Prototip de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) - Acció C2.3 LIFE NAdapta

Esteu aquí

Prototip de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS) - Acció C2.3 LIFE NAdapta
Sectores temáticos: 
Energia
Governança
Recursos hídrics
Riscos naturals
Urbanisme
Sectores política EU: 
Reducció de riscos, gestió de recursos hídrics, urbà
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
04/01/2018 - 12/31/2025
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Inundacions
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

La construcció d'edificis, carreteres, pàrquings, etc., ha fet que bona part de la superfície s'impermeabilitzi i, en conseqüència, que la pluja que abans s'infiltrava en el sòl circuli per escorriment superficial enlloc de percolar. Aquesta alteració del cicle natural de l'aigua incrementa el risc d'inundacions en provocar una ràpida concentració de l'aigua precipitada, la qual cosa genera entollaments i estancaments, que poden arribar a saturar les xarxes de clavegueram. A més del problema de la quantitat d'escorriment que es genera, transporta contaminants suspesos que la pluja arrossega de les superfícies dels edificis, el trànsit (com combustible, metalls pesats...) i suspesos en l'aire.
En sistemes de drenatge amb xarxes unitàries, on es barregen aigües fecals procedents de les cases i aigües pluvials, els alts cabals fan que l'estació depuradora d'aigües residuals, en determinats esdeveniments de pluges, no sigui capaç de tractar tota l'aigua que arriba, la qual cosa fa que s'hagi de fer un abocament sense depurar directament al riu.

Retos: 

LIFE NAdapta millorarà la gestió adaptativa de l'aigua a la Comunitat Foral de Navarra. Entre les accions, dins la C2.3 “Adaptació de les xarxes de clavegueram urbà a través de la implementació de SUDS”, s'ha construït un prototip de sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS). 
La implantació d'aquest projecte pilot demostrarà els seus avantatges i la seva viabilitat per a la gestió de l'escorriment urbà, reduint la càrrega de contaminant, permetent la filtració en el substrat de l'aigua d'escorriment i protegint el sistema de sanejament. A més, es minimitzen els costos econòmics en la gestió de pluvials i es millora el paisatge urbà i la biodiversitat.

Objetivos: 

» Estudiar els beneficis dels SUDS, tant en termes de volums d'escorriment gestionats in situ com pel que fa a la reducció de presència de contaminants d'aquest.
» Laminar l'aigua durant episodis de pluja intensos.
» Reduir el cabal a tractar en la depuradora, amb el consegüent estalvi energètic.
» Reduir la probabilitat d'alleujaments.
» Afavorir la infiltració de pluja.
» Establir una relació entre paràmetres fisicoquímics de fàcil determinació (sòlids en suspensió) i la concentració de metalls pesats en les aigües d'escorriment.
» Establir una relació entre les precipitacions i els volums d'aigua d'escorriment generats, així com els alleujats i la seva qualitat.

Soluciones: 

El projecte està, actualment, en fase de monitoratge i estudi. S'han instal·lat diferents equips de mesurament de nivell, cabal i pluviometria. Fins ara, s'han dut a terme mostrejos d'escorriment i sòl, previs i posteriors a la instal·lació del prototip, per estimar les millores qualitatives i quantitatives. 
D'aquesta manera, s'espera: 
» Una reducció en els alleujaments, així com la reducció de la presència de contaminants en aquests (bosses de plàstic, embolcalls, burilles…).
» Dosificar l'escorriment que es genera, augmentant el temps que necessita la xarxa per col·lapsar-se per excés de cabal (per exemple, amb fortes pluges). 
Concretament, el projecte ha permès drenar 3.983 i 2.293 m², distribuïts en dues zones. A més, s'espera una reducció del cabal a tractar a la depuradora, amb el consegüent estalvi energètic, laminació de l'aigua i menor risc d'inundacions.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic 

Palabras clave: 
SUDS
drenatge sostenible
escorriment
inundacions
metalls pesats
contaminació
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

NILSA i la Universitat Pública de Navarra (UPNA)

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

NILSA i la Universitat Pública de Navarra (UPNA).

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
Fins ara, el campus disposava de col·lectors separatius de l'aigua residual i pluvial, que finalment confluïen en un únic col·lector unitari, la qual cosa suposava que tant l'aigua de la pluja com les aigües residuals procedents de les llars es barrejaven i acabaven a la depuradora. Aquesta situació suposa que una gran quantitat d'aigua de pluja acabi depurant-se sense necessitat, ja que podria infiltrar-se en el terreny en perfectes condicions. La solució òptima passa per construir xarxes separatives al clavegueram, que diferenciïn entre l'aigua residual (i la condueixin a la depuradora) i l'aigua de la pluja (que no ha de ser depurada). No obstant això, si la pluvial s'infiltra en el terreny allà on cau, precisament a través de SUDS com aquest de Tudela, aquesta segona part no és necessària.

Valoración de costes y beneficios: 

El cost ha estat de 79.104 euros (sense IVA), que han estat finançats al 40% amb el cànon de sanejament, que NILSA gestiona i tots els contribuents paguen a través del rebut de l'aigua, i al 60% pel programa LIFE NADAPTA de la Unió Europea.

Aspectos legales: 

Es tracta d'una acció emmarcada en el projecte europeu LIFE NADAPTA. 

Tiempo de implementación: 

04/01/2018 - 12/31/2025 (7 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Itsaso Ilzarbe Senosiain
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar