Enquesta "Aliança de Sòls dels Pirineus"

Esteu aquí

24/07/2020

Segons la Carta Mundial de Sòls (FAO, 2015), "Els sòls saludables són un requisit previ bàsic per satisfer les diverses necessitats d'aliments, biomassa (energia), fibra, farratge i altres productes, i per garantir la prestació dels serveis ecosistèmics essencials en totes les regions del món. No obstant això, la humanitat s'enfronta a pressions sense precedents sobre el recurs sòl. En particular, diversos tipus de degradació -incloent el segellat causa de la ràpida urbanització- està fent pagar un elevat cost, amenaçant la seguretat alimentària i l'equilibri ecològic. Amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible actualment en estudi i a punt de ser implementats, és fonamental garantir un maneig sostenible dels sòls per tal que aquests objectius puguin convertir-se en realitat. "1º

L'Aliança Mundial pel Sòl http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/es/ es va establir al desembre de 2012 com un mecanisme per poder interactuar amb els actors socials, i millorar la col·laboració i sinergia d' esforços entre les parts interessades. Dels usuaris del territori a polítics, un dels objectius clau de l'AMS és millorar la governança i gestió sostenible dels sòls.

L'AMS se subdivideix en aliances regionals (continentals), estatals o de zones geogràfiques homogènies, com ara la Convenció Alpina de Sòls https://alpinesoils.eu/soil-partnership/alpine-soil-partnership/ la qual ha plantejat un Protocol de Conservació de Sòls, encara sense implementar. Addueixen que encara que existeixen protocols semblants àmpliament implementats en les legislacions nacionals, cal un instrument harmonitzat a escala de tot el massís.

Sembla evident que una Aliança de Sòls dels Pirineus seria un instrument molt útil per poder harmonitzar polítiques i actuacions als Pirineus entre els 3 estats, per promoure la conservació de terra i manteniment de la seva qualitat, coordinar i compartir experiències de gestió sostenible de sòls , i assegurar o augmentar el segrest de carboni. Aquests objectius estan recollits en la recent missió de la UE "Salut de terra i alimentació" (Soil health and food) i la seva publicació: "Tenir cura dels sòls és tenir cura de la vida" (Caring for soils is caring for life): https: / /op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/32d5d312-b689-11ea-bb7a-01aa75ed71a1

Aquesta enquesta es planteja per conèixer els interessos i prioritats dels actors socials, de cara a proposar una Aliança de Sòls dels Pirineus.

Ompli aquì l'enquesta: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoW6E-RecegGUj_1RTRy82jGpoaLXc...

OPCC, ICGC, Govern de Navarra, UPNA, UdL

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar