CLIMSNOW

Esteu aquí

CLIMSNOW
Sectores temáticos: 
Clima futur
Turisme
Sectores política EU: 
Gestió dels recursos d'aigua, turisme.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
08/01/2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

CLIMSNOW es basa en una metodologia aplicada per investigadors de Météo-France i INRAE i la consultora Dianeige, que permet oferir resultats sobre les condicions meteorològiques i de neu de les estacions d'esports d'hivern en diferents moments del segle XXI i analitzar les conseqüències d'aquests canvis en les opcions estratègiques i les inversions futures. La cadena de modelització utilitzada es basa en les observacions meteorològiques de la neu i en la xarxa de mesurament de Météo-France per proporcionar un estat històric i actual. A partir d'aquest, es calcula l'evolució futura mitjançant els escenaris climàtics utilitzats per l'IPCC, per estimar les evolucions meteorològiques de la neu en diferents moments. Gràcies a aquests resultats, és possible participar en les orientacions que s'han de mantenir en relació amb les estratègies turístiques i les composicions dels pròxims programes d'inversió per a les estacions i els territoris de muntanya.

Retos: 

CLIMSNOW utilitza les últimes projeccions climàtiques disponibles, amb un mètode d'ajust estadístic i de reducció d'escala (ADAMONT), adaptat a les zones de muntanya franceses. Es tenen en compte tres escenaris d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH): RCP2.6, RCP4.5 i RCP8.5. Per a la modelització de la neu s'utilitza l'última versió del model Crocus- Resort, que no només permet modelitzar l'evolució del mantell de neu natural, sinó que també simula explícitament els efectes de la preparació i la innivació. A més, el sistema pot ara simular l'evolució de les variables meteorològiques de la neu a escala local dins d'una zona d'esquí, tenint en compte les diferents altituds, orientacions i pendents.

Objetivos: 

Les zones de muntanya no són immunes al canvi climàtic, que té un impacte directe en la sostenibilitat del mantell de neu. És important mesurar rigorosament els valors per treure les conseqüències i adaptar les estratègies turístiques dels territoris i els centres turístics.
» A curt i a llarg termini, quin serà el pes de les activitats directament vinculades a la neu en les economies de les nostres serralades?
» Quines direccions per al desenvolupament dels nostres productes turístics?
» Quin serà el cost de reforçar les activitats de neu? En quin perímetre? 
» Com s'afronten els períodes de transició?
Totes aquestes qüestions es plantegen, tot i que en diferent grau, en totes les valls amb una economia i vida social dependent de la neu, sigui natural o artificial.

Soluciones: 

L'experiència de Dianeige ens permet anar més enllà del diagnòstic "neutre" efectuat pels investigadors i ofereix recomanacions per ajudar de manera concreta als gestors de projectes en el desenvolupament de complexos turístics. D'aquesta manera, és possible traduir tots els resultats científics en un llenguatge clar i comprensible, amb anàlisis molt concretes de les estratègies a seguir per adaptar-se als efectes del canvi climàtic (tipus d'inversió, temps d'amortització, reforç de la xarxa de neu artificial, diversificació i activitats de 4 estacions, etc.). Tot això en un context de respecte al medi ambient i de valoració del patrimoni local, valors que estan en el centre del plantejament de Dianeige. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

El cas va ser desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
estacions d'esquí
canvi climàtic
fabricació de neu
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Catalunya
Navarra
Nova Aquitània
Occitània
País Basc
Castilla y León
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Andorra
Espanya
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

CLIMSNOW és un consorci en el qual participen Météo-France (Laboratori CNRM, Météo- France-CNRS, Centre d'Estudis de la Neu), l'INRAE (Laboratori LESSEM) i Dianeige (empresa especialitzada en el desenvolupament d'estacions de muntanya).

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

L'equip que treballa en els estudis CLIMSNOW està format per investigadors, enginyers i tècnics amb competències i funcions complementàries. A partir de la recopilació de dades locals (informació topogràfica, ubicació de les pistes d'esquí, rutes dels remuntadors i canons de neu, etc.) i de simulacions de les futures condicions de la neu, l'equip elabora informes per avaluar els efectes del canvi climàtic en les condicions de funcionament de les estacions d'esquí. Aquests resultats es presenten i es discuteixen en reunions i visites in situ, amb la participació de les autoritats locals i els operadors.

Factores de éxito y limitantes: 

En els darrers anys, les estacions d'esquí són cada cop més conscients dels efectes del canvi climàtic en la seva viabilitat. Per això, el servei CLIMSNOW ha tingut molt èxit. El factor limitant avui dia és el cost d'aquesta mena de serveis (algunes desenes de milers d'euros, segons la mida del complex), la qual cosa suposa un obstacle per als complexos que no tenen grans mitjans financers.

Valoración de costes y beneficios: 

És difícil fer un balanç cost/benefici del servei CLIMSNOW, però és fàcil imaginar que els costos actuals es recuperaran en gran mesura gràcies a una millor adaptació dels plans d'inversió i de l'oferta turística.

Aspectos legales: 

CLIMSNOW ha estat finançat en bona part per Météo-France, Inrae i Dianeige. Diversos programes de recerca han contribuït al desenvolupament d'aquest servei durant gairebé 10 anys.

Tiempo de implementación: 

08/01/2018 (en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Carlo Carmagnola
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar