ADAPTUR

Esteu aquí

ADAPTUR
Sectores temáticos: 
Turisme
Sectores política EU: 
Biodiversitat, reducció de riscos, sector financer, infraestructures, gestió de recursos hídrics, urbà.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
09/01/2018 - 07/01/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

ADAPTUR és un projecte de recerca i desenvolupament d'una guia d'adaptació de destinacions de muntanya al canvi climàtic, utilitzant el Pirineu aragonès com a cas d'estudi. El projecte va rebre el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través de la Fundación Biodiversidad. La problemàtica inicial estava marcada per la inexistència d'estratègies d'adaptació del turisme al canvi climàtic als Pirineus, especialment per donar suport a la transició de les estacions d'esquí cap a nous productes més resilients al canvi global.  

Retos: 

Les accions del projecte van derivar en tres productes principals: 
» Informe sobre vulnerabilitat i coherència de les polítiques de turisme i canvi climàtic al Pirineu aragonès. 
» Taller de capacitació per a agents socials sobre serveis climàtics per a l'adaptació del turisme al canvi climàtic.
» Guia per a l'adaptació de destinacions de muntanya al canvi climàtic. El cas del Pirineu aragonès.

Objetivos: 

Els objectius principals del projecte ADAPTUR són els següents:
desenvolupament d'un diagnòstic sobre la vulnerabilitat climàtica del turisme de muntanya a través d'un estudi de cas: la comarca de la Jacetània (Osca).
» Diagnòstic participat a través de tallers amb agents clau del sector.
» Definició de mesures de suport, impuls legal, adaptació d'itineraris i ofertes, indicadors d'adaptació, serveis climàtics, agents clau, benchmarking per definir noves tendències del sector, etc.
» Elaboració d'una guia d'adaptació de destinacions turístiques de muntanya i costa al canvi climàtic, com a document de referència per elaborar estratègies d'adaptació en cada destinació.
» Definició de propostes de polítiques de planificació del sector, enfocades als diferents actors involucrats.

Soluciones: 

» Publicació de la guia per a l'adaptació de destinacions de muntanya al canvi climàtic. El cas del Pirineu aragonès. Accés al document: 
» Enviament de la guia al Govern d'Aragó i a totes les administracions públiques, les estacions d'esquí i les associacions de turisme del Pirineu aragonès
» Participació de 28 persones en les jornades de capacitació d'agents socials en gestió del canvi i adaptació al canvi climàtic.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
turisme
adaptació
canvi climàtic
Pirineu aragonès
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, comarca de La Jacetània

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Aquest projecte ha estat desenvolupat per ECOUNION, en col·laboració amb els agents clau del sector turístic als territoris cas d'estudi: Comarca de La Jacetània (Osca), estacions d'hivern i altres subsectors del turisme de muntanya a la comarca, OPCC i el Govern d'Aragó. 

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
» Implicar els organismes públics, especialment els que treballen en l'àmbit del canvi climàtic, en l'orientació del projecte des de l'inici per orientar els objectius i productes a les necessitats reals dels territoris. 
» Avaluació dels resultats i impacte del projecte amb els agents governamentals per orientar futures accions de continuïtat que permetin escalar la iniciativa dins del territori o a altres territoris. 
Factors limitants:
Hi ha hermetisme en relació al negoci de l'esquí i la seva obertura cap a una transició basada en altres models de negoci.

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte ADAPTUR disposa d'un finançament de 33.105 €, aportats per la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica. La valoració s'hauria de fer en la mesura en què la transferència de coneixement hagi impactat sobre la planificació d'estratègies d'adaptació al canvi climàtic, aspecte que desconeixem.

Aspectos legales: 

Aquest projecte ha estat beneficiari de la convocatòria 2018 d'ajudes per a l'adaptació al canvi climàtic de la Fundación Biodiversidad, contribuint així als objectius del Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic (PNACC). 

Tiempo de implementación: 

09/01/2018 - 07/01/2019 (1 any - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Alejandro González
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar