Gestió forestal per a la prevenció del risc d'incendi a Requesens, Catalunya (Life MIDMACC)

Esteu aquí

Gestió forestal per a la prevenció del risc d'incendi a Requesens, Catalunya (Life MIDMACC)
Sectores temáticos: 
Agropastoralisme
Boscos
Sectores política EU: 
Agricultura i sector forestal.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
07/01/2019 - 6/30/2024
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

El projecte Life MIDMACC promou la posada en marxa de mesures d'adaptació al canvi climàtic en ramaderia extensiva, gestió forestal adaptativa i viticultura. Es desenvolupa en zones de mitja muntanya de La Rioja, Aragó i Catalunya, a través de la implementació i seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que, al seu torn, milloren el desenvolupament socioeconòmic d'aquestes zones i que faciliten la capacitat de transferència dels resultats a altres regions muntanyoses del sud d'Europa. 
A Catalunya, aquesta experiència pilot s'està fent en un alzinar del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, a la finca de Requesens, la Jonquera (Girona). S'ha triat aquesta localització per diverses raons: l'alzinar és una de les espècies més representatives de la muntanya mitjana mediterrània costanera; la zona és altament vulnerable al risc d’incendis i en l’incendi de l’Alt Empordà de 2012 es va quedar a les portes de cremar-se gràcies a un canvi del vent; gairebé no s’ha dut a terme cap gestió forestal en els últims 50 anys; la facilitat d'accés i l’interès i la disponibilitat de la propietat.

Retos: 

Gestió feta en 1 ha d'alzinar, seguint els criteris del manual de redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF): 
» S’ha reduït la densitat d’alzines, obrint la fracció de cabuda coberta en un 50%.
» S’ha tallat el sotabosc i eliminat les restes de tallada.
» S’ha fet una sembra a eixam d’una barreja de llavors que permeti recuperar la pastura a la zona d’alzinar.
A més, s’ha recuperat un antic camp de pastures de 3 ha, eliminant els matolls i alguns arbres, recuperant les terrasses i fent un llaurat superficial del sòl, juntament amb una sembra directa mecanitzada amb una barreja de dàctil, raigràs anglès, raigràs italià, trèvol blanc i festuca alta. 
» S'ha recuperat una zona de terrasses de 2 ha, en un PEG dins la zona d'actuació prioritària. 

Objetivos: 

» Reduir la vulnerabilitat dels boscos al canvi climàtic mitjançant la reducció del risc d'incendis i l'estrès hídric forestal i l'augment de la producció de fusta/segrest de carboni.
» Millorar el desenvolupament socioeconòmic de l'activitat agropecuària per afavorir la seva sostenibilitat.

Soluciones: 

La pràctica de maneig ha consistit principalment en l'aclarida selectiva i la neteja de matolls. El tractament va implicar al voltant del 60% de reducció de la cobertura aèria, una reducció del 62% de l'àrea basal i un 66% de reducció de la densitat (nombre d'arbres per hectàrea), provocant una obertura més gran del dosser del bosc per estimular la producció i regeneració de pastures.
S'ha impulsat la millora de la infraestructura ramadera mitjançant la recuperació de dos camps de pastura antics, de 2,47 i 0,97 hectàrees, respectivament. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
MIDMACC
boscos
pastures
adaptació
paisatge
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Catalunya
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Interregional
Organismos involucrados: 

CREAF, CTP, IPE-CSIC, IRTA, OCCC, UAB, Universitat de Saragossa, Universitat de La Rioja

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Participació dels actors interessats a partir de la constitució de tres comitès regionals, un per cadascun dels territoris objecte d'estudi (Catalunya, Aragó i La Rioja), els quals són consultats i informats un cop l'any, i també constitució d'un comitè supraregional amb la participació dels tres territoris conjuntament

Factores de éxito y limitantes: 

Ara com ara, no hi ha factors d'èxit o fracàs indicats en la bibliografia

Valoración de costes y beneficios: 

La mesura no inclou una valoració quantitativa dels costos enfront dels beneficis

Aspectos legales: 

Aquesta acció està emmarcada en el programa LIFE Climate Change Adaptation 

Tiempo de implementación: 

07/01/2019 - 6/30/2024 (5 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Gemma Cantos / Gabriel Borràs
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar