Taula del Ter

Esteu aquí

Taula del Ter
Sectores temáticos: 
Recursos hídrics
Sectores política EU: 
Gestió de recursos hídrics
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
1/1/2018 - 1/31/2028
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

La constitució de la Taula del Ter entre la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats locals, usuaris de l'aigua i entitats territorials del Baix Ter va acordar una sèrie d'actuacions per al període 2018-2028, amb l'objectiu de reduir les extraccions d'aigua del riu Ter que, des de l'any 1966, es deriven per satisfer el proveïment d'aigua de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Aquestes actuacions, compreses en 3 fases temporals, han de culminar en un transvasament anual no superior als 90 hm3/any en l'horitzó de l'any 2028. El compliment dels acords de la Taula del Ter ha permès que l'any 2020 el transvasament del Ter cap a la RMB (129 hm3) hagi estat el registre mínim històric. Al seu torn, el riu Ter, per sota dels embassaments, compleix els cabals ecològics (segons la Directiva 2000/60/EC) i establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua i contribueix decididament a la millora dels ecosistemes aquàtics del riu.

Retos: 

Tenint en compte que la mitjana històrica ha estat al voltant d'uns 180 hm3 anuals, l'objectiu suposa reduir al 50% aquestes aportacions. Aquest objectiu és possible gràcies a una eficient política de gestió de la demanda a la RMB, a una millora de les xarxes de distribució i a l'aportació de la reutilització d'aigua regenerada, així com de l'entrada en funcionament de les plantes dessalinitzadores en l'àmbit de la RMB, actuacions contemplades en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027.

Objetivos: 

» Reducció del 50% de l'aportació d'aigua de la conca del riu Ter cap a la Regió Metropolitana de Barcelona.
» Implantació de cabals ecològics a la conca.
» Millora dels ecosistemes aquàtics de la conca, de l'estat ecològic de les masses d'aigua superficials i de l'estat químic de les masses d'aigua subterrànies.

 

Soluciones: 

Durant l'any 2020, el volum d'aigua del riu Ter derivat cap a Barcelona va ser de 129 hm3/any, quan la previsió inicial era de 136 hm3. Aquesta és la xifra més baixa de què es té constància històricament, ja que l'anterior fins a la data es remunta al 2018, amb 135 hm3. El 2019, el volum derivat va ser de 140 hm3/any. Per tant, en relació a l'any anterior, 2020 va tancar amb una reducció de la demanda d'11 hm3.

Nota de premsa: “El compliment dels acords de la Taula del Ter ha permès que l'any 2020 el transvasament del Ter cap a la RMB (129 hm3) hagi estat el registre mínim històric”.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas principalment implementat a través d'objectius d'altres polítiques no específicament d'adaptació, però amb una consideració significativa d'aspectes d'adaptació al canvi climàtic 

Palabras clave: 
vulnerabilitat
proveïment urbà
cabals de manteniment
Regió i / o ciutat: 
Catalunya
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats locals, usuaris de l'aigua i entitats territorials del Baix Ter

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

Tant les administracions (Generalitat, Àrea Metropolitana de Barcelona, ajuntaments conca del Ter), com els usuaris de l'aigua i les entitats civils es reuneixen periòdicament per donar compte de l'evolució de les actuacions i dels volums transvasats d'aigua.

Factores de éxito y limitantes: 

El factor d'èxit depèn exclusivament del compliment de l'acord per part de la Generalitat i això depèn, al seu torn, de la disponibilitat financera necessària per executar les actuacions que permetin la consecució dels objectius fixats en l'acord de la Taula del Ter. De moment, aquesta disponibilitat financera està assegurada.

Valoración de costes y beneficios: 

No la disposa, però caldria fer una aproximació dels beneficis.

Aspectos legales: 

» Pla de Gestió i Programa de Mesures del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2022-2027
» Llei 16/2017, d'1 d'agost, de canvi climàtic de Catalunya 

Tiempo de implementación: 

1/1/2018 - 1/31/2028 (10 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Agència Catalana de l'Aigua
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar