Jardunbide onak

Hemen zaude

Jarraian argitaratutako praktika onen zerrenda. Iragazi sektorearen edo motaren arabera eta sartu informazio osora, bai zerrendatik bai mapatik.

Gaikako sektoreak: 
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (turismoa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Arriskuen murrizketa, kudeaketa Baliabide hidrikoak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2010-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
Gauzatzen
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2015-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuen murrizketa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2006-2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Flora
Riesgos naturales y población
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Bioaniztasuna, arriskuak murriztea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2003-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Basoa, bioaniztasuna, hirikoa, osasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Proiektuaren iraupena: 
2010-2015
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
EBko politika sektoreak: 
Bestelakoak (KA agertokiei buruzko ikerketa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Clima pasado y actual
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Urritasun hidrikoa
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Recursos hídricos
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza, arriskuak murriztea
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2021
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Clima pasado y actual
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, finantza-sektorea, osasuna, azpiegiturak eta ur-baliabideen kudeaketa, hiri-baliabideak, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2025
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Bosques
Fauna
Flora
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2014-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta basogintza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Fauna
EBko politika sektoreak: 
bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Recursos hídricos
EBko politika sektoreak: 
Baliabide hidrikoen kudeaketa, bioaniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2013-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Uholdeak
Lehorteak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, finantza-sektorea, osasuna, azpiegiturak eta ur-baliabideen kudeaketa, hiri-baliabideak, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza eta bioniztasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
Gauzatzen
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Clima futuro
Riesgos naturales y población
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (neguko turismoa)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2013-2018
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lehorteak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
EBko politika sektoreak: 
Nekazaritza
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2020
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Klimaren eragin mota: 
Urritasun hidrikoa
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Osasuna
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Atlantikoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2017
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Muturreko tenperaturak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
nekazaritza eta basogintza, bioaniztasuna, arriskuak murriztea, ur-baliabideak eta hiri-baliabideak kudeatzea, etab.
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Mediterraneoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2024
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Agropastoralismo
Bosques
Clima futuro
Ecosistemas sensibles de alta montaña
Energía
Fauna
Flora
Recursos hídricos
Turismo
EBko politika sektoreak: 
Beste batzuk (energia)
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2017-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Urritasun hidrikoa
Izozteak
Uholdeak
Lehorteak
Muturreko tenperaturak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak murriztea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2016-2019
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Uholdeak
Ekaitzak
Gaikako sektoreak: 
Riesgos naturales y población
EBko politika sektoreak: 
Arriskuak murriztea, azpiegiturak
Ezaugarritze geografikoa - Eskualde biogeografikoa: 
Alpinoa
Proiektuaren iraupena: 
2018-2020
Egokitzeko ekimenaren tipologia: 
Green edo ekosistema-zerbitzuetan oinarritutakoak
Soft edo neurri ez-estrukturalak
Klimaren eragin mota: 
Kriosfera degradatzea
Lur-irristatzeak eta luiziak
Uholdeak
Ekaitzak

Geoatarira sartu

 

 

 

 

Sartu

KLIMAREN ALDAKETAREN PIRINIOETAKO BEHATOKIA

Avenida Nuestra Señora de la Victoria, 8
22.700 - Jaca
Huesca - Espainia

+34 974 36 31 00
info_opcc@ctp.org

Harremanetan jarri