SOLPYR, el primer projecte pirinenc que s'enfocarà a realitzar un mapa transfronterer dels sòls als Pirineus per a ajudar a la seva protecció i resiliència al canvi climàtic

Esteu aquí

SOLPYR, el primer projecte pirinenc que s'enfocarà a realitzar un mapa transfronterer dels sòls als Pirineus per a ajudar a la seva protecció i resiliència al canvi climàtic

  • 12 Feb

Al novembre 2023 va ser aprovat el nou projecte Interreg POCTEFA del qual és soci beneficiari el OPCC-CTP, el projecte SOLPYR. Es basa en la idea que un millor coneixement dels sòls i les problemàtiques associades permetrà la conscienciació necessària de les persones usuàries i dels organismes competents per a la protecció i conservació d'aquest recurs vital per als Pirineus. Les conseqüències del canvi climàtic estan afectant directament la salut dels sòls, especialment als sòls de muntanya. L'augment de les temperatures és responsable d'una disminució del mantell nival als Pirineus i afavoreix una major exposició dels sòls en relació amb els usos de muntanya. A més, l'augment de la pressió *vinvulada als esports i activitats de muntanya susceptibles a alterar les funcions dels sòls és una realida. Tornant a les arrels, SOLPYR posa el seu punt de mira en la vulnerabilitat dels sòls dels Pirineus en relació amb el canvi climàtic i les conseqüències dels usos del sòl en aquest context. 

Des de l'Aliança dels Sòls dels Pirineus (ASPir) que va iniciar al maig del 2021 s'ha va fer una primera labor de detecció de les prioritats d'acció que es poden agrupar en tres àmbits principals: la unificació de la informació sobre sòls, la prevenció de la degradació dels sòls i la sensibilització de la població i les persones usuàries de muntanya cap a la vulnerabilitat del sòl. Aquest acabat-de néixer treballarà en aquest sentit durant 3 anys, amb l'objectiu principal de proveir informació unificada dels sòls de muntanya així com una estratègia i un pla d'acció a escala pirinenca. Práticamente, apunta a definir una sèrie de bones pràctiques per a la seva protecció, i finalment crear recursos pedagògics per a la sensibilització, així com implicar la ciutadania mitjançant accions de ciència participativa.

Encara no existeixen moltes informacions sobre els sòls pirinencs. Dels 7 territoris interessats entre els quals 6 són regions, queden moltes zones amb dèficit de coneixements. Per a primera vegada s'aconseguirà un mapa de sòls transfronterer i exhaustiu dels Pirineus, gràcies a un projecte de cooperació liderat pel Institut Cartogàfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i que involucrarà també a 8 entitats sòcies més i 2 entitats associades, amb un pressupost total d'1.795.513,20€. Superant barreres frontereres i gràcies a la cooperació dels organismes involucrats en el projecte, seguim ara un nou camí per a fer dels Pirineus un territori més resilient a l'efecte del canvi climàtic!

 

Consulta més informació sobre el projecte aquí: https://opcc-ctp.org/ca/proyecto/solpyr-interreg-poctefa

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar