ESTUDI SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS), LAMINACIÓ I DEPURACIÓ DE LES AIGÜES PER AL MUNICIPI DE LEGAZPI Y DESENVOLUPAMENT D'UNA ACTUACIÓ CONCRETA

Esteu aquí

ESTUDI SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS), LAMINACIÓ I DEPURACIÓ DE LES AIGÜES PER AL MUNICIPI DE LEGAZPI Y DESENVOLUPAMENT D'UNA ACTUACIÓ CONCRETA
Sectores temáticos: 
Recursos hídrics
Urbanisme
Sectores política EU: 
Gestió de recursos hídrics, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2018 - 2019
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

En el marc del projecte, es va desenvolupar un estudi sobre la implementació de sistemes de drenatge sostenible, laminació i depuració de les aigües per al municipi de Legazpi. 
A més, es va dur a terme actuacions concretes: 
» A Latxartegi es va dissenyar un SUDS al pati d'una escola que, a més, integrava altres elements naturals. El SUDS instal·lat aconsegueix recuperar les aigües pluvials i retornar-les a l'aqüífer que hi ha sota el municipi. 
» La desenvolupada a Laubide consisteix en la construcció d'una coberta vegetal. A més d'obtenir un nou espai cobert, s'espera mitigar l'efecte del canvi climàtic, gràcies a les plantes de la part superior de la coberta. A més, s'ha construït un dipòsit subterrani de recollida d'aigües pluvials, que serveix per regar les plantes en èpoques seques, a partir de la mateixa aigua que recull la coberta. Juntament amb el dipòsit, s'ha implementat un sistema SUDS per evitar sobrecàrregues a la xarxa de drenatge pluvial pública.

Retos: 

Estudi d'implementació de SUDS urbans i implementació de dos projectes concrets.

Objetivos: 

Els sistemes de drenatge sostenibles s'instal·len per restaurar les condicions naturals del cicle de l'aigua preexistent abans de les obres d'urbanització i aconseguir processos de laminació i depuració. 
L'objectiu principal d'aquest estudi és analitzar les possibilitats existents a Legazpi per a la implantació de sistemes de drenatge urbà sostenible (SUDS) i l'execució de dos projectes concrets.

Soluciones: 

1. FASE: DIAGNÒSTIC
En aquesta primera fase de l'estudi, es va fer un estudi de detall de l'àrea del municipi (permeabilitat, tipus de sòls, superfícies potencialment contaminades...). 
2. FASE: PRIORITZACIÓ
Es va fer una zonificació i una valoració prioritzada de les zones del municipi susceptibles de millora mitjançant la implantació de processos d'infiltració, laminació i depuració.
3. FASE: PROPOSTA TÈCNICA D'INTERVENCIONS TIPUS
En aquesta tercera fase de l'estudi, es van desenvolupar actuacions que puguin ser extensibles a futures remodelacions dins del municipi.
4.FASE: PROPOSTA D'IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES AMBIENTALS
Desenvolupament d'actuacions per a la divulgació, educació i comunicació. En darrer lloc, s'ha analitzat el potencial de la fiscalitat local per promoure la millora ambiental.
5.FASE: EXECUCIÓ D'UNA ACTUACIÓ CONCRETA
S'ha executat l'actuació a Latxartegi i s'ha fet el disseny del projecte per a la construcció d'una coberta verda a Laubide. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Sistemes de drenatge sostenible
adaptació
resiliència.
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Els agents directament implicats han estat: »L'Ajuntament de Legazpi (promotor de l'estudi)
» Les empreses Krblan SL i Endara ingenieros SL (consultors que han dut a terme l'estudi)
» Gipuzkoako Urak per al diagnòstic dels sistemes actuals.
» El Fòrum d'Agenda 21 amb què es van contrastar les prioritats de l'Ajuntament.

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Es van dedicar dues sessions del Fòrum d'Agenda 21 a debatre i arribar a acords amb els veïns i veïnes del barri:
» 25 de setembre
» 15 de novembre 

Factores de éxito y limitantes: 

Barreres:
» Necessitat de més coneixement de les noves tècniques. 
» Desconeixement dels resultats que realment es poden aconseguir. 
Factors d'èxit:
» Assessorament expert.
» Participació ciutadana

Valoración de costes y beneficios: 

Estudi: 21.595 € (IVA inclòs)
La posada en marxa de les primeres accions de l'estudi també ha suposat els costos següents:
» Obra de Latxartegi: El cost no està desglossat. Forma part d'una
actuació global de reforma del parc infantil.
» Obra de construcció de la coberta verda del parc infantil de Laubide:
159.419,70 € (IVA inclòs).

Aspectos legales: 

Estratègia municipal: el projecte està englobat dins l'estratègia municipal Legazpi Klima 2030. A més, s'ajusta al desenvolupament de l'ordenança municipal de lluita contra el canvi climàtic.
Estratègia de Guipúscoa: el projecte està englobat dins l'Estratègia Guipuscoana de Lluita Contra el Canvi Climàtic 2050.
Estratègies de la Comunitat Autònoma Basca: 
» Programa marc ambiental de la CAPB 2020.
» Estratègia Klima 2050 Basque Country
» Declaració Basca
Estratègies europees: el projecte està alineat amb l'Estratègia europea d'Adaptació al Canvi Climàtic.

Tiempo de implementación: 

2018 - 2019 (1 any - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
AJUNTAMENT DE LEGAZPI
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar