Pla de prevenció dels efectes en la salut de l'excés de temperatures Navarra

Esteu aquí

Pla de prevenció dels efectes en la salut de l'excés de temperatures Navarra
Sectores temáticos: 
Salut
Sectores política EU: 
Salut
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Mediterrània
Durada del Projecte: 
06/01/2004
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Soft o mesures no estructurals
Tipus d'impacte climàtic: 
Malalties i vectors
Onades de calor i altres esdeveniments climàtics extrems

Descripció del cas d'estudi

En col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, Navarra va posar en marxa el Pla de Vigilància i Control dels efectes de les onades de calor l'estiu de 2004. Des de llavors, s'ha desenvolupat cada any, entre juny i setembre, amb la implicació de nombroses institucions que pertanyen tant a la xarxa sanitària com dels serveis socials, ajuntaments i altres entitats, que es coordinen a través de l'Institut de Salut Pública i Laboral de Navarra (ISPLN).
El Govern de Navarra, actualment està desenvolupant el projecte d'adaptació al canvi climàtic Life-NAdapta (2017-2025). Una de les àrees d'actuació del projecte és avançar en la prevenció dels efectes del canvi climàtic en la salut humana, entre els quals hi ha els derivats de l'exposició a les altes temperatures. En el marc d'aquest projecte, s'estan introduint millores i innovacions al pla que s'ha estat implementant fins ara.

Retos: 

Amb la col·laboració de l'AEMET, s'ha fet la divisió de Navarra en 3 zones isoclimàtiques, per dur a terme la vigilància i emetre alertes d'acord amb llindars de temperatura específics de cadascuna d'aquestes: zona atlàntica, zona central i zona sud. 
Un cop determinades les zones, s'han elaborat unes bases de dades amb una sèrie històrica de 10 anys de temperatures màximes i mínimes de tres estacions de referència (una per àrea) i de dades de mortalitat de cadascuna de les àrees per calcular les temperatures llindar de “disparada” de la mortalitat i, amb la col·laboració de l'Institut de Salut Carlos III, s'han calculat les temperatures llindar de les tres zones delimitades.
A efectes pràctics, es treballa només amb dues zones, ja que les temperatures llindar obtingudes a la zona atlàntica i a la zona central van resultar molt similars.

Objetivos: 

Objectiu general: disminuir la morbimortalitat ocasionada per l'augment de la temperatura ambiental a Navarra.
Objectius específics: 
» Informar els professionals de la salut, dels serveis socials i dels serveis d'emergències, del risc de les altes temperatures i de la necessitat de mesures de prevenció, així com de la seva implicació.
» Informar la població general del risc associat a l'exposició a altes temperatures i de les mesures de prevenció.
» Vigilar i alertar davant de situacions de calor extrema durant el període estival, mitjançant un sistema d'informació basat en les previsions meteorològiques de l'Institut Nacional de Meteorologia.
» Vigilar la morbimortalitat associada a la calor extrema.
» Coordinar i promoure les actuacions preventives corresponents a cada nivell de risc.

Soluciones: 

Al final de cada estiu, es fa una avaluació del Pla amb els resultats obtinguts: 
» Comptabilitat del nombre d'alertes que s'han emès.
» Vigilància de la morbiditat i vigilància de les urgències: 

  • Es comptabilitzen el nombre de patologies registrades associades a la calor, així com les seves característiques (sexe, edat, patologies prèvies, hospital d'atenció, activitat de risc).
  • Es comptabilitza el nombre d'urgències. 

» Vigilància de la mortalitat diària: a través del Sistema de Vigilància de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo) del Centre Nacional d'Epidemiologia ISCIII, s'han descarregat els casos de defuncions esdevingudes a Navarra i s'han vigilat les incidències registrades.
En funció dels resultat obtinguts, s'implementen mesures preventives per als diferents grups de risc acceptats.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat i parcialment finançat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic. 

Palabras clave: 
Prevenció
salut
excés de temperatura
Regió i / o ciutat: 
Navarra
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Institut de Salut Pública i Laboral de Navarra, Departament de Salut, Protecció Civil, serveis de prevenció de riscos laborals, empresaris i empresàries, representants sindicals, responsables de residències de gent gran i centres de dia, ajuntaments, Federació Navarra de Municipis i Consells, Departament de Drets Socials, Direcció General de Turisme i Comerç i Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra, SOS Navarra i Institut Navarrès d'Esport i Joventut. 

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

» Disseny: Institut de Salut Púbica i Laboral de Navarra en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. 
» Execució: Tots els organismes involucrats. 
» Avaluació de la mesura: Diferents serveis i seccions de l'Institut de Salut Pública i Laboral de Navarra (Observatori de la Salut Comunitària, Promoció de la Salut, Salut Laboral, Sanitat Ambiental). 
Eines participatives utilitzades: 

  • Reunió inicial de tots els actors implicats abans que es posi en marxa el Pla, per fer valoració del pla de l'any anterior i veure possibles novetat que pugui haver-hi.
  • Gabinet de crisi. 
  • Coordinació amb els organismes implicats.

Metodologies utilitzades per a la presa de decisions: 

  • Comunicació d'alertes als organismes implicats
  • Reunions amb organismes interessats
Factores de éxito y limitantes: 

Factors d'èxit: la participació de tants organismes i entitats en el Pla fa que aquest arribi a molta població, sobretot als grups més vulnerables. Amb la feina duta a terme durant més de 15 anys, la població general s'ha sensibilitzat sobre el risc que pot tenir la calor per a la salut. 
Factors limitants: el fet que hi hagi tants organismes implicats dificulta poder conèixer la feina de la resta d'actors implicats i poder fer un seguiment de les pràctiques que duen a terme. 

Valoración de costes y beneficios: 

No s'han fet.

Aspectos legales: 

Aquest Pla s'emmarca en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives per Altes Temperatures i dins el projecte Life NAdapta. 

Tiempo de implementación: 

06/01/2004 (en execució)

Informació de referència

Contacto: 
Irene Iniesta

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar