Estudi de l'adaptació al canvi climàtic dels recursos hídrics procedents de la fusió glacionival mitjançant model hidrològic

Esteu aquí

Estudi de l'adaptació al canvi climàtic dels recursos hídrics procedents de la fusió glacionival mitjançant model hidrològic
Sectores temáticos: 
Clima futur
Clima passat i present
Recursos hídrics
Sectores política EU: 
Biodiversitat, reducció de riscos, gestió de recursos hídrics
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
09/01/2017-6/30/2018
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica

Descripció del cas d'estudi

Conèixer amb detall la influència del canvi climàtic en els recursos naturals en forma de neu i gel és essencial per avançar en la preservació i adaptació dels ecosistemes sensibles d'alta muntanya. Aquest projecte de recerca, dut a terme per l'empresa SPESA, especialitzada en aquesta mena d'estudis, desenvolupa un estudi amb les tecnologies més avançades a la glacera de La Maladeta. S'han analitzat les últimes dades disponibles, que indiquen un retrocés d'uns 20 metres de profunditat des dels anys 90, quan va començar el seguiment sistemàtic de les glaceres com un dels indicadors clau de l'evolució del canvi climàtic.
La plataforma d'intercanvi i consulta d'informació sobre adaptació al canvi climàtic a Espanya (adaptecca.es), presenta 12 models climàtics per a dos escenaris climàtics d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (RCP), que s'han pres com a base per a les projeccions futures mitjançant el desenvolupament del model hidrològic.
El model hidrològic distribuït ASTER permet tenir en compte l'acumulació i fusió de gel i neu, la cota, l'orientació i el pendent de la glacera i la seva transformació en aigua d'escorriment.

 

Retos: 

Les glaceres són valuosos testimonis de l'activitat nival i, per tant, hidrològica. Proporcionen informació sobre acumulació anual i acusen les variacions interanuals del clima en forma de fluctuació dels seus fronts. El seu estudi esdevé, així, un instrument útil per mesurar el sentit i la magnitud dels canvis climàtics i, en el cas concret de les glaceres pirinenques com la de La Maladeta, la seva posició meridional les converteix en un valor excepcional i gairebé únic al món.

Objetivos: 

Els objectius principals del projecte són els següents:
- Estimar l'evolució futura de la glacera, calculant una permanència de la glacera.
- Seleccionar els models climàtics (dels 12 existents) que s'adapten més bé a la regió d'estudi i determinar retrospectivament quines temperatures i precipitacions hi havia al parc als anys 1850, data molt anterior a l'existència de registres climatològics a la zona.
- Com a objectiu transversal, el projecte generarà nou coneixement sobre els efectes del canvi climàtic a les últimes glaceres pirinenques, per sensibilitzar la població sobre aquest aspecte, de gran repercussió social.

Soluciones: 

S'han desenvolupat les accions següents, emmarcades en el projecte de recerca científica bàsica per millorar el coneixement i orientar futures mesures de gestió:
*Desenvolupament de diferents models climàtics per estimar l'evolució futura de la glacera, permetent calcular una permanència de la glacera fins als anys 2040-2050 per als escenaris més plausibles.
*Validació dels 2 models climàtics més ben adaptats al PN Posets-Maladeta, per contribuir al disseny de mesures d'adaptació precises per a la seva conservació.
*Descripció detallada del canvi fisiogràfic que s'acosta a la glacera de La Maladeta per preparar els gestors del Parc Natural Posets-Maladeta de cara a la seva futura gestió.
*Generació d'una eina d'anàlisi i simulació que es pugui fer servir en altres glaceres i zones de muntanya per a l'anàlisi de la disponibilitat futura dels seus recursos hídrics.
*Comunicació dels resultats, enfocada a la sensibilització de la comunitat científica i la població sobre els efectes del canvi climàtic en les darreres glaceres pirinenques.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Glacera
Maladeta
model climàtic
ASTER
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Fundación Biodiversidad

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

» Parc Natural Posets-Maladeta
» Patronat Monuments Naturals de les Glaceres Pirinenques
» Consell de Protecció de la Natura d'Aragó
» Govern d'Aragó
» Confederació Hidrogràfica de l'Ebre
» Ministeri per a la Transició Ecològica
» Universitat Politècnica de València

Factores de éxito y limitantes: 

» Informe de directrius i recomanacions als gestors del Parc Natural Posets-Maladeta.
» Jornades de divulgació
» Publicació a Internet de resultats.

Valoración de costes y beneficios: 

El pressupost del projecte ha tingut una subvenció de 32.788 €, atorgada per la Fundación Biodiversidad.

Aspectos legales: 

Projecte de recerca desenvolupat en el marc de la Convocatòria d'ajuts per a projectes sobre adaptació al CC de la Fundación Biodiversidad

Tiempo de implementación: 

09/01/2017 - 6/30/2018   (2 anys - Finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
SPESA INGENIERIA , S.A. / Eduardo Lastrada
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar