Restauració mediambiental a la conca del riu Claror

Esteu aquí

Restauració mediambiental a la conca del riu Claror
Sectores temáticos: 
Agropastoralisme
Recursos hídrics
Riscos naturals
Sectores política EU: 
Agricultura i silvicultura, reducció de riscos
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Durada del Projecte: 
08/01/2015 - 31/12/2022
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Esllavissades de terra i despreniments
Escassetat hídrica
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El 21 de juliol de 2015, a causa d'un episodi de pluges torrencials a la zona del calm de Claror, concretament en uns vessants amb molt pendent i poca vegetació, es va produir una forta erosió als terregalls (tarteres de pedra menuda i terra) de la zona i, en conseqüència, un important enterboliment del riu de Claror (afluent del riu Madriu), que va provocar que les aigües de la parròquia d'Escaldes-Engordany no fossin aptes per al consum humà durant diversos dies. Un cop fragilitzada la zona, es constata que precipitacions posteriors de menys intensitat acaben generant episodis de terbolesa excepcional, que provoquen nous talls en el subministrament d'aigua potable.

Retos: 

La vall del Madriu-Perafita-Claror, un paisatge cultural i Patrimoni de la Humanitat per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), és una zona en què s'ha intervingut mínimament, sempre respectant l'entorn natural i el paisatge i sense danyar els recursos naturals de la vall. És per això que el repte més gran d'aquesta acció consisteix a solucionar el problema procurant intervenir el mínim possible per evitar qualsevol modificació de l'entorn natural. 

Objetivos: 

Un cop identificat l'origen del problema, apareix la necessitat de consolidar els sediments i de frenar el procés erosiu, amb l'objectiu de reduir els talls de subministrament d'aigua potable.
Per assolir l'objectiu d'estabilitzar els sediments i reduir els episodis erosius de la manera més sostenible possible, es van dur a terme els treballs de restauració ambiental següents:
» Presa de retenció de fins
» Compactació i regularització dels terregalls
» Construcció de microdics de ramatge
» Restauració dels marges del riu de Claror
» Trepig amb ramats d'ovelles
» Formació de sèquies de control de l'erosió
» Revegetació
» Prova en blanc

Soluciones: 

Encara és d'hora per poder avaluar els resultats obtinguts, especialment quant a l'estabilització de la vegetació sembrada durant la tardor de 2016. No obstant això, sí que es pot afirmar que els treballs d'ovinoremeiació aplicats com a mesures correctores a la conca del Claror han donat resultats molt satisfactoris, en harmonia amb el medi ambient, i demostren les potencialitats de l'activitat pastoral per aconseguir-los. Un clar exemple és la compactació i la suavització dels xaragalls, tasca que hauria estat inabordable manualment amb operaris en condicions segures. 

Quant als microdics de ramatge col·locats dins dels xaragalls, es comprova que ja han retingut laves torrencials d'una certa consideració i sense crear interferències amb el bestiar. 

Importancia y relevancia de la adaptación: 

El cas s'ha desenvolupat i aplicat principalment a través dels objectius d'altres polítiques no relacionades amb l'adaptació, però tenint en compte els aspectes d'adaptació al canvi climàtic.

Palabras clave: 
control de l'erosió
torrent
restauració ambiental
ovinoremeiació
Regió i / o ciutat: 
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Andorra
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Govern d'Andorra / Comú d'Esclades-Engordany / Institut d'Estudis Andorrans / Silvagrina

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

» Silvagrina Enginyers Consultors: coordinació, disseny, gestió del projecte, execució i avaluació de les mesures.
» Govern d'Andorra: disseny, implementació i avaluació de les mesures. 
» Comú d'Esclades-Engordany: aplicació de les mesures.
» Institut d'Estudis Andorrans: disseny, implementació i avaluació de les mesures.

Factores de éxito y limitantes: 

En referència a la revegetació efectuada per a la reducció dels processos erosius, la germinació i el desenvolupament de la sembra de la tardor de 2016 es poden considerar reeixides. Tot i així, i malgrat la forta sequera durant aquest període vegetatiu, hi ha un fort risc de fractura de les arrels a causa de la formació d'agulles de gel, que podrien comprometre el rebrot, així com l'establiment a llarg termini.

D'altra banda, tal com s'ha esmentat anteriorment, els microdics de ramatge col·locats dins els xaragalls han estabilitzat i retingut laves torrencials d'una certa consideració i sense crear interferències amb el bestiar. Però el seu seguiment i la constant aplicació de mesures correctores són necessàries per completar i mantenir els microdics

Valoración de costes y beneficios: 

Fins ara, no s'ha fet cap avaluació dels costos totals. De totes maneres, i des del punt de vista qualitatiu, els resultats de la restauració són molt bons i seran de gran utilitat per a l'elaboració de futurs protocols o estratègies davant de sòls danyats per fenòmens erosius intensos que, sens dubte, tard o d'hora, tornaran a passar. 

Aspectos legales: 

La restauració es va dur a terme amb relativa urgència, sense formar part de cap pla d'acció nacional ni estar vinculada a cap projecte europeu en un principi. Tot i així, és possible que durant el 2021 i el 2022, algunes accions de seguiment i reforç es vinculin a algun projecte europeu SUDOE.

Tiempo de implementación: 

08/01/2015 - 31/12/2022 (7 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Benjamin Komac
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar