CERES (INTERREG SUDOE) Connectivitat dels ecosistemes forestals i riberencs del SUDOE

Esteu aquí

CERES (INTERREG SUDOE) Connectivitat dels ecosistemes forestals i riberencs del SUDOE
Sectores temáticos: 
Boscos
Recursos hídrics
Sectores política EU: 
Agricultura i silvicultura, biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
02/01/2018 - 31/03/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

La connectivitat ecològica dels ecosistemes és un dels factors més importants per potenciar la resiliència dels ecosistemes davant del canvi climàtic. El projecte CERES està dirigit a mantenir i millorar xarxes de continuïtat ecològiques, per millorar la biodiversitat de diversos tipus d'hàbitats forestals i riparis de l'espai SUDOE.

Els socis científics i de gestió desenvoluparan, així, un mètode compartit per caracteritzar la qualitat ecològica i la connectivitat i dur a terme accions de gestió per millorar la biodiversitat, fent especial atenció a la sensibilització dels diferents públics.

Retos: 

Els paisatges del sud-oest d'Europa (SWE) estan compostos per un mosaic d'ecosistemes seminaturals, agrícoles i forestals, que estan interconnectats. Les espècies (fauna i flora) han de poder circular i completar els seus cicles biològics al seus entorns i d'un espai a un altre. Aquesta connectivitat ecològica entre els boscos i els entorns associats a aquests requereix reservoris de biodiversitat forestal i corredors que permetin a les diferents espècies circular i migrar.  En alguns indrets, l'activitat humana ha provocat la fragmentació d'aquests paisatges, la qual cosa pot afectar la biodiversitat a diferents escales (dins d'un bosc, per exemple, però també entre diversos boscos, al llarg d'un riu, etc.).

Objetivos: 

Els resultats dels darrers anys de recerca sobre l'ecologia dels paisatges ha permès entendre més bé la necessitat de l'ús dels enfocaments globals per arribar a un augment real i sostenible de la connectivitat dels espais i de la biodiversitat. Aquests treballs també van permetre establir relacions de causa-efecte entre les pressions entròpiques (ús del sòl), les pressions mediambientals (canvi climàtic) i la resposta de les diferents comunitats biològiques.

Aquests coneixements teòrics adquirits al llarg dels anys són els que es proposa capitalitzar en el marc d'aquest projecte, amb la finalitat de poder implementar accions concretes de millora de la qualitat ecològica i la connectivitat de les diferents zones del sud-oest europeu.

Soluciones: 

El projecte encara està en execució, però es preveuen els resultats següents: 
» Desenvolupament d'una metodologia comuna i selecció d'un conjunt d'indicadors per a la caracterització de la qualitat i la connectivitat ecològica dels ecosistemes forestals i els cursos d'aigua a la regió del SUDOE.
» Realització d'accions pilot demostratives per a la gestió d'entorns naturals a: Catalunya (Alt Pirineu i Ports), Massís Central Sud (Gard i Aveyron), Gers, Castella i Lleó i Charente.
» Manual de recomanacions o directives de gestió adreçades als actors implicats en la gestió dels ecosistemes forestals i riparis. Aquest manual es completarà amb fitxes tècniques que presentin una sèrie de casos pràctics per millorar la qualitat dels espais naturals i dels corredors ecològics. 
» Eines de comunicació per difondre la importància de la continuïtat ecològica en els mitjans forestals i riparis i, alhora, reforçar la importància dels gestors en el manteniment de la qualitat d'aquestes àrees naturals: fullet explicatiu, píndoles de vídeo, xarxes socials, nota de premsa, butlletí  semestral, etc. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic.

Palabras clave: 
connectivitat
infraestructura verda
Forest River SUDOE
Regió i / o ciutat: 
Catalunya
Nova Aquitània
Occitània
Castilla y León
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Espanya
França
Otro
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

FORESPIR, CREAF, ONF, CRPF, Occitanie, CTFC, Nouvelle Aquitaine, FUNGOBE ISA, INRA/DYNAFOR i CESEFOR

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

CERES és un projecte promogut pel GEIE FORESPIR, en col·laboració amb CREAF, ONF, CRPF Occitanie, FUNGOBE ISA, CTFC, INRA/DYNAFOR, CESEFOR i CRPF Nouvelle-Aquitaine.

Factores de éxito y limitantes: 

El projecte està en marxa. L'avaluació es farà al final del projecte.

Valoración de costes y beneficios: 

El cost total del projecte és d'1.272.214,00 €, finançats pel Programa SUDOE V amb ajuda del fons FEDER, de 954.160,50 €.

Aspectos legales: 

Aquest projecte s'integra en la convocatòria INTERREG V SUDOE, concretament en el seu eix d'acció 5 "Medi ambient i eficiència de recursos", enfocat al compliment de l'objectiu específic 6D1 "Reforçar la cooperació dels gestors d'espais naturals del Sudoe a través del desenvolupament i l'aplicació de mètodes conjunts".

Tiempo de implementación: 

02/01/2018 - 31/03/2022 (4 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Sébastien CHAUVIN

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar