PHENOCLIM

Esteu aquí

PHENOCLIM
Sectores temáticos: 
Ciència participativa
Flora
Sectores política EU: 
biodiversitat, ciència participativa.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
01/01/2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Sensibilització i Educació ambiental
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

PHENOCLIM és un programa científic i pedagògic, que convida el públic a contribuir en el seguiment de l'estat fenològic de les espècies clau dels Pirineus, induït pel canvi climàtic. Aquest programa, que es va iniciar el 2014 als Alps per iniciativa de CREA Mont-Blanc (Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude), es basa en dues disciplines científiques: FENOlogia i CLIMAtologia per evidenciar els impactes del canvi climàtic en els ritmes i calendari de la natura.  Les dades recopilades en les diferents serralades de muntanya permeten als investigadors entendre més bé el funcionament dels ecosistemes en cada estació de l'any, i així poder estudiar els efectes de les variacions del clima en el medi ambient.
Als Pirineus, PHENOCLIM està dinamitzat per la Xarxa Educació Pirineus Vius (liderada i coordinada per l'LPO), sota la coordinació del Conservatoire Botanique Nationale Pyrenés Midi-Pyrenées (CBNPMP) i l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (CTP-OPCC). L'adhesió dels Pirineus a aquesta iniciativa ha estat promoguda i formalitzada en el marc dels projectes POCTEFA FLORAPYR i OPCC ADAPYR.

Retos: 

El desafiament del canvi climàtic requereix una gran tasca d'estudi i anàlisi per part del col·lectiu científic, però també un gran esforç en tasques de sensibilització, informació i educació de la població en general sobre els efectes esperats a mitjà i llarg termini. La implementació de qualsevol política que pretengui un canvi d'hàbits, ha d'anar acompanyada d'un procés intens d'educació i sensibilització de la població. A més, és clau fer partícip la població en les activitats d'observació per assolir uns graus de conscienciació i compromís adequats.

Objetivos: 

El projecte de ciència ciutadana PHENOCLIM persegueix aquests objectius principals:  
» L'obtenció de registres suficients, en quantitat i qualitat, sobre les variacions que es produeixen en la fenologia de 13 espècies de flora del Pirineu (consulta les fitxes d'espècies), amb l'objectiu que la comunitat científica estudiï aquestes dades i infereixi les projeccions corresponents sobre l'afecció de l'emergència climàtica en aquestes espècies.
» Sensibilitzar la població en general sobre aquests efectes, fent-la partícip d'aquesta recollida d'observacions i posant a la seva disposició els informes emesos i les projeccions de futur calculades. 

Soluciones: 

Els resultats obtinguts es recullen en diferents informes emesos per l'equip científic del CREA Mont-Blanc partint de les observacions fetes per la ciutadania. Tots aquests informes es poden consultar a través de la pàgina web
Pel que fa als resultats sobre la participació i el registre de nous observadors, s'assenyala que, el desembre de 2020, el programa tenia un total de 85 observadors a tot el Pirineu, amb un total de 3.845 observacions d'espècies efectuades.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Sensibilització
ciència ciutadana
educació ambiental
ciència participativa
canvi climàtic
Flora
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Catalunya
Navarra
Nova Aquitània
Occitània
Países involucrados: 
Andorra
Espanya
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

REPV, CBNPMP, CTP-OPCC, CREA Mont-Blanc

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

El projecte PHENOCLIM neix a partir de l'actuació de CREA Mont-Blanc, inicialment per al massís dels Alps. Posteriorment, i per mediació del CBNPMP, s'estén al massís pirinenc, amb la col·laboració de la CTP-OPCC i la dinamització per part de la REPV (LPO). Aquesta última està formada per un total de més de 65 entitats d'educació ambiental a tot el Pirineu, amb dinàmiques participatives i de cooperació, col·laboració i cocreació. 
Pel que fa a la dinamització de PHENOCLIM, la presa de decisions és col·lectiva entre els diferents responsables territorials encarregats de la dinamització del programa.

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
La capacitat de transferència a la població dels resultats obtinguts a través dels diferents informes es pot considerar com un factor d'èxit del projecte. 
Factors limitants: 
Com tot projecte de ciència ciutadana, PHENOCLIM es veu afectat per dos factors limitants, si bé es poden considerar estructurals en projectes d'aquesta tipologia: 
» L'existència d'un volum important d'observacions no vàlides, fruit del desconeixement dels observadors i que ha de ser corregit pels equips científics un cop detectades.
» L'índex d'abandonament del programa un cop passats els tres anys de permanència (com a termini mitjà).

Valoración de costes y beneficios: 

El projecte PHENOCLIM no disposa d'una estimació de tipus cost-benefici, tot i que cal destacar la seva rellevància en el benefici que suposa l'obtenció d'observacions a cost zero per a ús dels equips científics.

Aspectos legales: 

PHENOCLIM, tal com s'ha comentat anteriorment, ha estat dinamitzat al Pirineu a partir d'actuacions previstes en el marc dels projectes POCTEFA FLORAPYR i OPCC ADAPYR. 

Tiempo de implementación: 

01/01/2017 (en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Xarxa Educació Pirineus Vius
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar