Eficiència energètica en l'habitatge

Esteu aquí

Eficiència energètica en l'habitatge
Sectores temáticos: 
Energia
Urbanisme
Sectores política EU: 
habitatge
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Durada del Projecte: 
01/06/2016
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Gelades
Inundacions
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

La llei de 2015 sobre transició energètica per al creixement verd estableix el nombre d'habitatges renovats per any en 500.000. Les plataformes territorials de renovació energètica (PTRE) posades en marxa per les autoritats intermunicipals estan contribuint a la consecució d'aquest objectiu. 

Concebut com un servei públic local per a particulars i professionals, la PTRE de la Mancomunitat de Municipis d'Haut-Béarn i la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Ossau brinda assessorament tècnic, suport legal i ajudes econòmiques per a projectes destinats a millorar el rendiment energètic d'habitatges i edificis.

Aquest iniciativa s'està duent a terme a: 
• La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Ossau (10.000 habitants) 
• La Mancomunitat de Municipis d'Haut-Béarn (33.000 habitants)
• La Comunitat de Municipis del País de Nay (previst a partir de l'1 de gener de 2022) 

Retos: 

El gran repte d'aquest iniciativa és la consecució d'accions encaminades a millorar l'eficiència energètica dels edificis, però sempre amb el suport d'actuacions de difusió i sensibilització, que permetin arribar a la ciutadania i servir de model exemplificant.

En el dia a dia, sempre s'intenta motivar les persones usuàries a fer un projecte global (un paquet d'obres) enlloc de projectes puntuals (una sola obra, com la instal·lació d'una estufa de pèl·let, per exemple), ja que els projectes globals són la manera més eficaç de reduir el consum energètic i, per tant, l'impacte sobre el clima. 

Objetivos: 

Aquesta plataforma ofereix suport i assistència en la gestió de projectes a través del protocol següent:  

• Inicialment, es fa una primera presa de contacte per contextualitzar el projecte que es vol dur a terme a través d'una trucada telefònica.  Es va establir com a objectiu la realització de 520 cites telefòniques. 
• Una segona cita a l'oficina d'assessorament personalitzat serveix per definir els treballs que cal fer, possibles vies de finançament, així com per proporcionar una llista de professionals RGE (reconeixement de garantia ambiental), requisit indispensable per a l'accés a les subvencions. L'etiqueta RGE assegura l'ecocondicionalitat de les ajudes a la renovació energètica. La previsió per a l'any 2021 era de 360 consells personalitzats. 
• També s'ofereix la possibilitat de fer una auditoria energètica per establir el millor escenari de renovació possible. S'ha establert com a objectiu la realització d'un total de 30 auditories energètiques.

Soluciones: 

Des de 2016 s'ha donat suport a vora 2.000 projectes de renovació i, concretament, en el temps transcorregut de 2021 s'han aconseguit:
• 834 cites telefòniques
• 318 consells personalitzats
• 9 auditories energètiques
No s'ha dut a terme cap acció de comunicació per l'elevat nombre de contactes, molt superior als objectius inicialment previstos. 
D'altra banda, s'han organitzat dues trobades amb els professionals de "Pros du Bâti", que han reunit més de la meitat dels artesans d'RGE de la zona.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

El cas va ser desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Energia - Habitatge - Renovació - Ajudes - Subvencions
Regió i / o ciutat: 
Nova Aquitània
Países involucrados: 
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Comunitat de Municipis de la Vall d'Ossau - Comunitat de Municipis d'Haut-Béarn - Agència Nacional de l'Habitatge - Consell Departamental 64 - Regió - Estat

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau, Communauté de Communes du Haut-Béarn, Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques i Etat. 

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit:
- Identificació del servei en el territori
- Bona comprensió del projecte presentat per l'individu per part de l'assessor de la xarxa
- Domini tècnic i bon coneixement de les subvencions per part dels assessors de la plataforma. 
Factors limitants: 
- Manca de temps en el suport per convèncer la gent del compromís de fer renovacions integrals
- Escassetat de mà d'obra en el sector de la construcció

Valoración de costes y beneficios: 

Cost: 80.000 euros/any, finançats en un 64% per l'Estat i la Regió Avantatges:
- Reducció de la factura energètica dels particulars, amb el conseqüent augment del seu poder adquisitiu
- Més confort a casa durant els períodes d'hivern i estiu.
- Augment del valor de l'habitatge - disminució de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
- Manteniment i creació de llocs de treball en el sector de la construcció del territori. 
- Notòria repercussió econòmica per als artesans locals i per a les autoritats locals (CFE...)
- Previsió de futures limitacions normatives

Aspectos legales: 

Des de gener de 2021, aquesta plataforma de renovació energètica forma part del Servei Públic de Rendiment Energètic de l'Habitatge. Per a l'any 2022, totes les autoritats locals de França hauran de disposar d'un servei similar. 

Tiempo de implementación: 

01/06/2016 (en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Jeremie Mounicou

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar