustos i arbres. Les terrasses utilitzen terra i herbes locals, així com abonaments naturals procedents d'animals de pastura de la zona. S'hauran utilitzat unes 2.500 plantes en total, totes espècies locals (Betula pendula, Salix purpurea, Salix caprea, Rhamnus alpina, Viburnum opulus, Corylus avellana, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior i Salix sp.).

Descobreixi el lloc i els testimoniatges dels principals protagonistes del projecte en un vídeo de 3 minuts en el nostre canal de YouTube.

 

 

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar