PIRIBUS, Viatge al cor dels Pirineus

Esteu aquí

PIRIBUS, Viatge al cor dels Pirineus
Sectores temáticos: 
Turisme
Sectores política EU: 
Biodiversitat, educació.
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Alpina
Atlàntica
Mediterrània
Durada del Projecte: 
11/01/2017 - 12/31/2021
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Sensibilització i Educació ambiental
Tipus d'impacte climàtic: 
Degradació de la criosfera
Escassetat hídrica
Temperatures extremes

Descripció del cas d'estudi

L'exposició itinerant "PIRIBUS - Viatge al cor dels Pirineus", és una de les accions del projecte ADNPYR “ADN Pirineus, projecte de valoració del patrimoni pirinenc i de cooperació de la Xarxa Educació Pirineus Vius". Es tracta d'un projecte Interreg POCTEFA, finançat per la Unió Europea en un 65% a través de fons FEDER, amb LPO, GENCAT, GAN, IEA-CENMA, SEO Birdlife i FCLP com a socis, i dinamitzat per la Xarxa Educació Pirineus Vius.
L'objectiu d'ADNPYR i del PIRIBUS és sensibilitzar i reivindicar la identitat d'un territori de muntanyes a través del seu patrimoni, a més d'incidir en la rellevància de l'educació ambiental per afrontar un dels majors reptes del segle XXI: l'adaptació al canvi climàtic. Això es fa en un espai expositiu mòbil, amb una àrea de 72 m², que acull una dotzena de dispositius, com audiovisuals 360º, pantalles tàctils i sonores, manipulació d'objectes i mostres, tots destinats a interpel·lar els sentits dels visitants. La història geològica, els paisatges, la biodiversitat i la història humana són els quatre espais temàtics que permeten explorar el patrimoni i la identitat dels Pirineus. La presència del PIRIBUS en les 32 etapes programades es compagina amb activitats paral·leles, com xerrades o projeccions de documentals, on s'analitza i es debat, entre altres coses, sobre els impactes del canvi climàtic als Pirineus, les seves vulnerabilitats i l'adaptació. 

Retos: 

Tot procés de mitigació o adaptació als efectes del canvi climàtic ha d'anar acompanyat d'actuacions de sensibilització de la població. La seva implicació és necessària si es volen generar canvis de comportament en línia amb les noves necessitats que exigeix l'emergència climàtica. 
PIRIBUS pretén, en el seu trànsit per tot el massís, donar a conèixer aquesta realitat única i diversa dels Pirineus. En definitiva, l'educació com la mesura més efectiva per promoure el canvi d'actituds.

Objetivos: 

» Sensibilitzar a través d'una exposició itinerant.
» Valorar el patrimoni dels Pirineus mitjançant la innovació.
» Establir vincles entre els professionals de la valoració del patrimoni i l'educació ambiental.
» Promoure dinàmiques transfrontereres per obtenir resultats que les organitzacions de manera individual no podrien aconseguir i, aprofitant l'experiència de les més de 65 entitats que formen la Xarxa de Pirineus Vius, proposar orientacions estratègiques de massís per a una valoració sostenible del patrimoni dels Pirineus.

Soluciones: 

En el seu recorregut pels Pirineus (encara no finalitzat), el PIRIBUS ha aconseguit arribar a un total de 42.694 persones, 6.228 de les quals escolars. Fins ara, s'han fet un total de 330 activitats de sensibilització i educació ambiental complementària a la visita de l'exposició, en el desenvolupament i execució de les quals han participat més de 266 entitats d'educació ambiental.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas principalment implementat a través d'objectius d'altres polítiques no específicament d'adaptació, però amb una consideració significativa d'aspectes d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
educació ambiental
Sensibilització
Regió i / o ciutat: 
Aragó
Catalunya
Navarra
Nova Aquitània
Occitània
País Basc
Otras regiones europeas
Países involucrados: 
Andorra
Espanya
França
Nivel geográfico de gobernanza: 
Transfronterer
Interregional
Organismos involucrados: 

REPV, LPO, GENCAT, GAN, IEA-CENMA, SEO Birdlife, FCLP.

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

El projecte neix de l'actuació conjunta de les entitats que en són sòcies: LPO, GENCAT, GAN-NIK, IEA-CENMA, SEO Birdlife i FCLP. El seu desenvolupament i la seva posterior dinamització l'ha dut a terme la Xarxa Educació Pirineus Vius (REPV). L'REPV, al seu torn, està formada per un total de més de 65 entitats d'educació ambiental a tot el Pirineu, amb dinàmiques participatives i de cooperació, col·laboració i cocreació. 
Pel que fa a la dinamització del PIRIBUS, s'han llançat processos de contractació oberts per a cadascuna de les seves etapes i, generalment, l'ha dinamitzat l'entitat o entitats de cada territori on l'exposició feia parada. 

Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: 
La cooperació existent a la Xarxa ha permès el desenvolupament d'un projecte d'aquesta envergadura. Quant als receptors, es considera un altre factor d'èxit la bona acollida d'una exposició d'aquestes característiques en poblacions de mida mitjana/petita, on no és habitual poder gaudir d'aquesta mena d'actuacions.   
Factors limitants: 
» La dificultat de dur a terme l'exposició en algunes poblacions. 
» La COVID-19 i les restriccions pandèmiques, que han limitat la mobilitat i han reduït la capacitat d'atenció al públic.

Valoración de costes y beneficios: 

Les actuacions d'educació, en general, són difícils de passar pel sedàs del cost-benefici, ja que els valors que aporta una exposició entren dins de l'intangible de la persona. No obstant això, l'afluència de visitants, juntament amb la participació en activitats i el grau de satisfacció d'aquests decanta la balança positivament cap al benefici de l'acció.

Aspectos legales: 

Tal com ja s'ha esmentat, el projecte ADN Pirineus té un finançament del programa INTERREG POCTEFA.

Tiempo de implementación: 

11/01/2017 - 12/31/2021 (4 anys - en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Xarxa Educació Pirineus Vius (REPV)
Email Contacto: 

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar