El Pla Operatiu de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic ja està disponible per a la seva consulta pública

Esteu aquí

El Pla Operatiu de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic ja està disponible per a la seva consulta pública

  • 25 Feb

El OPCC obre el termini de consulta pública del Pla Operatiu de l'Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic (EPiCC) entre els dies 25 de febrer i 11 de març de 2022. Aquest Pla Operatiu permetrà desplegar sobre el territori les línies d'actuació contemplades en l'estratègia mitjançant accions concretes.

El Pla, que té com a horitzó temporal 2030, s'articula en 72 accions concretes, fruit d'un intens treball de participació amb entitats i actors de les set regions del territori Pirinenc.

Igual que la EPiCC, les característiques diferenciadores d'aquest Pla Operatiu són el seu caràcter transfronterer i la intenció d'abordar els desafiaments climàtics de la bioregión de manera transversal.

El OPCC, coneixedor de la importància que la participació de la població té en les accions per al canvi climàtic i conscient que participar i estar informat és un dret de la ciutadania, ha posat en marxa aquest procés de consulta pública del Pla Operatiu de la EPiCC de manera que s'enriqueixi i millori la implementació de la EPiCC sobre el territori.

El document a consulta està disponible aquí perquè totes les persones interessades en el tema puguin aportar els seus suggeriments, propostes i comentaris a través de la web fins a l'11 març.

Les 72 accions del Pla Operatiu, igual que la pròpia EPiCC, estan organitzades entorn de 5 sistemes: Clima, Espais Naturals Resilients; Economia de Muntanya Adaptada, Població i Territori, i Governança.

Dins de cada sistema, les accions contemplades en el Pla Operatiu poden agrupar-se en els següents blocs temàtics: Generació de coneixement, Observació, Indicadors, Modelització, Planificació, Experiències pilot demostratives, Formació i capacitació, Accions de comunicació, difusió, sensibilització, transferibilitat i replicabilidad i finalment Governança.

Per a l'execució de les 72 accions s'estima necessari un pressupost total de 80 milions d'euros. El finançament per a l'execució de les accions serà realitzada a través de diferents línies, com a fons FEDER destinats a cooperació territorial a través del programa operatiu de cooperació territorial entre Espanya, França i Estat d'Andorra, INTERREG POCTEFA 2021-2017, el programa programa LIFE de medi ambient, Horitzó Europa de recerca i desenvolupament, o altres fons, en cooperació amb altres territoris transfronterers SUDOE, MED, així com fons europeus de recuperació i amb fons propis dels membres de la CTP com a forma de finançament complementari.

Amb aquesta consulta pública, la CTP, a través de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic, podrà implementar un projecte creat no sols per personal tècnic de les institucions sinó també per la ciutadania.

 

Pots consultar la sessió de retorn del Pla Operatiu del dia 28 de febrer aqui.

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar