Projecte NBS URBAN Mapa del potencial de solucions naturals per a l'adaptació al canvi climàtic en l'àmbit local: Guia metodològica per a la seva identificació i mapatge. Cas d'estudi Sant Sebastià

Esteu aquí

Projecte NBS URBAN Mapa del potencial de solucions naturals per a l'adaptació al canvi climàtic en l'àmbit local: Guia metodològica per a la seva identificació i mapatge. Cas d'estudi Sant Sebastià
Sectores temáticos: 
Governança
Urbanisme
Sectores política EU: 
Urbà, infraestructures
Caracterización geográfica - Región biogeográfica: 
Atlàntica
Durada del Projecte: 
2016 - 2017
Tipologia d'iniciativa d'adaptació: 
Green o basades en els serveis ecosistémics
Tipus d'impacte climàtic: 
Escassetat hídrica
Sequeres
Temperatures extremes
Tempestes

Descripció del cas d'estudi

El projecte NBS URBAN té com a vocació la integració de la natura en el planejament urbanístic, enfortint l'ús dels ecosistemes i la natura juntament amb infraestructures existents per a l'adaptació al canvi climàtic. Aquesta iniciativa es duu a terme en l'àmbit local de la Comunitat Autònoma del País Basc, amb la utilització d'un mapa per a la seva identificació i desplegament.
El Mapa del potencial de solucions naturals proporciona a les administracions locals una seqüència metodològica clara, coherent i fàcilment replicable, que els permet identificar i mapar tant solucions naturals existents com el potencial per al seu desenvolupament. Aquest s'ha implantat de manera pilot al municipi de Sant Sebastià, en el context del seu Pla Local d'Adaptació.

Retos: 

La Comunitat Autònoma del País Basc té responsabilitats de planificació i gestió en nombrosos àmbits sensibles al clima. Més del 75% de la població viu en entorns urbans, zones específicament afectades pels efectes del canvi climàtic, que ocasiona impactes en múltiples àrees, serveis i sectors. La planificació i gestió de les administracions locals pot aportar solucions que minimitzen la seva vulnerabilitat.
Entre les estratègies d'adaptació al canvi climàtic es percep una clara aposta per les mesures basades en la integració de la natura en entorns antropitzats. Els espais verds i la tendència al reverdiment es plantegen com un motor de canvi, particularment als àmbits urbans. En l'àmbit de l'adaptació al canvi climàtic, les solucions naturals semblen ser una oportunitat.

Objetivos: 

» Integració de la natura en el planejament urbanístic enfortint l'ús dels ecosistemes, la natura juntament amb infraestructures existents, per a l'adaptació al canvi climàtic en l'àmbit local de la Comunitat Autònoma del País Basc.
» Proporcionar a les administracions locals una seqüència metodològica clara, coherent i fàcilment replicable, que els permeti identificar i mapar tant solucions naturals existents com el potencial per al seu desenvolupament, aprofitant, en tot cas, els recursos ja disponibles i emprendre el camí de l'adaptació.

Soluciones: 

El Mapa de solucions naturals per a l'adaptació local al canvi climàtic proporciona una seqüència metodològica clara, coherent i fàcilment reproduïble, que s'ha implementat com a pilot al municipi de Sant Sebastià, en el context del seu Pla d'Adaptació Local. Aquesta innovadora metodologia permet:
• Identificar el capital natural d'un municipi i els seus actius d'adaptació, és a dir, aquelles mesures naturals ja adoptades en l'àmbit local, que ja contribueixen avui a l'adaptació.
• Identificar els espais i elements urbans disponibles, que poden allotjar solucions naturals.
• Establir prioritats i coordinar esforços per posar en marxa mesures i accions d'adaptació als espais més vulnerables i amb més disponibilitat per al seu desplegament.
• Identificar noves àrees de desenvolupament o generació urbana, que puguin allotjar solucions naturals.
o Crear sinergies entre mesures i accions d'adaptació i mitigació.

Importancia y relevancia de la adaptación: 

Cas desenvolupat i implementat com una mesura d'adaptació al canvi climàtic

Palabras clave: 
Solucions naturals
adaptació
urbà.
Regió i / o ciutat: 
País Basc
Países involucrados: 
Espanya
Nivel geográfico de gobernanza: 
Regional
Organismos involucrados: 

Ihobe, Ajuntament de Sant Sebastià, TECNALIA Research & Innovation

Informació addicional

Participación de los actores interesados: 

TECNALIA Research & Innovation ha desenvolupat la metodologia NBS gràcies a la convocatòria del programa KLIMATEK 2016, promogut des del Govern Basc. Per dotar el projecte d'un caràcter pràctic i demostratiu, la metodologia NBS s'ha desenvolupat aplicant-la al municipi de Sant Sebastià. Els resultats serviran com a base per a l'elaboració del seu Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic.
Els principals agents beneficiaris són:
• Ajuntaments i tots els organismes que en depenen
• Iniciatives privades
• Ciutadania 
El pilotatge del projecte ha anat acompanyat d'un procés de participació per tal de contribuir al coneixement i la sensibilització de la ciutadania sobre el canvi climàtic.

Factores de éxito y limitantes: 

Factors limitants:
• Barreres institucionals o competencials. Manca de competència per part de la institució local per actuar:  els terrenys en què es podria implementar una solució natural estan sota la competència d'un altre organisme o en mans privades.
• Barreres socials. Els canvis en l'ús del sòl poden crear controvèrsia social. Per evitar-ho, cal acompanyar les intervencions amb bons programes d'educació i sensibilització

Valoración de costes y beneficios: 

Import total del projecte: 50.000 euros.
Font de finançament: Programa KLIMATEK del Govern Basc - Ihobe.
Les solucions naturals es caracteritzen per la seva multifuncionalitat, és a dir, per tenir la vocació de proporcionar múltiples beneficis, que poden anar molt més enllà de l'abast i l'objectiu d'adaptació al canvi climàtic per al qual han estat dissenyades originalment. A més, ofereixen diversos beneficis col·laterals en termes de qualitat ambiental (en els vectors de l'aigua, el soroll, l'aire i el sòl), salut humana i benestar, capacitat de regeneració urbana, millora de les condicions d'habitabilitat, increment del valor del sòl, creació d'ocupació, etc.

Aspectos legales: 

El Mapa de solucions s'ha implantat de manera pilot al municipi de Sant Sebastià, en el context del seu Pla Local d'Adaptació i els resultats tenen diverses lectures i interpretacions i han de servir per a:
• Informar la presa de decisions, proporcionant un diagnòstic del capital verd com a input en els documents d'avançament dels PGOU. 
• Informar els instruments urbanístics de desenvolupament, proporcionant criteris de disseny d'urbanització i edificació en zones en risc.
• Detectar les zones més antropitzades del municipi.
• Definir plans d'acció destinats a promoure determinades actuacions i formular una estratègia d'acord amb les necessitats del municipi.
• Definir un sistema de monitoratge i avaluació de l'eficiència de les solucions naturals en l'adaptació al canvi climàtic.

Tiempo de implementación: 

2016 - 2017 (1 any - finalitzat)

Informació de referència

Contacto: 
Entitat: Tecnalia Research&Innovation Persona de contacte: Efrén Feliú Entitat: Ihobe Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc Persona de contacte: Mari Mar Alonso Entitat: Ajuntament de Sant Sebastià Persona de contacte: Ana Juaristi

Geoportal

 

 

 

 

Accedir

OBSERVATORI PIRINENC DEL CANVI CLIMÀTIC

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - España

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Contactar