Erradicació i control de plantes exòtiques invasores al Parc Natural Señorío de Bertiz

Esteu aquí

Erradicació i control de plantes exòtiques invasores al Parc Natural Señorío de Bertiz
Sectores temáticos: 
Boscos
Flora
Sectores política EU: 
Biodiversitat
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2018 - 12/31/2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

El canvi climàtic mostra una tendència general a un augment de les temperatures, una estació càlida més prolongada, uns hiverns més suaus i una disminució de la precipitació. Aquests canvis poden generar noves oportunitats perquè les espècies exòtiques expandeixin el seu rang actual de distribució. D'altra banda, en els ecosistemes amb un nombre més elevat d'espècies exòtiques, la probabilitat que alguna d'aquestes trobi una situació més favorable per prosperar i expandir-se podria augmentar significativament. Intervenir en aquests àmbits que actuen com a focus de dispersió d'espècies exòtiques invasores (EEI), com pot ser la Zona Especial de Conservació (ZEC) i Parc Natural Señorío de Bertiz, és prioritari per limitar-ne l'expansió i l'impacte.

L'any 2008, després de la declaració del Parc Natural Señorío de Bertiz com a ZEC, s'aprova el seu III Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), amb mesures que inclouen l'elaboració i execució d'un pla de control d'EEI, en haver identificat les plantes exòtiques invasores com un factor d'amenaça per als boscos caducifolis i els boscos de ribera autòctons. El 2019 es reprenen els treballs d'erradicació i control d'invasores amb l'objecte d'anar executant-los any rere any per poder veure'n, així, l'efectivitat i avaluar les diferents tècniques aplicades.

Retos: 

» Actuacions per a l'erradicació/control de les plantes exòtiques invasores. Per a cada espècie es fa un tractament diferenciat.
» Sembra i plantacions per propiciar la instal·lació de vegetació autòctona i evitar la colonització d'aquestes zones per regenerat d'espècies invasores. S'ha dut a terme la plantació de castanyers i sembres de glans de Quercus robur.
» Registre de totes les actuacions i diferents tractaments duts a terme per a les diferents espècies i avaluació dels resultats.
» Educar i sensibilitzar la població sobre la problemàtica que suposa la introducció descontrolada d'espècies al·lòctones sobre el medi natural.

Objetivos: 

» Complir l'objectiu operatiu del PRUG de Bertiz referent a l'increment de la naturalitat dels boscos caducifolis mitjançant la substitució progressiva d'espècies exòtiques.
» L'execució del Pla de Control d'EEI presents al Señorío de Bertiz. 
» Continuar amb el programa de seguiment i avaluació del PRUG de Bertiz relatiu al “control i erradicació d'espècies exòtiques”, amb els objectius específics de: 
o Controlar l'expansió de la vegetació exòtica invasora al Parc mitjançant una sèrie de tasques concretes, localitzades i persistents en el temps, que permeti ser eficaços en consonància amb els esforços efectuats.
o Fer un control exhaustiu dels resultats. 
o Educar i sensibilitzar la població sobre la problemàtica que suposa la introducció d'espècies al·lòctones sobre el medi natural.

 

Soluciones: 

Cada any es valoren i es registren els resultats de les actuacions dutes a terme en anys anteriors. L'última valoració es va fer la primavera de 2020: 
» A priori, els diferents tractaments duts a terme per al control de Prunus laurocerasus, Fallopia, palmera, caqui de Virginia i Paulownia tomentosa estan donant resultats positius, tot i que caldrà esperar les avaluacions d'anys posteriors per assegurar que realment està essent efectiu. 
» S'abandona, de moment, la lluita contra el bambú perquè no s'estan obtenint resultats prou bons i per centrar, així, els esforços en espècies més problemàtiques; es provaran altres tractaments.
» Les plantacions de castanyer dutes a terme evolucionen satisfactòriament. Les sembres de Quercus robur es van fer el 2019; caldrà esperar per a la valoració de resultats. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Invasores
exòtiques
erradicació
control
Bertiz
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Govern de Navarra, Gestió Ambiental de Navarra i empreses de treballs forestals

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

» 1-2 guardes de Medi Ambient.
» 1-2 tècnics del Servei Biodiversitat.
» Personal de manteniment del Parc de Gestió Ambiental de Navarra (1) i del Govern de Navarra (1).
» Empreses de treballs forestals (3 operaris). 
» Formació en l'àmbit forestal i biologia.

Factores de éxito y limitantes: 

Factors limitants: 
» La inversió necessària és elevada, amb alts costos i tasques no productives.
» Moltes d'aquestes plantes exòtiques resisteixen eficaçment les tasques de control: rebroten de soca o d'arrel, disseminen grans quantitats de llavor, són capaces d'arrelar a partir de fragments procedents dels desbrossaments, etc. Per això és necessari el compromís de continuar amb la tasca iniciada i avaluar els resultats per poder assolir els objectius prefixats. 
» L'escassetat d'estudis duts a terme sobre pràctiques d'erradicació i control de les espècies objectiu, sumat al fet que els mètodes aplicats en altres indrets no necessàriament són eficaços ni adequats en circumstàncies i localitzacions noves.
Factors d'èxit: 
» Minimització de l'expansió del rang actual de distribució de les espècies exòtiques invasores a causa de les noves oportunitats que generen els efectes del canvi climàtic. 

Valoración de costes y beneficios: 

Inversió periòdica anual. 
Primer any: 16.800 €;  2n any: 15.000 €;  3r any: 15.000 €; 4t any: encara per definir. 
Finançament propi (%): 35,9%                                                             
Font externa: 64,1%, Interreg POCTEFA NaturClima.

Aspectos legales: 

L'instrument de planificació de la bona pràctica correspon al III Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural Señorío de Bertiz (PRUG). Alhora, el projecte s'emmarca dins l'Interreg POCTEFA NaturClima. 

Tiempo de implementación: 

01/01/2018 - 12/31/2019 (1 any - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Govern de Navarra. Servei de Biodiversitat. Servei d'espais naturals i espècies protegides

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar